Kā vēsta Liepājnieku biogrāfiskā vārdnīca, pirms 75 gadiem dzimis dzejnieks un žurnālists Māris Čaklais, Liepājas himnas "Pilsētā, kurā piedzimst vējš" vārdu autors.

Dzejnieks un žurnālists Māris Čaklais dzimis 1940.gada 16.jūnijā Saldū. 1958.gadā absolvējis Saldus ģimnāziju, 1964.gadā Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu. Žurnālists laikrakstos "Padomju Jaunatne", "Literatūra un Māksla". "Literatūras un Mākslas" redaktors (1987–1991), žurnāla "Karogs" redaktors ( 2000–2003).

1960.gada 26.martā laikrakstā "Literatūra un Māksla" pirmā publikācija–dzejolis.

Izdoti Čaklā 18 dzejoļu krājumi, 5 izlases, 7 prozas, 4 eseju, 7 prozas, 5 bērnu dzejas un 12 atdzejojumu grāmatas.

Daudzu Imanta Kalniņa komponēto dziesmu tekstu un Liepājas himnas "Pilsētā, kurā piedzimst vējš" vārdu autors.

Neīstenota palika iecere sarakstīt lugu dzejā par Jūrmalciema īpatni Miķeli Pankoku. Toties 1986.gadā M.Čaklais sacerēja dzejoli "Miķeļa Pankoka priede Jūrmalciemā".

No 1967.gada Rakstnieku savienības biedrs.  Latvijas PSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1985). Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis (1997).

2000.gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa IV šķiru. Čaklā sieva Ieva Čaklā publicējusi grāmatu par kopdzīvi ar dzejnieku “Bet – debesīs iesiets mezgls."

Jānis Stradiņš. “Māra Čaklā nopelni latviešu dzejā un literatūrkritikā, un pārsteidzošā aktivitāte pēdējos gados dod pamatu viņu piepulcināt izcilajiem gara darbiniekiem."

Reinis Ādmīdiņš, atceroties studiju gadus. “Vasarās mēs strādājām rajonu avīžu redakcijās – viņš Saldū, es Bauskā. Reizēm bija tā, ka vienam pašam jāpieraksta vai visa avīze. Tad vajadzēja gudrot pseidonīmus, lai radītu iespaidu, ka rakstījuši daudzi ārštata korespondenti. M.Vējš, M.Vētra, M.Auka…"

Miris 2003.gada 13.decembrī Rīgā.