No 8. līdz 12.augustam biedrība "Keep the Change" sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Liepājas filiāli un Liepājas valstspilsētas pašvaldības administrāciju organizēja Jauniešu profesionālās ievirzes dienas veselības aprūpē Liepājas 10.–12.klašu skolēniem.

Projekta ietvaros 15 jaunieši iepazina medicīnas darbinieku ikdienas dzīvi, profesijas specifiku, darbojoties praktiski RSU Liepājas filiālē, Liepājas Reģionālajā slimnīcā un citās Liepājas veselības aprūpes iestādēs.

Projekta mērķis bija rosināt Liepājas izglītības iestāžu jauniešu interesi par medicīnas jomu un sniegt zināšanas, kas ļautu skolēniem veiksmīgāk izvēlēties nākotnes profesiju.

"No projekta ieguvu vairāk nekā biju gaidījusi. Projekta laikā iepazinos ar patieso mediķu darbu, saskatīju gan skaistās, gan grūtās medicīnas puses, turklāt satiktie cilvēki un stāsti deva nozīmīgas atziņas un pārdomas, mainījās skats uz dzīvi un tās vērtībām", tā atzina viena no projekta dalībniecēm, topošā mediķe Ance Skalže.

Noslēdzoties projektam, visi 15 jaunieši atzina, ka projekta mērķis ir sasniegts un viņu nākotnes profesija būs saistāma ar medicīnu. Tas nozīmē, ka Liepājā jau pavisam drīz būs jauni fizioterapeiti, zobārsti, ķirurgi, traumatologi, psihologi un dermatologi. Visi jaunieši novērtēja ikviena projektā iesaistītā speciālista dalīšanos pieredzē, padomus un motivāciju turpināt sekot saviem sapņiem.

Video atskats uz projekta aktivitātēm: