Nacionālā savienība "Taisnīgums" savākusi ap 600 iedzīvotāju parakstu iesniegumam Liepājas domei, aicinot  organizēt sabiedrisko apspriešanu par bēgļu uzņemšanu Liepājā.

Par to aģentūru LETA informējis nacionālās savienības "Taisnīgums" valdes loceklis Viktors Birze.

Līdz šī gada beigām iedzīvotāju parakstīto iesniegumu plānots iesniegt Liepājas domē. Ja domei būs jālemj par bēgļu uzņemšanu, iedzīvotāju viedoklis būtu kā papildu arguments pret bēgļu uzņemšanu, prognozēja Birze. Iedzīvotāju viedokli varētu noskaidrot ar pētījuma vai kādas citas metodes palīdzību, viņš piebilda. Līdzīgi iesniegumi adresēti arī Ogres un Jūrmalas pašvaldībām.

"Mēs uzskatām, ka par tik būtisku jautājumu kā imigrantu uzņemšana ir rīkojams valsts mēroga referendums. Turklāt imigrantus gatavojas izmitināt dažādās Latvijas pašvaldībās, uzkraujot atbildību par viņu sociālo nodrošinājumu un izmitināšanu konkrētajām pašvaldībām, bet ar imigrantu ierašanos saistītos apdraudējumus, spriedzi un drošības riskus - vietējās pašvaldības iedzīvotājiem. Ja referendumu šajā jautājumā atsakās rīkot valsts un objektīvu iemeslu dēļ nevar sarīkot pilsoņi, tad savu iedzīvotāju intereses ir pienākums aizstāvēt pašvaldībai," teikts nacionālās savienības "Taisnīgums" sagatavotajā iesniegumā Liepājas domei.

Atsaucoties uz likuma "Par pašvaldībām" 3.pantu, kas nosaka, ka vietējai pašvaldībai ir jāievēro attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses, nacionālā savienība "Taisnīgums" pauž vēlmi, lai tiktu noskaidrots iedzīvotāju viedoklis par imigrantu uzņemšanas iespējamību Liepājā.

"Iedzīvotāju intereses un viedokli objektīvi var noskaidrot, tikai veicot pašvaldības iedzīvotāju aptauju, kas īstenojama sabiedriskās apspriešanas formātā," teikts politiskās organizācijas sagatavotajā iesniegumā Liepājas domei.

Politiskā organizācija aicina Liepājas pašvaldību rast iespēju sarīkot publisku sabiedrisko apspriešanu, kā arī rakstveida aptauju, kurā, balsojot par vai pret, būtu iespēja piedalīties visiem pašvaldībā deklarētiem iedzīvotājiem. Partija rosina, ka aptaujas jautājums varētu būt "Vai jūs esat par vai pret imigrantu izvietošanu Liepājas pašvaldības teritorijā?".

"Sabiedriskās apspriešanas un iedzīvotāju aptaujas rezultāti būs papildu arguments Liepājas pašvaldībai, pamatojot valdībai un sabiedrībai savu viedokli, kāpēc tā nevēlas izmitināt jaunus migrantus savā teritorijā," teikts nacionālās savienības "Taisnīgums" sagatavotajā iesniegumā. Politiskā organizācija norāda, ka pašvaldībai adresētajam iesniegumam ar aicinājumu sarīkot iedzīvotāju aptauju būs lielāks spēks, ja iesniegumam savu atbalstu paudīs iespējami daudz Liepājas pilsētas iedzīvotāju.

"Ministru kabinets bez Saeimas un Latvijas tautas akcepta, pakļaujoties ārējam spiedienam, klaji nedemokrātiskā veidā plāno Latvijas teritorijā izvietot lielu daudzumu imigrantu, kas nelegāli iekļuvuši Eiropas Savienības teritorijā. Imigrantus plānots nometināt dažādu Latvijas pašvaldību teritorijās," sagatavotajā iesniegumā Liepājas domei norāda nacionālā savienība "Taisnīgums". Atsaucoties uz citu valstu pieredzi, politiskā organizācija norāda, ka eiropiešiem svešu izcelsmju kultūru un reliģiju pārstāvju masveida ieceļošana, pēc politiskās organizācijas ieskatiem, radīšot dažādas problēmas: noziedzības un drošības riskus, terorisma draudus, iedzīvotāju nacionālā sastāva izmaiņas un netaisnību pret pamatiedzīvotājiem sociālās palīdzības saņemšanas iespēju ziņā.

LETA jau vēstīja, ka 3.novembrī valdība apstiprināja patvēruma meklētāju uzņemšanas plānu, lai pilnveidotu Latvijas līdzšinējo patvēruma meklētāju uzņemšanas sistēmu un šo personu sociālekonomisko iekļaušanu Latvijas sabiedrībā.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes lēmumu Latvijai no Itālijas un Grieķijas būs jāuzņem papildu 281 persona, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Šobrīd kopējais patvēruma meklētāju skaits, kas Latvijai būs jāuzņem divu gadu laikā, ir 531 persona.