Liepājas Universitātes Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūta zinātnieki 2013. gada nogalē iesniedza Latvijas un Eiropas patenta pieteikumus.

Kā informē LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste  Kristīne Milberga, tie iesniegti sistēmas izgudrojumam optimālas anaerobās vides uzturēšanai biogāzes ražošanā.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai" īstenošanas gaitā ir tapis izgudrojums, kas attiecas uz biogāzes ražošanu – sistēmām, kas paredzētas cieto sadzīves atkritumu slānī notiekošo anaerobās fermentācijas procesu kontrolei un uzturēšanai.

Iepriekš minētie procesi ir atkarīgi no  anaerobiskām  baktērijām un parastajos atkritumu poligona apstākļos baktēriju attīstība un dzīves cikls netiek regulēts. Piemēram, karstās dienās, temperatūrai palielinoties, palielinās temperatūra arī atkritumu slānī, kas noved pie baktēriju koloniju iznīkšanas. Rezultātā biogāze vairs neveidojas, kaut arī vēl paliek pietiekami daudz neizmantotu atkritumu, no kuriem biogāze varētu veidoties. Apkārtējā vide var stipri ietekmēt biogāzes ražošanas procesus pat dziļajos cieto sadzīves atkritumu slāņos.

Liepājas Universitātes zinātnieki ir izstrādājuši automātisku sistēmu, kas ļauj nodrošināt biogāzes ražošanā izmantojamo anaerobisko baktēriju uzturēšanu vajadzīgajā temperatūras diapazonā, izmantojot speciālas palīgvielas un/ vai ūdeni kontrolētā laistīšanas nodrošinājumā. Ir izveidots matemātiskais modelis, kas nosaka šķidruma spiedienu, mitrumu un temperatūru ar rūpniecisku sensoru palīdzību, tādējādi novērtējot biogāzes komponenšu – metāna un ogļskābās gāzes daudzumu. Matemātiski ir pamatota sistēmas sensoru izvēle un optimālais izvietojums atkritumu poligonā. Risinājuma formulējums ļauj noteikt mitruma avotu un biogāzes noteču optimālo izvietojumu, minimizēt biogāzes (oglekļa dioksīda) noplūdi atmosfērā.

Projekts "Jaunas tehnoloģijas un programmnodrošinājuma izstrāde biogāzes ieguves procesu optimizācijai" ir realizēts ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Liepājas pilsētas domes finansiālo atbalstu, Liepājas Universitātes zinātniekiem sadarbojoties ar SIA "Liepājas RAS" tās tehnoloģiskajā bāzē "Ķīvītes" Grobiņas novadā.

Plašāka informācija – Laimonis Začs, e-pasts: laimonis.zacs@liepu.lv ,
Liepājas Universitāte Matemātikas zinātņu un informācijas tehnoloģiju institūta mājas lapa : http://imsit.liepu.lv/lv/index/ .