Lai uzlabotu mājokļa pabalsta pieejamību un sniegtu lielāku atbalstu iedzīvotājiem dēļ energoresursu cenu pieauguma, no šā gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests mājokļa pabalsta aprēķinam piemēros koeficientu 3, kā to paredz valstī apstiprinātais "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums". Paaugstinātais koeficients dos iespēju kvalificēties mājokļa pabalstam plašākam iedzīvotāju lokam ar nedaudz augstākiem ienākumiem kā līdz šim, informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Likuma izmaiņu rezultātā mājokļa pabalsta aprēķinā garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis tiks reizināts ar koeficientu trīs, t.i. 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Šobrīd mājokļa pabalsta aprēķinā vēl ir spēkā koeficienti no 1 līdz 2,5. Pieaugot šim koeficientam, mājokļa pabalstu var saņemt vairāk iedzīvotāju.

Mājokļa pabalstu aprēķina par iepriekšējā vai tekošajā mēnesī saņemtajiem rēķiniem, kuri jāiesniedz Liepājas Sociālajā dienestā, iepriekš veicot pierakstu. Mājokļa pabalsta aprēķinā ņem vērā izdevumus par īri, apsaimniekošanu, apkuri, t.sk. kurināmā iegādei, auksto un karsto ūdeni, elektroenerģiju, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizāciju, sadzīves atkritumiem, telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu, ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Pabalstu aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem mēnesī. Mājokļa pabalsta aprēķina formula noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.809. "Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu".

No 13. augusta izmainītas arī vairākas normatīvajos aktos noteiktās izdevumu pozīciju minimālās normas pabalsta aprēķinam – mājokļos, kur apkuri nodrošina ar cieto kurināmo, piemēro ne vairāk kā 12 eiro par kvadrātmetru līdzšinējo 6 eiro vietā. Savukārt mājokļos, kur apkuri nodrošina ar gāzi vai elektroenerģiju, minimālā norma ir ne vairāk kā četri eiro par mājokļa kvadrātmetru. Mājokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu reizi gadā iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri iegādājušies kurināmo ziemai, var pievienot šos maksājumu apliecinošos dokumentus mājokļa pabalstam vienu reizi kalendārajā gadā jebkurā gada laikā.

Sociālais dienests, tāpat kā līdz šim, pieņem klientus pēc iepriekšēja pieraksta. Pieteikties var, gan zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 634 89655, gan arī izmantojot e-pierakstu, aizpildot pieteikuma veidlapu: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/NlYrZldlSXFmRDhRRkJYM1E3eExMdz09 

Divu nedēļu laikā sociālais darbinieks atzvanīs uz pieteikumā norādīto telefona numuru un informēs klientu par pieņemšanas laiku pabalsta noformēšanai un atbildīgo speciālistu.

Šogad Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā mājokļa pabalstam liepājniekiem paredzēts 921 000 eiro, kas ir par gandrīz 300 000 eiro vairāk nekā pērn. Līdz 1. septembrim izmaksāts 482 252 eiro, kas ir 58 % no šim pabalstam paredzētajiem izdevumiem.

Vispārīgs piemērs mājokļa pabalsta aprēķinam (katrs gadījums tiek skatīts individuāli, ņemot vērā arī citus apstākļus – īpašumus, uzkrājumus utt.):
Atsevišķi dzīvojošs pensionārs ar ienākumiem 350 eiro un kopējo komunālo maksājumu summu mēnesī – 210 eiro. Mājokļa pabalsta aprēķins ( P ir mājokļa pabalsts, 109 GMI slieksnis, 3 – koeficients:  
P = (109x3+210) – 350 = 187 eiro būs kopējais mājokļa pabalsts, kuru Sociālais dienests pārskaitīs pakalpojumu sniedzējam , bet 23 eiro ir summa, kura klientam pašam jāmaksā pakalpojumu sniedzējiem.