15.martā mūžības ceļos devusies Liepājas 15.vidusskolas ilggadējā direktore, pedagoģe Maija Neimane.


Ilggadēja Liepājas 15. vidusskolas direktore, kas arī aizejot pensijā bija tikpat rosīga, darboties griboša un varoša, gan vadot pensionēto skolotāju biedrību "Zelta rudens", kas apvieno vairāk nekā skolotājus, gan sekojot līdzi sabiedriskajai dzīvei. Piesaistot gan pašvaldības, gan Ināras un Borisa Teterovu fonda līdzekļus, pensionēto skolotāju biedrībai sagādāta biroja tehnika – klēpjdators, kopētājs, printeris, fotoaparāts, nūjošanas inventārs, tāpat arī iespēja apceļot Kurzemi. Maija Neimane gādāja arī par to, lai biedrības biedri zinātu savas tiesības, palīdzētu saņemt viņiem pienākošos pabalstus. Maija bija arī viena no aktīvākajām Austras Pumpures vadītā invalīdu biedrības ansambļa "Aspazijas" dalībniece.


Liepājnieku uzmanību piesaistīja Maijas Neimanes sarakstītā un 2011.gadā klajā laistā grāmata "Dar’ man, tēvis, pastaliņas", kurā apkopota Liepājas skolu vēsture. Grāmatu autore veltījusi "ganiņu" skolai – Raiņa 6.vidusskolai, jo tajā savu ceļu reiz uzsākusi pati pieredzes bagātā pedagoģe.


Maijas Neimanes nopelni novērtēti, piešķirot viņai goda nosaukumu “Gada liepājniece 2006".


Maija Neimane dzimusi 1942.gada 6.janvārī Pļaviņās. 1960.gadā absolvējusi Liepājas 6.vidusskolu, 1965. gadā – Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti ar vēstures un sabiedrības mācības skolotājas kvalifikāciju. No 1965.gada līdz 1968.gadam bija vēstures skolotāja 6.vidusskolā. Pēc tam, līdz 1979.gadam – direktora vietniece 11.vidusskolā. No 1989.gada strādāja par vēstures un sabiedrības mācības skolotāju 7. vidusskolā, tajā pašā gadā kļūstot par jaundibinātās 15.vidusskolas direktori. Šajā amatā nostrādāja līdz 2007. gadam. Bijusi Liepājas izglītības darbinieku arodbiedrības prezidija locekle, no 1989.gada darbojas Liepājas domes izglītības komisijā. Līdztekus pamatdarbam strādājusi Liepājas ekskursiju birojā par gidi.


Kā informē piederīgie, Maiju Neimani izvadīs 23.martā pulksten 14 no Līvas kapu kapličas uz Rīgas krematoriju.


Portāls irliepaja.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Maijas Neimanes tuviniekiem.