Savā dzimšanas dienas datumā – 19.decembrī – kapu kalniņā tiks guldīts liepājnieks, pedagoģijas zinātņu doktors, savas pilsētas un valsts patriots Jānis Imants Birzkops.

Jānis Imants Birzkops dzimis 1936.gada19.janvārī Rīgā, mūžības ceļos devies 2018.gada 13.decembrī.

No 1950. līdz 1954.gadam mācījies Liepājas 1.vidusskolā un līdztekus Liepājas Mūzikas vidusskolā pedagoģes M.Reiznieces klavieru klasē. No 1954. līdz 1959.gadam studējis Liepājas Pedagoģiskā institūta Fizikas un matemātikas fakultātē, saņēmis vidusskolas matemātikas un fizikas skolotāja kvalifikāciju. 1967.gadā beidzis Latvijas Valsts konservatorijas Izpildītāju fakultātes klavieru nodaļu. No 1974.gada līdz 1978.gadam studējis PSRS Zinātņu akadēmijas Maskavas mākslinieciskās audzināšanas zinātniski pētnieciskā institūta aspirantūrā. 1979.gadā aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju. No 1959.gada līdz 2001.gadam bijis Liepājas Pedagoģiskā institūta (vēlāk Liepājas Pedagoģijas Akadēmijas) Mūzikas katedras lektors un klavierspēles pedagogs (pasniedzējs, vecākais pasniedzējs, docents). Kopš 1993.gada – pedagoģijas doktors (Dr.paed.), grādu iegūstot Latvijas Universitātē.

No 1991.gada līdz 1997.gadam bija Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas priekšsēdētājs, divos sasaukumos Liepājas pilsētas domes deputāts.

Autors 376 publikācijām – sarakstījis mācību grāmatas, zinātniskus un zinātniski populārus rakstus, konferenču referātu tēzes. Monogrāfijas: "Mūzikas sacerēšana klavierspēles apmācībā", 1986; "Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja (jeb: Kā iegūt labu smadzeņu anatomiju)", 1999, atkārtots, papildināts izdevums 2008; "Attīstošā klavierspēle", 2000; "Kā trūkst skolēnam", 2018.

No 2004.gada darbojās izdevuma "Helikons" redkolēģijā. 2006.gadā saņēmis Liepājas pilsētas domes Pateicību par ieguldījumu Liepājas kultūras un pedagoģijas attīstībā.

Bija precējies, sieva – Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrības "Helikons" valdes priekšsēdētāja Ērika Birzkopa, dēli – Ints, Andris, Jānis.

Atvadīšanās no Jāņa Imanta Birzkopa – 19.decembrī pulksten 15 Ziemeļu kapos.