Lai veicinātu nevalstisko organizāciju attīstību, 27. aprīlī pulksten 14 kopienas "Impact Hub Liepāja" telpās notiks nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmas atklāšana. Trīs mēnešu garumā izaugsmes programmā piedalīsies 18 dažādas organizācijas no Liepājas, Dienvidkurzemes novada, Brocēniem, Kuldīgas, Dundagas un Augšdaugavas novada. Programmas mērķis ir nevalstisko organizāciju vadītāju un veidotāju prasmju pilnveidošana un ambīciju kāpināšana gan biedru un sadarbības partneru piesaistes procesos, gan finansiālo resursu apguvē, informē "Impact Hub Liepāja" vadītāja Dana Liniņa.

Izaugsmes inkubatora programma sastāvēs no 6 moduļiem, kuru ietvaros tiks izklāstīti tādu tēmu praktiskie aspekti un nianses kā stratēģija un mērķi, organizācijas resursi, administratīvā vadīšana, publicitāte un sadarbības tīkli, starptautiskā sadarbība un finansējuma programmas, saimnieciskās darbības ieņēmumi un citas. Programmas laikā dalībniekiem būs pieejams pieredzējušu mentoru atbalsts, kuru pieredze NVO sektorā un biznesa vidē atbalstīs dalībnieku izaugsmes plānus, lai nodrošinātu praktisku ieguvumu nevalstisko organizāciju finansiālās kapacitātes paaugstināšanā. Cikla noslēgumā dalībnieki prezentēs savu attīstību un rezultatīvos rādītājus.

"NVO Izaugsmes inkubatora programma veido NVO inkubācijas ekosistēmu kā jaunu pieeju NVO izaugsmei un līdzdalības veicināšanai", stāsta NVO Izaugsmes inkubatora programmas līdzautors, līdzdalības eksperts un biedrības "NEXT" valdes loceklis Vilis Brūveris: "Šāda programma līdz šim Latvijā vēl nav īstenota, tāpēc tā ir unikāla un īpaša ar to, ka apvieno nevalstiskā un biznesa sektora labākās prakses un pieejas organizācijas darbības attīstībai. Programmas laikā organizācijām būs iespēja izstrādāt savas NVO izaugsmes plānu, saņemt iedvesmu un mentoringu no Latvijas labākajiem NVO un biznesa jomas ekspertiem."

Programmas izaugsmes izaicinājumu ir pieņēmuši vadītāji un pārstāvji no sekojošām organizācijām: biedrība "Austras biedrība", biedrība "Brocēnu hokeja klubs", biedrība "4D – Darbs. Dienests. Drošība. Demokrātija", Kurzemes reģiona audžuģimenes biedrība "Estere", biedrība "Keep the Change", biedrība "Kuldīgas Senioru skola", biedrība "kultūrBĀKA", biedrība "Mantinieki", centrs "MARTA" Liepājas nodibinājums, Dundagas bērnu dienas centrs "Mājas", biedrība "Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība, biedrība "LgSC", biedrība "Radi Vidi Pats", biedrība "Roku rokā RR", nodibinājums "Sociālā atbalsta un izglītības fonds", biedrība attīstības fonds "Stari", biedrība "Tabitas sirds" un biedrība "Ziemupīte".

Biedrības Impact Hub valdes priekšsēdētājs Salvis Roga uzsver, ka NVO Izaugsmes inkubatora programmas mērķis ir stiprināt esošās nevalstiskās organizācijas un atbalstīt jaunu veidošanos: "Lai programma iegūtu pievienoto vērtību, ir svarīgas katras dalīborganizācijas ambīcijas un motivācija veicināt savas biedrības vai organizācijas attīstību. Dalībniekiem būs iespēja pastāvīgi strādāt grupas mentoringa sesijās un saņemt individuālas konsultācijas, lai definētu organizācijas stratēģiju un mērķus, strukturētu plānus starptautisko sadarbību iespējām, iepazītu dažādus publicitātes knifus, kā arī piedalīties citās aktivitātēs, kas veicinās organizāciju neatkarību un finansiālo kapacitāti."

Nevalstisko organizāciju Izaugsmes inkubatora programmu īsteno biedrība "Impact Hub" sadarbībā ar biedrību "NEXT", uzņēmumu "Kurzemes Biznesa inkubators" un biedrību "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera". Programma tiek realizēta sadarbībā ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības NVO projektu konkursa finansiālu atbalstu.