Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 75 gadiem dzimis literāts, viens no ievērojamākajiem Latvijas tulkotājiem Vinifreds Kraučis.

Tulkotājs Vinifreds Kraučis dzimis 1939.gada 26.septembrī Liepājā. Sieva bibliotēku darbiniece Aina Krauče. Mācījies Liepājas pamatskolā un vidusskolā. 1969.gadā beidzis Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Vēstures nodaļu. Strādāt sācis piecpadsmit gadu vecumā par atslēdznieku, vēlāk bijis šoferis, skolotājs, muzeja zinātniskais līdzstrādnieks, laikraksta korespondents.

Publicēties sācis 1970.gadā, kopš 1974.gada iztiku pelnīja tikai ar radošo darbu. Latvijas Rakstnieku Savienībā uzņemts 1985.gadā. Kopš 1976.gada tulkojis no serbu, slovāku, bulgāru, poļu, čehu, krievu, ukraiņu, sorbu, vācu valodas, kā arī no latviešu uz krievu valodu. Krauča tulkojumā iznākušas 56 grāmatas, piecas publicētas periodikā. Latvijas teātros, radiofonā un TV uzvestas vai raidītas piecas čehu lugas, radiofonā skanējuši 10 stāsti un pasakas, avīzēs un žurnālos nodrukāti ap 140 stāsti, pasakas, miniatūras, atdzejojumi. No 1977. līdz 1985.gadam piedalījies valodas un kultūras semināros Bratislavā, Prāgā, Sofijā.

Līdztekus tulkotāja darbam no 1992. līdz 2004.gadam bijis radio "Brīvā Eiropa" latviešu redakcijas brīvais līdzstrādnieks, sagatavojis un ierunājis 559 materiālus par Austrumeiropas, NVS valstu un Krievijas vēsturi, kultūru, politiku un ekonomiku.

2006.gada septembrī Franču ielā 9, Liepājā pie mājas, kur tulkotājs dzīvojis, atklāta piemiņas plāksne.

Miris 2005.gada 31.jūlijā Liepājā, apbedīts Centrālkapos Mākslinieku kalniņā.