16.janvārī visās Liepājas vidusskolās pirmo reizi vienlaicīgi notika pilsētas mācību konkurss dabas zinībās tiešsaistē, izmatojot e-mācību vides un skolu datorsistēmu iespējas. 

10.–12.klašu skolēni atbildēja uz 40 jautājumiem konkursā "Atklājumi – no senatnes līdz mūsdienām", izmantojot matemātikā, bioloģijā, kīmijā, fizikā un informātikā apgūtās zināšanas. Par katru mācību priekšmetu bija astoņi jautājumi.

“Šāds konkurss tiešsaistē pilsētas skolās notika pirmo reizi, tā mums bija laba pieredze, jo nākotnē arī eksāmenus skolēni varēs kārtot, izmantojot mūsu vispārizglītojošo skolu mūsdienīgo informācijas un komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūru", pastāstīja Izglītības pārvaldes metodiķe Inta Budriķe.

Kā zināms, 2012.gadā ERAF projekta ietvaros visās pilsētas skolās uzstādīti 592 moderni stacionārie un 16 portatīvie datori, seši multimediju komplekti, nemitīgi notiek 15 lokālo datortīklu attīstība un pilnveidošana, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.