Skolotājai, pensionēto izglītības darbinieku biedrības "Zelta rudens" vadītājai Maijai Neimanei 6.janvārī aprit 75. Sveicam jubilāri!

Vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš, kurš ar Maiju Neimani pazīstams jau sen, saka: "Pazīstu viņu kā īstu "dinamītu" un taisnīgi, nacionālistiski noskaņotu cilvēku. Šīs īpašības Maijai ir gan palīdzējušas, gan arī sagādājušas kreņķus.

15.vidusskola ir Maijas rūpe joprojām. Arī tas, ka skolai nesen piešķīra Oskara Kalpaka vārdu, noticis ne bez Maijas Neimanes "balss".

Jau vairāk nekā desmit gadus Lāčplēša dienā Maija organizē 15.vidusskolas skolēnus uz īstu dzimtenes mācības stundu Ziemeļu kapos pie brīvības cīnītāju pieminekļa.

Dzimšanas dienā Maijai jāvēl veselība un – saglabāt to pašu garaspēku, kas viņai piemita līdz šim!"

Savukārt "Liepājnieku biogrāfiskajā vārdnīcā" par Maiju Neimani teikts: "Dzimusi 1942.gada 6.janvārī Pļaviņās. Skolotāja. 1960.gadā absolvējusi Liepājas 6.vidusskolu, 1965.gadā – Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti ar vēstures un sabiedrības mācības skolotājas kvalifikāciju. No 1965. gada līdz 1968.gadam – vēstures skolotāja 6.vidusskolā. 1968. – 1979. direktora vietniece 11.vidusskolā. 1979.–1989. vēstures un sabiedrības mācības skolotāja 7. vidusskolā. 1989.–2007. jaundibinātās 15.vidusskolas direktore. Skolā ar 1100 audzēkņiem iesaistījusi latviešu klasēs līdz 15% krievvalodīgo bērnu, lai viņi iemācītos brīvi runāt latviski.

Bijusi Liepājas izglītības darbinieku arodbiedrības prezidija locekle, no 1989.gada darbojas Liepājas domes izglītības komisijā, Liepājas domes deputāte.

Līdztekus pamatdarbam strādājusi Liepājas ekskursiju birojā, latviešu un krievu valodā vadījusi ekskursantu grupas uz Ļeņingradu, Karpatiem, pa Liepāju.

Kopīgi ar Liepājas 7.vidusskolā direktoru Emīla Arāju strādājusi pie grāmatas par Liepājas izglītības vēsturi. No 2008.gada vēstures skolotāja Karostas pamatskolā. 2011.gadā izdevusi grāmatu par Liepājas pedagogiem "Dar’ man tēvis pastaliņas".

No 2010.gada līdz šim brīdim pensionēto skolotāju nevalstiskās organizācijas "Zelta rudens" vadītāja.

2002.gadā apbalvota ar Liepājas domes Atzinības rakstu. Titula "Gada liepājniece – 2007" ieguvēja.