No 1.aprīļa līdz 31.oktobrim Liepājas Neredzīgo biedrībā tiks realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" projekts "Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei", informē biedrības sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece.

Šī projekta mērķis ir celt biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvus pakalpojumus un veicinātu cilvēku ar invaliditāti sociālo integrāciju. Tas izpaužas pieredzes apmaiņā jaunu zināšanu iegūšanai sociālās integrācijas jomā, mācību iestāžu studentu un darbinieku izglītošanā par emocionālo kompetenci saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti, darbinieku un brīvprātīgo apmācībā un informācijas pieejamības veicināšanā par biedrības piedāvātajiem pakalpojumiem.Projekta ietvaros paredzēts veikt šādas aktivitātes:

• Izglītojoši semināri par tēmu "Emocionālā kompetence saskarsmē ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem" Liepājas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāles darbiniekiem un studentiem. Semināra mērķis ir paaugstināt mācību iestādēs strādājošo un studējošo kompetences saskarsmē ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, lai izprastu šo personu emocionālās, fiziskās vajadzības un iespējas, nodrošinot vides, informācijas un pakalpojumu pieejamību.

• Video treilera izveide sociālās rehabilitācijas un izziņas centra lauku vidē "Dvēseles veldzes dārzs" popularizēšanai, ar ierunātu tekstu un subtitriem, lai arvien vairāk cilvēki ar invaliditāti, seniori ar funkcionāla rakstura traucējumiem, viņu atbalsta personas un citi interesenti tiktu informēti par centra pakalpojumiem.

• Vienota vides apskates objektu maršruta izstrāde "Dvēseles veldzes dārzam" un gidu apmācības (5 gidi un 15 darbinieki). Tādejādi teritorijā esošie apskates objekti būs pieejami, informatīvi bagāti un izzinoši jebkuram centra apmeklētājam. Pēc apmācības tiks rīkotas 5 izbraukuma ekskursijas cilvēkiem ar invaliditāti un senioriem no 5 Kurzemes novadu pašvaldībām, lai testētu jauno maršrutu un gidu spējas.

• Pieredzes apmaiņas brauciens uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru (SIVA) Jūrmalā biedrības darbinieku un brīvprātīgo kapacitātes stiprināšanai. Tā kā aģentūras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, brauciens dos iespēju iepazīties ar tur sniegtajiem profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem. Iegūtā informācija tiks izmantota biedrības tālākai attīstībai.

• Biedrības informatīvā bukleta izstrāde informācijas pieejamības nodrošināšanai. Tas saturēs pamatinformāciju par biedrību, tās sniegtajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un dažādām aktivitātēm un apmācībām, kurās var piedalīties gan cilvēki ar dažāda veida invaliditāti, gan seniori ar funkcionāliem traucējumiem.

• 2 dienu seminārs Liepājas Neredzīgo biedrības darbiniekiem un brīvprātīgajiem (kopumā 29 dalībniekiem) par tēmu "Sociālais un izglītojošais darbs ar pieaugušajiem un senioriem". Seminārs kalpos kā iekšējās sadarbības, komunikācijas un saliedēšanās diena, ar prasmju attīstīšanu darbā ar pieaugušiem cilvēkiem, tai skaitā ar invaliditāti.

• Projektu rezultātu prezentācija biedrības biedriem, sadarbības partneriem un masu medijiem Starptautiskā Baltā spieķa dienas svinībās šā gada 15. oktobrī.


Kopumā projekta ietvaros īstenotajās aktivitātēs piedalīsies 50 Liepājas Neredzīgo biedrības darbinieki un brīvprātīgie, 13 Liepājas Universitātes studenti un mācībspēki un 13 RSU Liepājas filiāles darbinieki un studenti, kā arī izbraukuma ekskursiju dalībnieki. Visa projekta ietvaros tiks veiktas publicitātes aktivitātes, kas palīdzēs sniegt informāciju ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet visai sabiedrībai kopumā par Liepājas Neredzīgo biedrības un sadarbības partneru darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem un aktivitātēm.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem budžeta līdzekļiem. Projekts "Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei" ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta "Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei" saturu atbild Liepājas Neredzīgo biedrība.