Šodien, 2.februārī, Liepājas Universitātes maģistra studiju programmas "Rakstniecības studijas" studentes aizstāvēja gala darbus.

Aizstāvēšana notika tiešsaistē, taču tas netraucēja radošu domu apmaiņu, informē LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Maģistrantes bija ne tikai pētījušas izvēlētās tēmas, bet arī radījušas savus literāros darbus: Linda Ezerkalna darba vadītāja dramaturga Laura Gundara vadībā – savu dramatiskā darba fragmentu, pētot kā raksturi veido dialogus un virza darbību dramatiskā darbā.

Grēte Grīviņa darba vadītājas Sandras Okuņevas vadībā pētījusi grotesku bērnu literatūrā noteiktu ārzemju autoru darbos un rakstījusi savu stāstu bērniem groteskas žanrā, atzīstot, ka groteska Latvijā tomēr nav populāra.

Evija Laganovska darba vadītāja Benedikta Kalnača vadībā pētījusi Rūdolfa Blaumaņa prozas dramatizējumus iestudējumos 21. gadsimtā Latvijas profesionālajos teātros. Tiesa gan recenzentu Edgaru Lāmu interesēja, kāpēc pētījumā nav aplūkots Liepājas teātra mūzikls "Purva bridējs ugunī", raisot diskusiju par robežām starp darba iestudējumu un iestudējumu pēc darba motīviem.

Sandija Martinsone maģistra darbā, ko vadījusi Anda Kuduma, ir apvienojusi savas divas mīlestību – ceļošanu un literatūru, veidojot pētījumu par 21. gadsimta Latvijas autoru ceļojumu aprakstiem, radot arī pati savu radošo darbu – ceļojumu aprakstu "Markam Tvenam pa pēdām", sekojot Marka Tvena ceļojumam 19. gadsimtā un skatoties, kas mainījies gadsimtu gaitā. Darba autore ir pētījusi etnocentrisma izpausmes un interteksta klātbūtni kā 23 pētīto autoru darbos, tā arī sava ceļojuma aprakstā.

Klātesošie teica paldies studiju programmas "Rakstniecības studijas" direktorei Zandai Gūtmanei par iespēju jau desmit gadus Liepājas Universitātē apgūt rakstniecības iemaņas un saprast, ka studiju programma šajā laikā ir ļāvusi izaugt ne vienam vien šobrīd atzītam un mīlētam rakstniekam.