Oficiālā peldsezona visā valstī sākās 15. maijā un arī Liepājā kopumā sagatavošanās darbi ir pabeigti, informē Komunālā pārvalde.

Ir uzsākta pludmales ikdienas kopošana un inventāru uzturēšana, strādā Pludmales glābšanas dienests. Pacelti divi Zilie karogi, kas nozīmē centra un dienvidu pludmales kvalitāti un atbilstību šo karogu piešķiršanas starptautiskajiem kritērijiem, portālu informēja Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls. Arī Veselības inspekcija apstiprina, ka visās Liepājas peldvietās ūdens kvalitāte ir laba un peldēties ir atļauts. Inspekcija atgādina, ka ūdens temperatūra atsevišķās Latvijas ūdenstilpēs vēl ir salīdzinoši zema, tāpēc dodoties peldēties, ir jāatceras par būtiskiem piesardzības pasākumiem.

Kā informēja Štāls, šogad bija apgrūtināta inventāra izvietošana. Sausā laika dēļ smiltis pludmalē bija izžuvušas, irdenas, kas sarežģīja tehnikas pārvietošanos. Tāpēc, piemēram, šobrīd tualetes ir izvietotas tuvāk jūrai. Vēlāk, kad laika apstākļu izmaiņu ietekmē liedaga smiltis sablīvēsies, tualetes pārvietosim tuvāk kāpām.

Uz sezonas sākumu ir atjaunots gājēju celiņu segums daļā no 13 izejām uz pludmali. Celiņu kopgarums, kas nomainīts ar jaunām laipām, sasniedz 300 metrus. Jaunās laipas ir platākas, klājums ciešāks, stabilāks. Arī cits pludmales inventārs pirms uzstādīšanas ir salabots un sakārtots.

Šajā sezonā mainīta pludmales ikdienas uzkopšanas kārtība. Uzkopšana piesaistītajam uzņēmējam SIA "EKO Kurzeme" no 1. maija līdz 30. septembrim ir jāveic arī brīvdienās un svētku dienās. Uzkopjamā teritorija ir no dienvidu mola līdz pilsētas dienvidu robežai, aptuveni 6 km kopgarumā. Iepriekšējos gados ikdienas kopšana notika piecas reizes nedēļā.

Ikdienas uzkopšana nozīmē atkritumu savākšanu un nogādāšanu legālā atkritumu izgāztuvē. Darbi jāveic līdz pulksten 8 no rīta Zilā karoga zonās – no pieminekļa zvejniekiem un jūrniekiem līdz Jūrmalas ielai un no Pērkones ielas izeja līdz Vaiņodes ielas izejai; pārējās pludmales zonās, tostarp aktīvās atpūtas zonā starp Jūrmalas ielu un Pērkones ielu – līdz pulksten 9.

Glābēji – tikai oficiālajās peldvietās
Gaidot jauno pludmales sezonu, aprīlī tika pārvietots mazais pludmales novērošanas tornis no Vaiņodes ielas izejas vairāk uz ziemeļiem, uz Liedaga ielas izeju.

Tas darīts pēc pludmales drošības risku izvērtēšanas un organizācijas "International Life Saving Federation" pārstāvja sniegtās rekomendācijas, kā uzlabot pludmales apmeklētāju drošību.

Mazais novērošanas tornis pēc pārcelšanas atrodas dienvidu pludmales centrā nevis vienā malā, kā līdz šim. Tas ļauj labāk novērot šo peldvietas zonu. Glābšanas tornim ir nodrošināta elektroapgāde un nepieciešamā novērošanas un sakaru tehnika.
.
Ievērojot rekomendācijas, šajā sezonā ūdenī tiks izliktas lielākas, spilgtākas krāsas, un līdz ar to vieglāk redzamas peldēšanās zonas robežbojas. Šobrīd bojas ūdenī vēl neatrodas, taču arī ūdens temperatūra vēl ir pietiekami zema un ūdens ir atkāpies no krasta, kas apgrūtina pelēšanās zonas noteikšanu.

Pludmales apmeklētājiem jāpievērš uzmanība krastā novietotajiem marķējumiem (piloniem), kas apzīmē glābēju darbības zonas robežas, uz tiem tiks pacelti laika apstākļiem atbilstošie brīdinājumu karodziņi, kā arī pie tiem būs piestiprināti glābšanas riņķi. Piloni gan pagaidām vēl nav izvietoti, jo aizkavējusies to piegāde.

Veikts pludmales glābšanas dienesta tehnikas remonts, iegādāts jauns ūdens motocikls, glābēju individuālais un pirmās palīdzības sniegšanas aprīkojums, datortehnika, novērošanas ierīces. Glābšanas stacijas telpas pēc remonta aprīkotas ar mēbelēm un visu nepieciešamo, lai dienesta darbinieki varētu strādāt ērtos, mūsdienīgos un darba specifikai atbilstošos apstākļos. Aizvadītajā vasarā, kamēr notika glābšanas stacijas ēkas un telpu atjaunošana, dienests bija izvietojies divos celtniecības konteineros liedaga zonā.

Lai no Glābšanas stacijas varētu labāk novērot krastu, glābšanas torņa priekšā izcirsts kārklu krūmu apaugums. Pludmales apmeklētāji jau pagājušajā vasarā norādīja, ka kāpas šeit ir par augstu un krūmāji par biezu.

Pludmales glābēju dienestā pieņemti astoņi cilvēki (viens rezervists). Ik dienas visu sezonu pludmalē no pulksten 10 līdz 22 strādās četri glābēji: viens mazajā glābēju tornī, trīs – centra pludmalē.

Pērkones ielas galā izvietoti brīdinājuma uzraksti, ka šeit pārvietojas transports un jābūt uzmanīgiem. Pērkones ielas turpinājums ir vienīgā vieta parka zonā, pa kuru iespējams izbraukt ar smago transportu pludmalē. Tehnikai, ne tikai operatīvajam transportam, bet arī smagajām automašīnām un traktoriem, ir jābrauc, lai veiktu inventāra uzturēšanas un apsaimniekošanas darbus, nodrošinātu kafejnīcu (strādā visu gadu) atkritumu izvešanu utt.

Pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma šobrīd top projekts, kas paredz Pērkones ielas galā esošo iebrauktuvi nostiprināt ar betona plākšņu segumu. Transporta kustību Pērkones ielas izbrauktuvē bieži apgrūtina smilšu plūsmas, smilšu mitruma pakāpe un straujas izmaiņas vēja un saules ietekmē. Lai transports neiebuksētu sausajos smilšu sanesumos, šoferim nākas izvēlēties tādu ātrumu, kas ļauj izkļūt no pludmales.
Cietu betona plākšņu segums ļaus vieglāk attīrīt iebrauktuvi no smiltīm un samazināt transporta kustības ātrumu.

Seguma izbūve plānota šajā gadā.

Šovasar pludmalē uzstādīts:
ģērbtuves (17 gab.)
gājēju laipas (13 izejās uz pludmali)
norādes un dažādas informācijas zīmes
soliņi (vairāk nekā 30 gab.)
tualetes (21 gab.),
atkritumu urnas (50 gab., Zilā karoga zonās ir nodrošināta dalīta atkritumu savākšana).