Šā gada pavasarī Liepājas Neredzīgo biedrība sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību ir uzsākusi īstenot Liepājas pilsētas pašvaldības finansēto Sociālās iekļaušanas projektu "Mācīsimies un pilnveidosimies iekļauties sabiedrībā" (Nr. 156/2.8.5.) ar mērķi veicināt sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu pieejamību Liepājas Neredzīgo biedrībā ikvienam Liepājā dzīvojošam cilvēkam ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā senioriem, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Hartmane.

Projekta laikā tiks saglabāta biedrībā notiekošo un no jauna plānoto aktivitāšu ilgtspēja – dienas centra darbība, transporta pakalpojumi, subsidētās darba vietas, Starptautiskā baltā spieķa pasākumu kopums, ielu akcija autovadītājiem "Cilvēks ar balto spieķi". Papildus aktivitātēm, tiks īstenoti arī izglītojoši semināri par emocionālo inteliģenci dažādu pakalpojumu sfērā strādājošajiem profesionāļiem, konsultācijas Universālā dizaina jomā, mācību ekskursijas un meistarklases skolēniem, studentiem un dažādu iestāžu un organizāciju pārstāvjiem. Turpināsim sniegt palīdzību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un senioriem.

Šajā gadā ir plānots plašs aktivitāšu kopums – tiks īstenota aktīva Dienas centra darbība, kur tiek gaidīts ikviens cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem un viņa atbalsta personas, kā arī seniori, lai iegūtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem par sociālo rehabilitāciju, mājokli, transportu un sadzīvi.

Dienas centra vadītāja Inese Birzniece aicina: "Pavasara saulīte mūs jau sveicina –  tāpēc aicinu ikvienu biedrības biedru mosties no ziemas snaudas un iesaistīties informatīvi izzinošajos braucienos uz sociālās rehabilitācijas un izziņas centru "Dvēseles veldzes dārzs" Ziemupē."

Lai viesi un dažādos projektos iesaistītie dalībnieki saņemtu vislabāko apkalpošanu un tūrisma produktu, biedrības rehabilitācijas un izziņas centrā "Dvēseles veldzes dārzs" Ziemupē", dažādos nodarbinātības projektos strādājošajiem tiks organizēts semināru un apmācību cikls, kurā viņi tiks iepazīstināti ar viesmīlības darba specifiku.

Aktīvi strādāsim, lai ikviens tiktu iesaistīts un atrastu sev integrējošo nodarbi. Turpināsies sociālās iekļaušanas kursa "Dzīves skola" nodarbību cikls, kurā nelielās saskarsmes un atbalsta grupās cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī senioriem būs iespēja socializēties, sadraudzēties un saliedēties, apmeklējot dažādas iestādes un organizācijas, doties pastaigās un piedalīties meistarklasēs.

Biedrībā tiks īstenoti arī dažādi pasākumi – "Draugs, nāc draudzēsimies!", veselības nostiprināšanas pasākums "Esi aktīvs un vesels" Sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā lauku vidē, Dvēseles veldzes dārzs, Ziemupē, Lieldienu un Ziemassvētku pasākums, Starptautiskā baltā spieķa dienas pasākums.

Ikviens tiek mīļi gaidīts Liepājas Neredzīgo biedrībā, Liepājā, Ganību ielā 197/205, kur katram, atbilstoši viņu spējām un vēlmēm, tiks piemeklētas aktivitātes, kurās piedalīties. Plašāka informācija par projekta aktivitātēm Liepājas Neredzīgo biedrības Projektu daļā vai pa tālruni 26056026, vai 63407141.