Patentu valdes direktors Sandris Laganovskis 70 000. preču zīmes reģistrācijas apliecību šodien pasniegs holdingam "UPB", ziņo aģentūra BNS.

"UPB" ir viena no vadošajām holdingkompānijām Latvijā – industriālais koncerns, kura pirmsākumi meklējami jau 1991.gadā, kad nodibināts projektēšanas un būvniecības uzņēmums "Arhitekta U. Pīlēna birojs". 1997.gadā uzņēmums pārtapa par akciju sabiedrību "U.Pīlēna birojs", bet 2004.gadā, uzņēmumam attīstoties, izveidojās uzņēmumu grupa – holdingkompānija "UPB", aģentūrai izteikusies Patentu valdes vecākā referente Līva Caune.

Caune skaidroja, ka iepriekšējā jubilejas preču zīme, kura reģistrēta ar numuru 60 000, tika izsniegta pirms astoņiem gadiem daudznozaru kompānijai "Daugava", kas bija pazīstama ar piena produktiem, maizes un konditorejas izstrādājumiem. Tāpat apaļo preču zīmju numuru saņēma zivju konservu ražotājs "Unda", kuras vārdiskā preču zīme "Unda" reģistrēta 2002.gadā ar kārtas numuru 50 000. Savukārt 40 000. reģistrācijas numuru piešķīra preču zīmei "Unical", uzņēmējsabiedrībai "AGA AB" 1998.gadā.

Pēc Caunes vēstītā, preču zīmju reģistrācija Latvijā tika sākta 1992.gadā, kad atjaunoja Patentu valdes darbību. Bijušās Padomju Savienības laikā preču zīmju reģistrācija Latvijā nepastāvēja, bija spēkā visas tās preču zīmes, kuras tika reģistrētas kopumā PSRS. Lai novērstu pārpratumus attiecībā uz pārreģistrējamo un no jauna pieteikto preču zīmju savstarpējiem konfliktiem, līdz 1995.gadam Patentu valde veica bijušās PSRS teritorijā spēkā esošo apmēram 9500 preču zīmju pārreģistrāciju saskaņā ar atjaunotās Latvijas valsts likumdošanu un preču zīmju aizsardzības pagaidu kārtību.

Pirmā Latvijā pārreģistrētā preču zīme, kas saņēma reģistrācijas numuru M 10001, bija veļas materiālu ražotāja "Lauma" grafiskā preču zīme, kas attiecās uz uzņēmuma ražoto produkciju – aizkaru, mežģīņu un žakarda audumiem, kā arī veļas izstrādājumiem.

Caune skaidroja, ka, veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus gan tehniski, gan likumiski, no 1995.gada tika sākta jauna pieteikto preču zīmju reģistrācija. Pirmā no jauna reģistrētā preču zīme ar reģistrācijas numuru M 30001 ir Latvijā lielākā saldumu ražotāja "Laima" preču zīme "Prozīt".

Kopš 1995.gada janvāra Latvija ir Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju dalībvalsts, kas nozīmē, ka paralēli nacionālajai preču zīmju reģistrācijas procedūrai Latvijā citu Madrides nolīguma dalībvalstu komersanti var izmantot arī starptautisko reģistrācijas procedūru. Līdzīgas iespējas ir arī Latvijas uzņēmējiem aizsargāt savas preču zīmes Madrides nolīguma ietvaros. Savukārt kopš 2004.gada 1.maija Latvijā preču zīmi ir iespējams aizsargāt, reģistrējot to arī kā Eiropas Savienības (ES) preču zīmi, kuras reģistrāciju veic ES intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), kas atrodas Alikantē, Spānijā.

Pērn Latvijas izcelsmes preču zīmju pieteikumi ir 46,9% no kopējā pieteikumu skaita, kas ir par 8% vairāk nekā 2014.gadā. Par apmēram 3% pieaudzis arī Latvijas izcelsmes preču zīmju reģistrāciju skaits. 2015.gada beigās Latvijā kopumā bija spēkā 66 663 preču zīmju reģistrācijas, neskaitot apmēram vienu miljonu ES preču zīmju.

Patentu valde ir Tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Patentu valde galvenās funkcijas ir īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā, īstenot Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas,veikt tiesību reģistrāciju uz rūpnieciskā īpašuma objektiem, attiecīgu reģistru uzturēšanu un sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus, kā arī veicināt rūpnieciskā īpašuma aizsardzības izpratni valstī un sabiedrībā.

"UPB" grupā ietilpst vairāk nekā 40 uzņēmumu un ražotņu. Koncernā ietilpst "Aile grupa", "MB Betons", "RK Metāls", "Štein lifti", "UPB  Nams", "H&L studija", "UPB  Sweden", Dānijas, Šveices, Īslandes, Vācijas, Lielbritānijas uzņēmumi UPB u.c. "UPB" dibināta 1991.gadā, un tās pamatkapitāls ir 720,4 tūkstoši eiro.