Komponists, pianists, daudzu tautā iemīļotu dziesmu mūzikas autors Māris Lasmanis pavisam nesen pabeidzis darbu pie sava jaunā muzikālā opusa klavierēm un saksofonam. Tas ir veltījums ārstes ķirurģes un bijušās Liepājas medicīnas skolas ilggadējās direktores Rasmas Kaju (1934-1995) piemiņai. Kā atzīst pats mūzikas autors, skaņdarbs tapis, balstoties vien adresāta biogrāfijas datos un par viņu dzirdētajos neparastajos nostāstos.


Liepājas Medicīnas skolas direktores godā pagājušā gadsimta 60.gados.
Foto no Ivo Kaju personīgā arhīva.


Nav daudz sieviešu, kuras prastu gan spēlēt klavieres, gan operēt slimniekus, turklāt savu brīvo laiku veltīt, lai vārds vārdā ar roku pārrakstītu biezus romānus. Rasma Kaju spējusi ne to vien. Viņu par savu skolotāju vēl aizvien uzskata liela daļa Liepājā un tās apkārtnē praktizējošo medicīnas māsu.


Izaudzināti arī divi dēli, no kuriem jaunākais profesionālajā jomā devies savas mātes pēdās.


Mazā aizputniece Rasma, tolaik vēl Treigūte, pagājušā gadsimta 40.gadu pirmā puse. Foto no Ivo Kaju personīgā arhīva.


Skaņdarba nosaukums ir "Sieviete un roze", tas strukturēts divās daļās. Jau opusa nosaukumā ietverta viena no Rasmas Kaju lielākajām kaislībām, kas bija mīlestība pret ziedu karalienēm – rozēm. Savukārt otra ārstes kaislība bija saviesīgu vakaru un svinību organizēšana medicīnas skolas mācībspēkiem, kā arī saviem draugiem pašas vadītās mācību iestādes telpās, par ko mūzikas valodā vēstīts skaņdarba otrajā daļā. "Sieviete un roze" savu pirmatskaņojumu nav vēl piedzīvojis; to plašākai publikai plānots atskaņot rudens pusē, iespējams, mediķu Rasmas Kaju un Oleva Kaju (1964-2019) piemiņas izstādes svinīgajā atklāšanā Liepājā.