Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 20 gadiem mirusi ķirurģe, pasniedzēja un medicīnas darba organizātore Rasma Kaju; 30 gadus vadījusi Liepājas medicīnas skolu.

Medicīnas darbiniece Rasma Kaju (Treigūte) dzimusi 1934.gada 30.jūlijā. Pēc izglītības – ķirurģe, pēc aicinājuma – pasniedzēja un organizatore.

Vīrs Ilo Kaju, dēli: sporta skolotājs Andris Kaju un ķirurgs Olevs Kaju. Ilggadēja Liepājas medicīnas skolas direktore (aptuveni 30 gadus).

Pēc Rīgas medicīnas institūta absolvēšanas 1958.gadā sāka strādāt Liepājas pilsētas slimnīcā, kur nostrādāja desmit gadus, pieņēma pacientus poliklīnikā, tajā pašā laikā Kaju Liepājas medicīnas skolu izveidoja par vienu no šajā nozarē prestižākajām Latvijā. Viņas laikā skolā strādāja pilsētas populārākie mediķi – Eglons un Ilga Auderi, Elza un Bruno Graši, Konstantīns Žemaitis Dzicēvičs, Alla Matvejeva, Gunārs Valters, Teodors Eniņš, Irēna Treilone, Andris Kristons, Jeļena Dzicēviča un citi.

Arī pati Kaju aktīvi iesaistījās mācību darbā; audzēkņiem pasniedza ķirurģiju, slimnieku kopšanu, bet vienu brīdi pat anatomiju, latīņu valodu un citus mācību priekšmetus, kuros kāda iemesla dēļ uz laiku trūka pasniedzēja. Dažus mācību priekšmetus, kam ar medicīnu tieša sakara nebija, Kaju uzaicināja pasniegt mācībspēkus no Liepājas Pedagoģijas akadēmijas. Kaju kaislība bija balles, kuras viņa regulāri rīkoja medicīnas skolas telpās.

Tās tika plaši apmeklētas un vēl aizvien ir palikušas vecākās paaudzes liepājnieku atmiņā.

Mirusi 1995.gada 18.jūnijā, apglabāta Misiņkalna kapos Aizputē.