Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Maksātnespējīgās AS "Latgales Finanšu kompānija", reģ. Nr. 40003146831, juridiskā adrese: Maiznīcas iela 3–4, Rīga, LV–1001, administratore Ilze Rubene, amata apliecības Nr.00427, prakses vieta: Krišjāņa Valdemāra iela 33A–10A, Rīga, pārdod izsolē parādniekam MAS "Latgales Finanšu kompānija" piederošu nekustamo īpašumu Kuldīgas iela 32–60, Liepāja, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2823 – 60 ar kadastra Nr. 1700 902 5334. Nekustamais īpašums saskaņā ar zemesgrāmatas datiem sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 35,5 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošajām 355/39253 kopīpašuma domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000140164001), būves (kadastra apzīmējums 17000140164002) un zemes (kadastra apzīmējums 17000140164). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir EUR 11 600,00, kas nav apliekama ar PVN. Izsoles solis ir EUR 200,00. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Pretendentiem līdz 2023.gada 4.aprīlim jāiemaksā MAS "Latgales Finanšu kompānija" norēķinu kontā Nr.LV90PARX0000004491025 nekustamā īpašuma pirkuma nodrošinājums 10% apmērā no novērtējuma (EUR 1160,00) un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums administratoram par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2023.gada 15.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2023.gada 14.aprīlis plkst.13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai. Tālr. uzziņām 67278302.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Indulim Mikutam piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepājā, Uliha ielā 153, kad. Nr. 17000400235. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000400235 un kopējo platību 626 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000400235001, un kopējo platību 124,2 kv.m un saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000400235002, un kopējo platību 49,3 kv.m. Piedzinējs – Liepājas valstspilsētas pašvaldība, jur. adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums 24 800 EUR, izsoles sākumcena – 18600 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsole sāksies 2023. gada 15.martā un noslēgsies 2023. gada 14.aprīlī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 4.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2480 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta: Liepājā, Bāriņu ielā 13–NT2, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Konstantīna Koršunova bezmantinieka mantojuma masā ietilpstošo nekustamo īpašumu Liepājā, Siguldas ielā 31–13, kad. Nr. 1700 900 2757. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa īpašuma Nr. 13, kas atrodas Liepājā, Siguldas ielā 31, ar kopējo platību 35,6 kv.m un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 356/30429 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas. Kreditors: Biedrība "Siguldas 31", jur. adrese: Siguldas iela 31–53, Liepāja, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, jur. adrese: Rožu iela 6, Liepāja, AS "Latvijas gāze", jur. adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums 18 400 EUR, izsoles sākumcena – 18 400 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 1800,00 EUR. Izsole sāksies 2023. gada 15.martā un noslēgsies 2023. gada 14.aprīlī plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2023. gada 4.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1840 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināta biedrība

Reģistrācijas datums: 14.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008323292
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Baznīcas 18"
Adrese: Baznīcas iela 18 – 5, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 15.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008323358
Nosaukums: Kāpšanas klubs LIEPĀJA
Adrese: Kalēju iela 8, Liepāja, LV–3401

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 13.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008323235
Nosaukums: ART+
Adrese: Kviešu iela 19A, Liepāja, LV–3405

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 12.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40008323199
Nosaukums: Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Strautu 6"
Adrese: Strautu iela 6 – 1, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203470557
Firma: SIA "Zvērinātas notāres Lindas Jāgeres–Birznieces birojs"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203470580
Firma: SIA "DoubleFox"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Lielā iela 12 – 6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.03.2023
Reģistrācijas numurs: 50203469051
Firma: SIA "JAK"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Riekstu iela 3, Liepāja, LV–3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 15.03.2023
Reģistrācijas numurs: 40203470025
Firma: SIA Majoka tūre
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Uliha iela 52 – 3, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DINA ŅESTERENKO, personas kods 160337–XXXXX, miršanas datums 17.01.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA ELVĪRA PLATKONE, personas kods 061228–XXXXX, miršanas datums 12.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS HVOSTOVS, personas kods 150641–XXXXX, miršanas datums 13.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS ČIGAROVS, personas kods 191157–XXXXX, miršanas datums 29.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INĀRA DOMBROVSKA, personas kods 171253–XXXXX, miršanas datums 01.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANASTASIJA PUTILOVA, personas kods 111240–XXXXX, miršanas datums 06.12.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 234144.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS MAŽAROVS (ВЛАДИМИР МАЖАРОВ), dzim. 03.07.1941., miršanas datums 07.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OJĀRS PRELGAUSKIS, personas kods 020561–XXXXX, miršanas datums 12.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA RATENIECE, personas kods 220333–XXXXX, miršanas datums 01.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALIJA GAMOVA, personas kods 141039–XXXXX, miršanas datums 16.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 235368.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS ALKSNIS, personas kods 040457–XXXXX, miršanas datums 29.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS JAUNZEMIS, personas kods 130235–XXXXX, miršanas datums 19.02.2023.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 235342.
17.03.2023. plkst. 9.00 zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā, tiks nolasīts Imanta Jaunzemja 01.02.2023. pēdējās gribas rīkojuma akts.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājums uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina DAIGU MEŅŠIKOVU, dzim. 1963. gada 16. aprīlī, VOLDEMĀRU MEŅŠIKOVU, dzim. 1963. gada 22. maijā, un REINI MEŅŠIKOVU, dzim. 1994. gada 15. jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2023. gada 24. aprīlī pulksten 11.00 Liepājā, Tiesu ielā 5, 22. tiesas sēžu zālē, kā atbildētājus civillietā Nr. C69 4402 22 Liepājas valstspilsētas pašvaldības prasībā pret Daigu Meņšikovu, Voldemāru Meņšikovu un Reini Meņšikovu par īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvokļa. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāju klātbūtnes.