Šī nedēļas sākumā, 18. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā darbu sāka IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, kurš ilga trīs piepildītas dienas.

Ap 700 zinātnieku no vairāk nekā 70 valstīm trīs dienas atskatījās uz paveikto, analizēja kļūdas, meklēja jaunas sadarbības iespējas gan starp Latvijā un citās valstīs dzīvojošajiem zinātniekiem, gan starp dažādās nozarēs strādājošajiem, kā arī iezīmēja zinātnes nākotnes perspektīvas Latvijā.

Liepājas Universitāti IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā pārstāvēja rektore Dace Markus, ar stenda referātu piedalījās universitātes zinātniece Nora Vilmane, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Liepājas Universitātes rektore Dace Markus saka: "IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress ir noslēdzies ar rezolūciju, kuras tekstā lasāma būtiska atziņa –  Lai zinātne būtu viens no Latvijas attīstības stūrakmeņiem, Latvijas valsts un privātā sektora viedokļu līderiem, sabiedrībai kopumā kardināli jāpārvērtē savs redzējums par zinātnes lomu un uzdevumiem mūsu sabiedrības attīstībā. Ir jāmaina attieksme pret zinātni un jānovērtē tās potenciāls."