Plānotā Latvijas Jūras akadēmijas un Liepājas Jūrniecības koledžas reorganizācija un iekļaušana Rīgas Tehniskās universitātes sistēmā nostiprinās jūrniecības izglītību un padarīs to pieejamāku visās izglītības pakāpēs, Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Pēc reorganizācijas paplašināsies iespējas iegūt starptautiskajiem standartiem atbilstošu izglītību jūrniecības nozarē, attīstīt profesionālo un akadēmisko karjeru un sniegt ieguldījumu nozares zinātnes izcilības veicināšanā.

Pārmaiņas, kas skars jūrniecības izglītības sektoru, veicinās konkurētspējīgākas un resursu ziņā efektīvākas izglītības sistēmas izveidošanu, kas nodrošinās augstākās izglītības publisko resursu koplietošanu, piemēram, studentu pakalpojumus, IT sistēmas, projektu vadības, juridiskos un citus resursus. Tas ir īpaši nozīmīgi, lai arī turpmāk speciālistus sagatavotu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, ko regulē Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Konvencija par jūrnieku sagatavotības, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem (STCW konvencija).

Gatavojot pārmaiņas, ir notikušas sarunas ar jūrniecības izglītības jautājumos iesaistītajām pusēm. Gan valdība, gan likumdevējs ir veikuši priekšdarbus, gan pieņemot Augstskolu likuma grozījumus, kas paredz dažādus augstskolu reorganizācijas modeļus, gan nodrošinot Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu integrācijas procesu virzībai.

Lēmums par reorganizāciju tiks skatīts Ministru kabinetā, nosakot laika grafiku un nākamos soļus, lai no sagatavošanās posma pārietu rīcības fāzē.

Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi un arī turpmāk atbalstīs jūrniecības jomas izglītības konsolidāciju, vienlaikus vēršot uzmanību, ka institucionālie risinājumi, t.sk. integrācijas procesa virzība un integrācijas pakāpe, var būt dažādi. Pasaules praksē ir daudzi veiksmīgi piemēri, kas sniedz mums iespēju ieviest tādu modeli, kas ļauj izveidot pārdomātu un efektīvu jūrniecības izglītības sistēmu Latvijā.

Jūrniecības nozare nav vienīgā, kur ir jārod jauns ietvars, lai ilgtermiņā nodrošinātu nepārtrauktību un kvalitāti nozarei nepieciešamo speciālistu sagatavošanā. Līdzīgi izaicinājumi ir vērojami citās augstākās izglītības jomās. Virzība uz augstākās izglītības integrācijas risinājumiem nav unikāla tikai Latvijai, šādi procesi jau ilgāku laiku notiek visā Eiropā - augstākās izglītības sektors mainās, lai pielāgotos mūsdienu izaicinājumiem.

Ar jaunāko informāciju par Augstskolu reformu var iepazīties Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapas sadaļā Augstkolu reforma.