Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas metāla izstrādājumu dizaina programmas vadītājs Andris Garokalns un audzēknis Raimonds Eņģelis saņēmuši Kultūras ministrijas apbalvojumu.

Nozīmīgo apbalvojumu Andris Garokalns un Raimonds Eņģelis saņēma, jo 2017.gadā starptautiskā Eiropas Liceju Parlamenta (PLE) juveliermākslas konkursā "Rotu dizains" Raimonds saņēma 2.vietu. Konkurss notika Francijā un darba vadītājs bija pedagogs Andris Garokalns.

"Mēs ļoti lepojamies ar skolas izcilo pedagogu Andri Garokalnu un viņa prasmēm jauniešiem dot labākās praktiskās un teorētiskās zināšanas. Apbalvojums ir apliecinājums kvalitatīvam un profesionālam darbam daudzu gadu garumā," uzsver LMMDV direktore Inga Auziņa.

Kultūras ministrijas balva jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs iedibināta 1998.gadā. Ar šo Balvu Latvijas valsts atzīmē kultūrizglītības iestāžu audzēkņu spilgtākos radošos panākumus un viņu skolotāju ieguldīto darbu. Projekta organizatorisko un tehnisko sagatavošanu veic Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Šogad Kultūras ministrijas pateicības rakstu un naudas balvu saņēma kopumā 45 audzēkņi un 51 pedagogs no 17 izglītības iestādēm.