Ceturtdien, 24.februārī, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece parakstīja nodomu protokolu ar Liepājas valstspilsētas domes priekšsēdētāju Gunāru Ansiņu, Liepājas Universitāte rektori Daci Markus, Latvijas Universitātes rektoru Indriķi Muižnieku, Rīgas Stradiņa universitātes rektoru Aigaru Pētersonu un Rīgas Tehniskās universitātes prorektoru Uldi Sukovski par kopīgu darbu pie Liepājas Universitātes reorganizācijas modeļa izstrādes, informē Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Puses uzsvēra nepieciešamību Liepājas Universitātē visas Latvijas un primāri Kurzemes reģiona vajadzību nodrošināšanai stiprināt un attīstīt humanitāro zinātņu (tostarp mākslas), inženierzinātņu, sociālo zinātņu studiju (jo īpaši pedagoģijas), kā arī veselības zinātņu programmas, kā arī apņēmās šo studiju programmu un zinātniskās darbības attīstīšanu veikt zinātnes universitāšu ekosistēmā. Nodomu protokols paredz arī saglabāt Liepājas Universitātes identitāti un autonomiju tās darbības īstenošanā.

Nodomu protokolu paraksta Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

"Nevienam nav noslēpums, ka kvalitatīva, mūsdienīga augstākā izglītība, kuras piedāvājums ir salāgots ar valsts tautsaimniecības attīstības un darba tirgus vajadzībām, ir būtisks priekšnoteikums, lai Latvijā attīstītos augstas pievienotās vērtības ekonomika, kas veicinātu starptautisko konkurētspēju. Ja runājam par reģioniem, tad jāapzinās, ka tieši augstskolām reģionos ir būtiska nozīme to attīstībā, jo tās sniedz iespēju ātri reaģēt uz reģiona sabiedrības un industrijas vajadzībām, veicina cilvēkresursu piesaisti un kvalitatīva darbaspēka nodrošināšanu," uzsvēra Anita Muižniece.

Parakstot nodomu protokolu, puses apņēmās tuvāko piecu mēnešu laikā īstenot darbu pie juridisku risinājumu izveides un to iekļaušanas Augstskolu likumā vai Zinātnes universitāšu likumā pilnvērtīgai Liepājas Universitātes darbībai zinātnes universitātes ekosistēmā. Tika saskaņots redzējums, ka arī pēc reorganizācijas Liepājas Universitāte saglabās tādu statusu, kāds normatīvā regulējuma, finansējuma un citu darbības uzstādījumu kontekstā atbilst valsts dibinātai augstskolai, tajā skaitā vismaz vidējā termiņā nodrošina Liepājas Universitātei iespēju pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.

Puses apņēmās līdz 2022.gada 1.jūlijam noslēgt sadarbības līgumu, kurā iekļauti precizēti reorganizācijas nosacījumi un tās tālākās attīstības scenārijs.