2020./2021. mācību gadā Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde "Mazulītis" īsteno projektu "ECO PELE māca saimniekot gudri", kuru organizē biedrība "Mazais liepājnieks un finansiāli atbalsta Liepājas Novada fonds. Projekta laikā noris daudzveidīgas, ar atkritumu šķirošanu un samazināšanu saistītas izglītojošas aktivitātes bērniem, viņu vecākiem un izglītības iestādes darbiniekiem. Projektā īstenotais palīdzēja gan bērniem un viņu vecākiem, gan izglītības iestādes darbiniekiem izprast ilgspējīgas atkritumu apsaimniekošanas iespējas, atkritumu šķirošanu, to samazināšanu, otrreizēju pārstrādi, veicinot atbildīgu līdzdalību vides saglabāšanā.

Projekta ietvaros izglītības iestādē tika iegādāts digitāls mācību līdzeklis "Robots Pele", ar kura palīdzību bērni varēja iepazīties, kā šķirot un racionāli izmantot atkritumus. Pedagogi digitālajam mācību līdzeklim "Robots Pele" radoši pielāgoja pašizgatavotas spēles "ECO PELE šķiro atkritumus", kuras padziļināja bērnu izpratni par atkritumu šķirošanu.

Rotaļnodarbībās un citu aktivitāšu laikā bērni kopā ar skolotājām, "ECO PELES" rosināti, apguva zināšanas un prasmes, ka atkritumu apsaimniekošana pirmsskolas izglītības iestādē un mājās ir nepārtraukts process, kurā ir jāiesaistās ikvienam cilvēkam vai sabiedrības loceklim. Bērni kopā ar vecākiem izzināja iespējas ikdienas atkritumus pārvērst jaunos resursos, rotaļlietu izgatavošanā, aktīvi piedalījās plastmasas pudeļu vākšanas akcijā. Ar bērnu, viņu vecāku un pedagogu radošajiem projektiem varēja iepazīties ikkatrs izglītības interesents izveidotajā izstādē "ECO PELES" jaunās rotaļlietas".

Izglītības iestāde īstenoja modernu un šim laikam pielāgotu sadarbības formu ar trijām citām Liepājas pirmsskolas izglītības iestādēm – "Gulbītis", "Pienenīte", "Liesmiņa", organizējot viktorīnu Zoom platformā. Komandas vienu otru iepazina, prezentējot savu nosaukumu, videi draudzīgu devīzi,  veica peles sagatavotus uzdevumus par atkritumu šķirošanu un demonstrēja pašu izgatavotas rotaļlietas no otrreizējās pārstrādes materiāliem.

19. un 21.aprīlī pedagogiem un administratīvi saimnieciskajam personālam āra vidē, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības, notika izglītojoši semināri par atkritumu apsaimniekošanu, kurus vadīja SIA "Liepājas RAS" vides pārvaldības speciāliste Laima Lapiņa.  Akcentētas tika prasmes un nepieciešamība šķirot atkritumus, lai bērni jau no pirmsskolas vecuma redzētu veiksmīgus ilgtspējīgas saimniekošanas paraugus un varētu mācīties praktiski saudzīgi attiekties pret vidi. Semināru dalībniekiem bija iespēja ne tikai teorētiski pārbaudīt savas zināšanas par atkritumu šķirošanu, bet lektore rosināja savas prasmes aktīvi nostiprināt ar interaktīvu spēļu palīdzību. Pēc šiem semināriem dalībnieki secināja, ka tēma ir vērtīga un interesanta, par kuru savas zināšanas ir vērts papildināt.