Decembra domes sēdē deputāti apstiprināja izmaksu galīgo summu – 2 083 831,69 eiro – Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas pārveidei par metodisko centru STEM un IKT jomā.

Projekts "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā" (STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics; IKT informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) noslēdzās pirms gada – 2017.gada decembrī,  gan būvdarbu izpilde, gan aprīkojuma – mēbeļu, IT piegāde, bet tikai tagad ir apstiprināta izmaksu gala summa, irliepaja.lv pastāstīja ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 083 831,69 eiro, no tām: attiecināmās izmaksas – 1 679 914,23 eiro (ERAF finansējums 1 427 927,10 eiro jeb 85%, valsts budžeta dotācija – 62 996,78 eiro jeb 3,75%, Liepājas pašvaldības līdzfinansējums – 188 990,35 eiro jeb 11,25%); neattiecināmās izmaksas – 403 917,46 eiro.

Gala summu veido projekta iesniegumā Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) minētās izmaksas, kas tika precizētas pēc visu iepirkumu veikšanas, kā arī pēc CFLA pārbaudes maksājuma pieprasījumam.

Vadoties pēc iepirkuma rezultātiem, palielinājās projekta kopējās izmaksas, tajā skaitā projekta neattiecināmās izmaksas – izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projektu, bet nav minētas MK noteiktumos.

Projekts "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM un IKT jomā", kā teikts lēmuma anotācijā, ir vērsts uz izglītības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanu. Šobrīd Liepājas Valsts 1. ģimnāzija ir vislabāk aprīkotā izglītības iestāde, kuras funkcijās ietilpst citu Liepājas vispārizglītojošo skolu konsultēšana izglītības standarta ieviešanas jautājumos, darbs ar skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem, skolotāju tālākizglītības un talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšanā.