Maija un jūnija mēnesī Liepājā tiek īstenots Veselības ministrijas un Liepājas domes pilotprojekts, kura laikā tiks organizēti divi apmācību semināri.

Tie paredzēti ģimenes ārstiem un medicīnas māsām, informē domes preses pārstāve Dace Ķēde.

Noteiktām mērķgrupām arī veiktas sirds un asinsvadu pārbaudes un realizēta informatīva kampaņa par sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem un to novēršanu.

Pilotprojekta ietvaros, piektdien, 17.maijā, notika Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra un Kardioloģijas biedrības organizēti ģimenes ārstu un viņu prakšu medicīnas māsu mācību seminārs. Pēc nedēļas, 24.maijā, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas zālē (Alejas iela 18) notiks vēl viens apmācību seminārs ģimenes ārstiem un medicīnas māsām.

"Man ir prieks par to, ka varam uzsākt sirds un asinsvadu slimību profilakses pilotprojektu tieši Liepājā, kā arī par ģimenes ārstu prakšu atsaucību. Īpašs paldies diskusiju dalībniekiem par aktivitāti un ieteikumiem pilotprojekta darbības uzlabošanā un tā veiksmīgas norises nodrošināšanā," gandarīta Vides un veselības daļas vadītāja Ineta Stadgale.

Projekts paredz, ka Liepājas ģimenes ārsti un viņu māsas apgūs mācību kursu par sirds veselības jautājumiem. Tālākā projekta realizācija paredz sadarbībā ar ģimenes ārstiem uzrunāt konkrētas mērķgrupas sirds un asinsvadu slimību diagnosticēšanā un novēršanā. Paredzēts veikt dažādus izmeklējumus primārās veselības aprūpes līmenī un nepieciešamības gadījumā saņemt Liepājas Reģionālās slimnīcas kardiologu konsultācijas. Visus izdevumus, kas radīsies pilotprojekta dalībniekiem, pilnā apmērā apņēmusies segt valsts.

Pilotprojekts Liepājā ir saistīts ar Veselības ministrijas sagatavoto īstermiņa politikas attīstības plānošanas dokumenta projektu "Sirds un asinsvadu veselības uzlabošanas rīcības plāns 2013.–2015. gadam". Plāna mērķis ir samazināt mirstību no sirds un asinsvadu slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.

Sirds un asinsvadu veselības pārbaudes paredzētas divām vecuma grupām: 11 gadus veciem bērniem un 45 gadu veciem vīriešiem. Šādā veidā plānots apsekot vairāk nekā 800 bērnus un vairāk nekā 500 vīriešus.

Veselības ministrija Liepāju par savu mērķauditoriju, kurā realizēt sirds un asinsvadu slimību pilotprojektu, izvēlējusies vairāku objektīvu iemeslu dēļ – Liepājas pašvaldība 2012. gadā ieguvusi nomināciju "Pašvaldība veselīgam dzīvesveidam", kā arī Liepājā ir izveidojusies laba sadarbība starp ģimenes ārstiem, pašvaldību, speciālistiem un Veselības ministriju. Nozīmīgi ir arī tas, ka Liepājas Reģionālās slimnīcas kardiologi atsaucīgi iesaistījušies šī projekta realizēšanā.

Sirds un asinsrites sistēmas slimības ir nozīmīgākā sabiedrības veselības problēma Latvijā un viena no nozīmīgākajām visā pasaulē. To apliecina arī augstie mirstības, saslimstības un hospitalizācijas rādītāji.

Pievēršot sabiedrības uzmanību sirds veselības riska faktoriem, Veselības ministrija 2013. gadu ir pasludinājusi par Sirds veselības gadu, kura laikā sabiedrības uzmanība tiek vērsta sirds veselības rādītājiem un tos ietekmējošo sirds un asinsvadu slimību riska faktoru izplatībai – augstam asinsspiedienam, neveselīgiem uztura paradumiem un mazkustīgam dzīvesveidam.