Aizvadītājā domes sēdē 19. maijā deputāti apstiprināja Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas nolikumu.


Ģimenes un demogrāfisko lietu komisija pirmo reizi izveidota šajā sasaukumā.


Komisiju, kas pakļauta pastāvīgajai Sociālo lietu, veselības un sabiedriskās kārtības komitejai (vadītājs Helvijs Valcis) izveidoja šajā janvārī pēc ierosinājuma, ko Nacionālā apvienība bija izteikusi jau koalīcijas veidošanas sarunās, tāpēc par komisijas vadītāju izvirzīja un arī iecēla deputātu Uldi Lipski (NA), kuram tika uzdots trīs mēnešu laikā izstrādāt komisijas nolikumu un apstiprināt to domes sēdē.


Lipskis portālam irliepaja.lv pastāstīja, ka, neraugoties uz to, ka komisijas nolikums vēl nebija izstrādāts un apstiprināts, komisija uzsākusi darbu un tai līdz šim bijušas jau vairākas sēdes.


Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas sastāvā darbojas deviņi locekļi: ievēlēti Signe Jostmane, Santa Krilova, Guna Krēgere-Medne, Madara Lapsa, Inga Pekele, Elīna Sausiņa, Inga Eltermane, Jurģis Krugļikovs, kuri pārstāv daudzbērnu ģimeņu biedrību "Dēkla", Liepājas bāriņtiesu, ģimeņu atbalsta centru "Liepāja", Sociālo dienestu un citas organizācijas.


Saskaņā ar apstiprināto Ģimenes un demogrāfisko lietu komisijas nolikumu, komisijas darbības mērķis ir veicināt "ģimenes un demogrāfijas jomas visaptverošu attīstību, sekmējot demogrāfisko rādītāju pozitīvu attīstību, ģimeņu vajadzību un ģimeņu labklājību veicinošu iniciatīvu īstenošanu".


Tāpat komisijai ir jāpiedalās pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanā, kā arī jaunu attīstības dokumentu izstrādē, jāizvērtē un jāanalizē ģimenes jomas un demogrāfisko procesu norise pilsētā un jāsniedz priekšlikumi to pilnveidei.

Komisijai ir tiesības sniegt rekomendācijas par pašvaldības budžeta līdzekļu sadali ģimenes un demogrāfijas jomas attīstībai, jāizskata fizisko un juridisko personu iesniegumi un ierosinājumi, un pēc to izvērtēšanas jāizstrādā priekšlikumi turpmākajai darbībai, jāsagatavo lēmumu projekti un jāvirza izskatīšanai domes sēdē.

Nolikums arī nosaka kārtību, kā tiek sasauktas komisijas sēdes, kā tiek pienemti lēmumi, kā tiek rakstīti sēžu protokoli u.tml.