Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 90 gadiem dzimis luterāņu garīdznieks Kārlis Ozoliņš. Kalpojis Liepājas Svētas Annas, Brāļu, Skatres un citās draudzēs.

Luterāņu garīdznieks Kārlis Ozoliņš dzimis 1924.gada 10.oktobrī Jaunpiebalgā. 1944.gadā iesaukts Latviešu leģionā. Karam beidzoties,  ieslodzīts padomju režīma piespiedu darba nometnēs. Pēc atbrīvošanas dzīvoja Liepājā. Piecdesmito gadu nogalē mācījies Latvijas Evaņģēliskās luterāņu baznīcas Teoloģijas kursos. No 1959.gada evaņģēlists Grobiņas iecirknī. 1969.gadā iesvētīts par palīgmācītāju, no 1975.gada – mācītājs. Kalpojis Liepājas Svētas Annas, Brāļu, Skatres un citās draudzēs.

Miris 2004.gada 7.februārī, apbedīts Jaunpiebalgas kapos.