29.jūnijā pulksten 10 Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18, fotogrāfa, ērģeļu un harmoniju meistara Jura Bokuma mazdēls Verners Bokums dāvinās savas dzimtas dokumentus.

Pirms divām nedēļām restaurētas un rūpīgi sakoptas harmonijas, ko būvējis Juris Bokums Liepājas ērģeļu un harmoniju fabrikā, muzejam uzdāvināja "DG Termināls” īpašnieks Aivars Millers. Šis notikums harmoniju meistara mazdēlu Verneru Bokumu rosināja papildināt muzeja krājuma, dāvinot savas dzimtas dokumentus, Liepājas muzeja muzejpedagoģe Astra Dzērve.

Lai novērtētu senā mūzikas instrumenta burvību, dāvinājuma pasniegšanā piedalīsies ērģelnieks Lotārs Džeriņš, kurš sniegs nelielu muzikālu priekšnesumu.

Verners Bokums atzīst, ka viņa dzimtas mantojums ir ļoti plašs, interesants un Liepājai kultūrvēsturiski nozīmīgs. Muzeja krājumā nonāks gan Bokumu ģimenes privātie dokumenti, gan liecības, kas saistītas ar Ērģeļu un harmoniju fabrikas izveidošanu un darbību, kā arī ar denacionalizētā īpašuma atgūšanas tiesvedību.

Interesanta laikmeta liecība ir Jura Bokuma ar roku rakstīta autobiogrāfija. Tāpat muzejs saņems Jura Bokuma dēla Matīsa Vidvuda izglītības atestātu, kā arī Sv. Annas baznīcai dāvināto harmoniju nodošanas dokumenta oriģinālu.

Muzeja krājumā nonāks vairāki dokumenti un liecības par Ērģeļu un harmoniju fabriku – harmoniju katalogi, kas apliecina izgatavoto harmoniju ievērojamo apjomu un kvalitāti. Muzeja īpašumā nonāks arī J. Bokuma harmoniju monogrammas, ar fabrikas darbību saistīta sarakste, fotogrāfijas un citi dokumenti.

Juris Bokums ērģeļu un harmoniju ražošanu uzsāka 1922. gadā. Instrumenti guva plašu mūzikas speciālistu atzinību, ar tiem apgādāja daudzas mācību iestādes, biedrības un draudzes. Jura Bokuma harmonijas spēlējis Alfrēds Kalniņš, Emilis Melngailis, Jānis Kreicbergs. Pēc Vernera Bokuma teiktā, pavisam Ērģeļu un harmoniju fabrikas pastāvēšanas laikā izgatavotas piecas ērģeles un vairāk nekā 300 harmoniju.

1921. gadā Juris Bokums iegādājās iesāktu jaunbūvi Ezera ielā. Sarkano ķieģeļu trīs stāvu nams ir saglabājies līdz mūsdienām. Ēkā bija gan Ērģeļu un harmoniju fabrikas ražotne, gan gatavās produkcijas izstāžu zāle, gan ģimenes dzīvojamās telpas. Padomju varas okupācijas laikā Ezera ielas namā ierīkoja galdniecības darbnīcu un komunālos dzīvokļus.

Juris Bokums (1877–1956) ir viens no zināmākajiem 20. gadsimta Liepājas fotogrāfiem, kas atvēra darbnīcu jau gadsimta sākumā un strādāja vēl 1940. gados. Viņš bija ne tikai pazīstams un ilggadējs fotogrāfs, bet arī aktīvs sabiedriskās dzīves darbinieks un fotomākslas veicināšanā dziļi ieinteresēts cilvēks. J. Bokums bija pazīstams ar savām atklātnēm, kas, pēc tam, kad viņš atvēra Harmoniju fabriku 1922. gadā, tika izdotas kopā ar viņa brālēnu, izdevēju un fotogrāfu Ģirtu Bokumu. Tika izdotas atklātnes ar sabiedrībā populāru cilvēku portretiem un skatu kartēm, starp kurām dominēja Liepājas pilsētas skati, kā arī valsts nozīmes notikumi. J. Bokums bija fotografējis visu Latvijas Republikas Pagaidu valdības sastāvu, kad tā atradās Liepājā 1919. gadā.

Šim dāvinājumam ir liela memoriāla nozīme, jo tas lieliski papildina Liepājas muzeja krājumā jau esošo Jura Bokuma harmoniju, fotogrāfiju, foto piederumu kolekciju un dēla veidoto mēbeļu komplektu. Priekšmeti, ko Liepājas muzejs ieguvis no Vernera Bokuma, stāsta par vienas ģimenes vēsturi un Liepājai nozīmīgām vēsturiskajām personībām.