Latvijas ģimenes un sabiedriskās organizācijas vēstulē lūdz valdību palīdzēt bērnu vecākiem ar pilnu darba slodzi ikdienā nodrošināt bērna pieskatīšanu un izglītošanu ar vienreizēju valsts līdzmaksājumu 75 eiro apmērā bērna nometnes izmaksu segšanai un piešķirot valsts apmaksātu papildatvaļinājumu bērna ar invaliditāti vecākam, aģentūru LETA informēja Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienībā (LDGBA). Šim lūgumam pievienojusies arī Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla".


Vēstule ir adresēta Ministru prezidentam Krišjānim Kariņam (JV), Finanšu ministram Jānim Reiram (JV), Izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai (JKP), Labklājības ministrei Ramonai Petravičai (KPV LV), ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam (KPV LV), kā arī valdības sociālajiem partneriem.


Latvijas ģimenes un sabiedriskās organizācijas šā gada 22.maijā Ministru kabineta (MK) amatpersonām nosūtīja vēstuli, kurā paustas bažas par sākumskolas bērnu vecāku situāciju saistībā ar bērnu izglītošanu un pieskatīšanu Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā un pēc tās.


Ņemot vērā to, ka ārkārtējās situācijas laikā sākumskolas vecuma bērnu vecākiem bija jāiesaistās izglītības programmas apguvē, vecākiem ir bijis ļoti sarežģīti skolniekus izglītot vienlaicīgi ar profesionālajiem darba pienākumiem. Tā rezultātā vecāki ir izmantojuši visu ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, saņēmuši maksimālo darba devēju pretimnākšanu, noformējot bezalgas atvaļinājumus, kā arī bijuši spiesti izbeigt darba attiecības.


Skolēnu vasaras, rudens brīvlaikā ir ievērojami samazinājušās vecāku iespējas nodrošināt drošu sākumskolas vecuma bērnu ikdienu, jo bez apmaksāta atvaļinājuma vai organizētas nometņu pakalpojuma izmantošanas bērni ilgstoši paliks bez uzraudzības. Lai arī saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērnu no septiņu gadu vecuma drīkst atstāt bez uzraudzības, tā ir bīstama prakse patstāvīgi ilgstošas vecāku prombūtnes gadījumā vairāku mēnešu garumā.


Ņemot vērā, ka šai problēmai ir plaša rezonanse sabiedrībā, 2020.gada 11.jūnijā Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība kopā ar biedrību "Vecāku Alianse" rīkoja atklātu diskusiju "Bērnu pieskatīšanas risinājumi šovasar", kurā vecāki vienojās kopējam lūgumam valdībai par papildu palīdzību bērnu drošai pieskatīšanai, kā arī vecāku aizsardzību un atbalstu darba tiesisko attiecību jomā Covid-19 seku pārvarēšanas periodā.


Nevalstiskās organizācijas Covid-19 krīzes seku novēršanas pasākumu ietvaros atbalstīt ģimenes, nodrošinot katram bērnam vienreizēju valsts līdzmaksājumu 75 eiro apmērā bērnu vasaras vai rudens nometnes izmaksu segšanai, kā arī piešķirot vienam no sākumskolas bērna vai bērna ar invaliditāti vecākiem valsts apmaksātu desmit dienu papildatvaļinājumu ar iespēju to izmantot līdz šā gada 31.decembrim.


Saskaņā ar Finanšu ministrijas sagatavoto Informatīvo ziņojumu "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" budžeta resorā "Gadskārtējā valsts budžeta izstrādes procesā pārdalāmais finansējums" ir rezervēts papildu finansējums Izglītības un zinātnes ministrijas vienreizējiem,terminētiem pasākumiem, kā arī demogrāfijas veicināšanas pasākumiem, tādēļ vēstules autori lūdz steidzamības kārtā iekļaut vecāku organizāciju aktualizētos un Latvijas vecākiem un bērniem nepieciešamos valsts atbalsta risinājumus "Covid-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likumā" un saistošajos normatīvajos aktos.


Vēstuli parakstījušas Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība, biedrība "Vecāku Alianse", Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla", biedrība "LTV Ģimeņu klubiņš", Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze", Stopiņu novada daudzbērnu ģimeņu biedrība "Māra", Iļģuciema daudzbērnu ģimeņu biedrība "IB PĒRLE". Biedrību vārdā vēstuli elektroniski paraksta biedrības "Vecāku Alianse" valdes locekle Agnese Geduševa.