1945. gada vasarā Liepājā tiek dibināta Liepājas pedagoģiskā skola, kura 1950. gadā tiek reorganizēta par Skolotāju institūtu ar trim fakultātēm – tās ir pirmās pieturas zīmes, kas sāk atskaitīt laiku augstākās izglītības iestādei Liepājā, kas šodien tiek saukta par Liepājas Universitāti.


Liepājas Universitātes rektore Dace Markus to dēvē par "nelielu, bet elegantu" un ar cieņu pret savu universitāti atzīst: "Ar sirsnību un mīlestību mēs veidojam Liepājas Universitāti kā atvērtu un mūsdienīgu Kurzemes augstākās izglītības centru, mūsu spēks nav lielumā, bet elegancē. Mēs elpojam vienā ritmā ar pilsētā un valstī notiekošajiem procesiem."


Pēdējo gadu laikā Liepājas Universitāte ir vizuāli atjaunojusi savu ārējo veidolu, pozitīvas pārvērtības ir piedzīvojušas auditorijas un aktu zāle. Tomēr galvenie universitātē ir cilvēki, tāpēc esam priecīgi par studentu skaitu, kas turas stabils un neatlaidīgi soli pa solim palielinās. Pieaug jauno zinātņu doktoru skaits, projektu skaits, kuru dalībniece ir Liepājas Universitāte, lepojamies ar mūsu studentu un zinātnieku sasniegumiem un apbalvojumiem. 


Studentu padomes priekšsēdētāja Anna Margreta Vērdiņa par savu universitāti saka: "Man ir prieks, ka varu studēt Liepājā. Šī pilsēta apbur un piesaista, turklāt universitātes esamība ārpus galvaspilsētas piešķir studiju procesam savu šarmu – mēs visi esam vienots kolektīvs, kā studenti, tā mācībspēki."


Atzīmējot laiku, kas atskaita Liepājas Universitātes 75 pastāvēšanas gadus, ir vērts novērtēt savas stiprās puses, salikt akcentus nākotnei un saprast, ka esam stipri ar paaudzēm, kas veido tradīcijas – ar saknēm!