Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapbūvētam zemesgabalam Airītes ielā 10A, Liepājā, kadastra numurs 17000420745, kas sastāv no zemes vienības 634 kv.m platībā, kadastra apzīmējums 17000420740. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 15 400 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023. gada 29. maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 28. jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 18.jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 1540 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko septīto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Graudu ielā 43–86N, Liepājā, kadastra Nr.17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas piecstāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. (pagraba) stāvā un zemes, kadastra Nr.17000320092, 10/1000 kopīpašuma domājamām daļām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 18 800 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks – 2023. gada 29. maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2023. gada 28. jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 18. jūnijam jāiemaksā nodrošinājums 1880 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa Ford Mondeo, FM5871 (2004. izlaiduma gads) atsavināšanu – elektronisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākumcena – 750 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visiem izsoles pretendentiem līdz 4. jūnijam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 75 EUR ar atzīmi: "Transportlīdzekļa Ford Mondeo izsoles nodrošinājums" saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000329402, AS "Swedbank", konts Nr. LV12HABA0001407037000, un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 25. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 14. jūnijā plkst. 13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2023. gada 25. maija plkst. 13.00 līdz 2023. gada 4. jūnijam plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles transportlīdzekli var iepazīties līdz 2023. gada 4. jūnijam, iepriekš sazinoties pa tālr. 29426284 (Ainars). Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā https://liepaja–sez.lv/lv/parvalde/izsoles–sludinajumi visu izsoles laiku.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa GAZ SAZ3307, BV7716 (1991. izlaiduma gads) atsavināšanu – elektronisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākumcena – 900 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.
Visiem izsole pretendentiem līdz 4. jūnijam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 90 EUR ar atzīmi: "Transportlīdzekļa GAZ SAZ3307 izsoles nodrošinājums" saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000329402, AS "Swedbank", konts Nr. LV12HABA0001407037000, un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 25. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 14. jūnijā plkst. 13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2023. gada 25. maija plkst. 13.00 līdz 2023. gada 4. jūnijam plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles transportlīdzekli var iepazīties līdz 2023. gada 4. jūnijam, iepriekš sazinoties pa tālr. 29426284 (Ainars). Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā https://liepaja–sez.lv/lv/parvalde/izsoles–sludinajumi visu izsoles laiku.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde organizē transportlīdzekļa DAF FA75, ER9041 (1995. izlaiduma gads) atsavināšanu – elektronisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākumcena – 4500 EUR, izsoles solis – 50 EUR. Izsoles cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visiem izsole pretendentiem līdz 4. jūnijam plkst. 23.59 jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas, t.i., 450 EUR ar atzīmi: "Transportlīdzekļa DAF FA75 izsoles nodrošinājums" saskaņā ar maksājuma rekvizītiem: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, vienotais reģistrācijas Nr.LV90000329402, AS "Swedbank", konts Nr. LV12HABA0001407037000, un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei. Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2023. gada 25. maijā plkst. 13.00 un noslēdzas 2023. gada 14. jūnijā plkst. 13.00. Pretendentu reģistrācija notiek no 2023. gada 25. maija plkst. 13.00 līdz 2023. gada 4. jūnijam plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Ar izsoles transportlīdzekli var iepazīties līdz 2023. gada 4. jūnijam, iepriekš sazinoties pa tālr. 29426284 (Ainars). Izsoles noteikumi pieejami mājaslapā https://liepaja–sez.lv/lv/parvalde/izsoles–sludinajumi visu izsoles laiku.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Ninai Aleksandrovai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Krūmu ielā 38–34, Liepājā. Piedzinējs: Biedrība Krūmu 38, adrese: Krūmu iela 38–73, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 46,3 kv.m un 11/1000 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2539 34, kadastra Nr. 1700 902 2887. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 12 500,00 EUR. Izsoles solis – 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 13.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1250,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 24.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 26.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam Sajatam Abasovam piederošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma, kas atrodas Brīvības ielā 96A–12, Liepājā. Piedzinēji: Tamāra Laugale; Juridiskās palīdzības administrācija, adrese: Pils laukums 4, Rīga; Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,8 kv.m un 528/7262 kopīpašuma domājamajām daļām no būves un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3233 12, kadastra Nr. 1700 902 3967. Izsolē tiek pārdota 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma. Nekustamā īpašuma (1/2 domājamā daļa) piespiedu pārdošanas vērtība – 6800,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 5100,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023.gada 13.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 680,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 24.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 26.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 26.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203486859
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ashtray"
Pamatkapitāls: 2 EUR
Adrese: Dārza iela 46 – 19, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 22.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203485938
Firma: SIA AHMA
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Lēņu iela 1 – 7, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.05.2023
Reģistrācijas numurs: 40203486929
Firma: SIA Office 77
Pamatkapitāls:  2600 EUR
Adrese: Rīgas iela 33 – 5, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILITA VILINSKA, personas kods 020254–XXXXX, miršanas datums 05.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA GRIŠINA (NADEZDA GRISHINA), personas kods 070140–XXXXX, miršanas datums 29.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA DZIDRA KĻAVA, personas kods 230943–XXXXX, miršanas datums 29.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAINOLDS KRAUZE, personas kods 240635–XXXXX, miršanas datums 04.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: PĀVELS SAVAHINS, personas kods 090761–XXXXX, miršanas datums 03.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 07.05.2024.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS ŠESTILOVSKIS, personas kods 140663–XXXXX, miršanas datums 15.04.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA KORČUGANOVA, personas kods 170933–XXXXX, miršanas datums 13.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA GRUNDĪZE, personas kods 281235–XXXXX, miršanas datums 03.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
05.06.2023. plkst. 11.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā tiks nolasīts mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA JAKUŅENKOVA (GALINA YAKUNENKOVA), personas kods 280839–XXXXX, miršanas datums 20.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RUTA JAUNALKSNE, personas kods 121232–XXXXX, miršanas datums 20.03.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Pēdējās gribas rīkojuma akti tiks nolasīti 2023.gada 5.jūnijā plkst.11.30 zvērinātas notāres prakses vietā.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS KONKINS (ANATOLY KONKIN), personas kods 071149–XXXXX, miršanas datums 20.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS KORVELIS, personas kods 020660–XXXXX, miršanas datums 04.05.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa aicina EDUARDU GRIBANOVU, dzim. 1981.gada 24.aprīlī, ierasties 2023.gada 24.augustā plkst 11.00 uz tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā (18. tiesas sēžu zālē) kā atbildētāju civillietā Nr.C69500922 apdrošināšanas akciju sabiedrības "Baltijas Apdrošināšanas Nams" prasībā pret Eduardu Gribanovu par zaudējumu atlīdzināšanu.

2023.gada 17.maijā Kurzemes rajona tiesā saņemts pieteikums, kur lūgts izsludināt par mirušu 1960.gada 22.jūlijā dzimušo VIKTORU CIRŠU (VIKTORS CIRŠS). Pēdējā zināmā Viktora Cirša dzīvesvieta bijusi Liepājā, Atmodas bulvārī 12b–34. Pēdējās ziņas par šo personu saņemtas 2022.gada 28.augustā. Veicot darba pienākumus uz zvejas kuģa "Varita", Viktors Ciršs iekritis Rīgas jūras līcī, aptuveni 9,5 km no Carnikavas krasta, un vairs nav redzēts. Viktoram Ciršam trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas jāierodas Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā, 2.stāvā, 13.kabinetā, vai rakstiski jāpaziņo tiesai sava atrašanās vieta. Visas personas, kurām ir ziņas par Viktora Cirša nāvi vai atrašanās vietu, aicinātas trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas iesniegt šīs ziņas Kurzemes rajona tiesā, pretējā gadījumā Viktors Ciršs tiks izsludināts par mirušu.

Kurzemes rajona tiesa aicina IVARU SĪMANI, dzim. 1973.gada 13.oktobrī, ierasties 2023.gada 6.jūlijā plkst. 11.00 uz slēgtu tiesas sēdi Kurzemes rajona tiesā, Republikas ielā 14, Liepājā (18.tiesas sēžu zālē), kā atbildētāju civillietā Nr.C69211323. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta var tikt izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69256523 "Latvijas Mobilais Telefons"SIA prasībā pret Ģirtu Grīsli par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo ĢIRTAM GRĪSLIM, dzim. 1970. gada 13. oktobrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Friča Brīvzemnieka iela 40–6, Liepājā, ka civillietu 2023. gada 26. jūnijā rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētājs var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2023. gada 26. jūnija.