Ar Liepājas domes Finanšu komitejas 11.septembra sēdes lēmumu pašvaldības SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" (LNA) pārskaitīti 500 000 eiro dzīvokļu pabalstiem.

Arī iepriekš ar Finanšu komitejas akceptu no pašvaldības Sociālā dienesta budžetā plānotajiem pabalstu līdzekļiem LNA pārskaitītas dažādas summas dzīvokļu pabalstiem. Piemēram, 2012.gadā tie bija Ls 150 000.

Tiesības uz šādu avansa maksājumu uzņēmums „mantojis” no agrākiem gadiem, kad līdzīgus avansus saņēma kādreizējās namu pārvaldes.

Aprēķinot maksājumus mazturīgajām personām, kuru sarakstu LNA saņem no Sociālā dienesta, avanss pakāpeniski tiek dzēsts.

Arī šogad, balstoties uz iepriekšējo gadu praksi, noslēgts sadarbības līgums starp Liepājas pašvaldību, Sociālo dienestu un Liepājas namu apsaimniekotāju par pabalstu asignējumiem.

Citi namu apsaimniekotāji šādus avansus nesaņem.

„Liepājā patlaban darbojas pieci stabili namu apsaimniekošanas uzņēmumi un konkurence tirgū ir pietiekami spēcīga, nesen „Rietumu radio” atzina LNA vadītājs Artis Rimma.

Liepājā patlaban ir 1420 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, un LNA pārziņā ir 670 nami, „Rietumu radio” sacīja Rimma.