Otrdien, 7.decembrī, licencēta Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros otrā izstrādātā interešu izglītības programma "Vides pārvaldība II" izglītojamajiem vecuma grupā no 11 līdz 18 gadiem, informē programmas vadītāja Laura Grundmane.

Dabas mājas vides eksperte Sniedze Više norāda: "Šī programma no iepriekšējās atšķiras ar to, ka nodarbībās ir vēl vairāk integrētas un izmantotas metodes, kuras ir balstītas uz mūsu sadarbības partneru – Jaermuseet reģionālā muzeja Norvēģijā un Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes – uzkrāto pieredzi un zināšanām. Ļoti iespējams, ka dažas no tām būs jauninājums un vienreizēja pieredze Latvijā, kuru galvenais mērķis ir izglītojamos rosināt interesi par STEM un vides zinātņu jomu. Galvenais uzsvars likts uz skolēnu iespēju praktiski darboties, pētīt un izzināt tādas zinātnes jomas kā hidrobioloģija, entomoloģija, ekotehnoloģija, ģeogrāfija, ģeoloģija, anatomija u.c., tādā veidā teorētiskās zināšanas savienot ar praksē balstītu darbību."

Šajā programmā ir iekļautas četras dažādas nodarbības – "Cilvēka iekšējie orgāni", kuras aprobācija šobrīd norisinās tiešsaistē, savukārt nodarbības "Biotehnoloģija", "Zemes slāņu izpēte" un "Zooloģija zem lupas" skolēniem būs iespēja apgūt 2022. gada laikā. Katra nodarbība izstrādāta unikāla, interaktīva, ar tehnoloģisko elementu iesaisti, kā arī mācību procesā tiks izmantotas dažādas instalācijas Dabas mājā, lai pievērstu izglītojamo interesi starpdisciplinārai zinātnes nozarei, kas pēta dabas sistēmas un to mijiedarbību ar mūsdienīgo cilvēku vidi.

Interešu izglītības programma "Vides pārvaldība II" tiek izstrādāta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" īstenošanas ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.