Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles


Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – augošu koku cirte (galvenā izlases un kopšanas cirte) ar stumbra krāju 939,99 m3, kas sastāv no cirsmām: Grīņu iela 1/3, kadastrs 17000150113, kvartāls 54, nogabali 3, 4, 5, 7–10, 12–43, cirsmas krāja 675,21 m3 un Liedaga iela 9, kadastrs 17000430086, kvartāls 15, nogabali: 32–36, 39–42, 45–47, 49–51, 53, 54; cirsmas krāja 264,78 m3.
Izsolāmās mantas sākuma cena (nosacītā cena) – 47 451,31 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2022.gada 25.novembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2022.gada 27.decembris plkst.13.00.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāpārskaita norādītajā kontā pirkuma summa, kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājumu.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 15.decembrim jāiemaksā nodrošinājums 4745,13 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 29468236.

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai mantai – čuguna lūžņi (kanalizācijas aku vāki, apkures radiatori, konstrukcijas), aptuvens kopējais svars ir 20 tonnas. Atrodas Ezermalas ielā 9b, Liepājā.
Kustamās mantas sākuma cena (nosacītā cena) par 1 tonnu – 180,00 EUR, izsoles solis – 15 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2022.gada 25.novembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2022.gada 15.decembris plkst.13.00.
Apmaksa par mantu veicama līgumā noteiktajā kārtībā, pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas 15 (piecpadsmit) dienu laikā, skaitot no rēķina izrakstīšanas dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 5.decembrim jāiemaksā nodrošinājums 360,00 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 29213468.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināta biedrība
Reģistrācijas datums: 25.11.2022
Reģistrācijas numurs: 40008320173
Nosaukums: "MotoFoto"
Adrese: Oskara Kalpaka iela 99A – 4, Liepāja

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OMARS INTENBERGS, personas kods 041269–XXXXX, miršanas datums 08.12.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VAIRA LAURE, personas kods 170747–XXXXX, miršanas datums 08.11.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEĻENA ELKSNĪTE, personas kods 220148–XXXXX, miršanas datums 08.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RITA KIVLENIECE, personas kods 280236–XXXXX, miršanas datums 08.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS IVANOVS, personas kods 100668–XXXXX, miršanas datums 24.01.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ŅINA JAČINOVA, personas kods 170131–XXXXX, miršanas datums 13.10.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS VITRUPS, personas kods 070553–XXXXX, miršanas datums 30.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 230985.
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2022. gada 21. decembrī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS KAČANOVS, personas kods 170235–XXXXX, miršanas datums 27.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALIJA BRIEDE, personas kods 210539–XXXXX, miršanas datums 13.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 229194.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA KUĻIKOVA, personas kods 140244–XXXXX, miršanas datums 24.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATĀLIJA MURAVJEVA, personas kods 190872–XXXXX, miršanas datums 28.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVESTRS VALENTĪNS MEGNIS, personas kods 071135–XXXXX, miršanas datums 27.10.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: REGĪNA MIGLA, personas kods 190136–XXXXX, miršanas datums 01.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina ALEKSANDRU KOGANU, dzim. 1989.gada 19.jūnijā, ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 15.maijā plkst. 11.00 Kurzemes rajona tiesā, Tiesu ielā 5, 3.stāvā, 23.zālē, kā atbildētāju civillietā Nr.69 3477 22 Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Diānu Mihnovecu un Aleksandru Koganu par aizgādības tiesību atņemšanu lietā ar trešo personu Jeļenu Mihnovecu. Atbildētāja neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras civillieta Nr. C69424422 OU "AKTIVA FINANTS" prasībā pret Neringu Kesminieni par parāda piedziņu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu tiesa uzaicina atbildētāju NERINGU KESMINIENI, dzim. 1979.gada 13.martā, saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā (Liepājā, Republikas ielā 14) prasības pieteikumu un sniegt rakstveida paskaidrojumu. Atbildētāja paskaidrojums noformējams atbilstoši Civilprocesa likuma 250.23 panta prasībām. Vienlaikus tiesa informē atbildētāju, ka paskaidrojuma nesniegšana nav šķērslis sprieduma taisīšanai lietā un, ja atbildētājs nelūgs lietas izskatīšanu tiesas sēdē, lieta tiks izskatīta rakstveida procesā 2023.gada 26.janvārī. Saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2023.gada 26.janvāra. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74.pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, t.sk. lūgt lietas izskatīšanu tiesas sēdē. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta trešo daļu pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma saīsināto spriedumu var nosūtīt pa pastu vai, ja tas ir iespējams, citā veidā saskaņā ar šajā likumā noteikto tiesas dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību. Lietu skatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnesis M. Plepis. Atbilstoši Civilprocesa likuma 20.pantam lietas dalībniekam ir tiesības pieteikt tiesnesim noraidījumu, pirms uzsākta lietas izskatīšana, norādot noraidījuma iemeslus.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina OKSANU UĻJANCEVU (ULIANTSEVA), dzim. 1982.gada 27.janvārī, ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 16.janvārī plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 9.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69175822 Aleksandra Jeršova prasībā pret Oksanu Uļjancevu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētājas klātbūtnes.

Rīgas rajona tiesa paziņo parādniecei DZINTRAI MIROŅENKO, dzim. 20.10.1959., un kopīpašniekam – parādnieces laulātajam VALENTINAM MIROŅENKO, dzim. 26.06.1959., ka 2022. gada 28. decembrī Rīgas rajona tiesā rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, tiks izskatīta civillieta Nr.C33424922, Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.6 zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas pieteikumā par 2022. gada 10. maija izsoles akta Nr.00049/006/2022–AKT apstiprināšanu un Dzintras Miroņenko daļas laulāto kopmantā – 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža ielā 6–21, Liepājā, kadastra numurs 17009022981, nostiprināšanu uz ieguvējas Intas Bilotas vārda, dzēšot visas uz izsolē pārdoto nekustamo īpašumu ierakstītās parādu saistības un aizlieguma atzīmes. Pieteikums tiks izskatīts šādā tiesas sastāvā: tiesnese Māra Balode. Uz izskatīšanu rakstveida procesā lietas dalībniekiem nav jāierodas. Dzintrai Miroņenko un Valentinam Miroņenko ir Civilprocesa likuma 74.panta otrajā daļā noteiktās civilprocesuālās tiesības. Pieteikumu parādnieks var saņemt Rīgas rajona tiesā, Ieriķu ielā 5, Rīgā, vai Latvijas tiesu e–pakalpojumu portālā https://manas.tiesas.lv/eTiesas/.