Trešdien, 6.martā pulksten 13 DALP Liepājas 5. vidusskolā notiks gadskārtējā Izglītības pārvaldes rīkotā vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

Tajā vidusskolēni no visām pilsētas skolām stāsies konkursa žūrijas priekšā, lai aizstāvētu vairāku mēnešu un gadu garumā tapušos, skolas biedriem un pedagogiem jau prezentētos zinātniski pētnieciskos darbus.

Šogad žūrijas vērtēšanai 23 sekcijās iesniegti pavisam 78 darbi no visām pilsētas skolām, kas ir par 10 darbiem vairāk nekā pērn, informē konferences organizatore, Izglītības pārvaldes metodiķe Aelita Antonova.

Labākos zinātnisko darbu autorus izvirzīs uz Kurzemes reģiona darbu aizstāvēšanas kārtu, kura notiks 16. martā Liepājas Universitātē.

Vidusskolēnu darbos aptvertas visdažādākās tēmas. Visvairāk darbu iesniegti veselības zinātnē (10), bioloģijā (7), ķīmijā (7), socioloģijā (6), ekonomikā un zemes zinātnē (7), angļu valodā (6).

Galvenokārt skolēni izvēlējušies pētīt un izstrādāt darbu par sev interesējošām tēmām, piemēram, vidusskolēns un nauda, oglekļa dioksīda noteikšana skolas telpās, programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis” nozīme skolēna uzturā, veselību veicinošas aktivitātes Liepājā, papīra iegūšana mājas apstākļos no makulatūras, mākoņu tipa saistība ar lietus ūdens piesārņojumu Liepājā, ārstniecības augi Liepājas kāpās, dekoratīvo žurku uzvedības īpatnības un citas interesantas tēmas.

Pētījumos ieguldīts liels skolēnu un skolotāju darbs pat vairāku gadu garumā.

Ar katru gadu skolēni darbus izstrādā un prezentē arvien radošāk, izmantojot tehnoloģiju piedāvātās iespējas.

Skolēnu zinātnisko darbu prezentāciju vērtēs pa sekcijām, kuras vada attiecīgo pilsētas metodisko apvienību vadītāji.