Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (reģistrācijas Nr. 90000329402) elektroniskā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) ar augšupejošu soli pārdod dažāda garuma nederīgu dzelzceļa sliežu melnā metāla/negabarīta lūžņus (nolietotas R43, R50 un R65 tipa dzelzceļa sliedes un sliežu ceļu stiprinājumi, aptuvenais kopējais svars 227 tonnas). Pretendentu reģistrācija notiek no 2022.gada 4.oktobra plkst.13.00 līdz 2022.gada 24.oktobrim plkst.23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā pēc oficiāla paziņojuma par izsoli publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv. Izsole elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv noslēdzas 2022.gada 3.novembrī plkst.13.00. Realizējamais metāllūžņu daudzums  (+/– 20%) ir 227 tonnas. Izsoles sākuma cena par 1 (vienu ) tonnu – 203.00 eiro. Augstākās cenas solītājs iegūst tiesības iegādāties (+/– 20%) 227 tonnas reizinot tās ar nosolīto izsoles cenu par 1 (vienu) tonnu. Izsoles nodrošinājums – 4610,00 EUR (10 % apmērā no izsolāmā objekta novērtējuma sākuma cenas – nosacītās cenas) 20 (divdesmit) dienu laikā no izsoles sākuma datuma personai, kura vēlas piedalīties izsolē, jāpārskaita Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldei, reģ. Nr. 9000329402, AS "Swedbanka", konta Nr.LV12HABA0001407037000, ar atzīmi "Nodrošinājums metāllūžņu izsolei". Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA BALTKOM, juridiskā adrese – Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Upmalas ielā 9, Liepājā. Piedzinēji: SIA Dzīvokļu celtniecības kompānija Arkada, juridiskā adrese – Osipenko iela 41/5, Tjumeņa, Tjumeņas apgabals, Krievijas Federācija, AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, juridiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja, Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 9823 m2 un būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000049277, kadastra Nr. 1700 020 0036. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 76 500,00 EUR. Izsoles solis 1500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 24.oktobrim. izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 7650,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 4.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA BALTKOM, juridiskā adrese – Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Upmalas ielā 11/13, Liepājā. Piedzinēji: SIA Dzīvokļu celtniecības kompānija Arkada, juridiskā adrese – Osipenko iela 41/5, Tjumeņa, Tjumeņas apgabals, Krievijas Federācija, AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, juridiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1066 m2 un būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000049257, kadastra Nr. 1700 020 0037. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 12 600,00 EUR. Izsoles solis 400,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 24.oktobrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1260,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 4.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā atkārtotā izsolē parādniekam Viktoram Mozgirim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Kaktu ielā 3 – 9, Liepājā. Piedzinēji: Santa Bužere, Inta Bužere, Juridiskās palīdzības administrācija, adrese – Pils laukums 4, Rīga, Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga un Liepājas valstspilsētas pašvaldība, adrese – Rožu iela 6, Liepāja, Liepājas namu apsaimniekotājs, adrese – Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 14,2 m2 un 142/2850 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes un palīgēkas, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3776 9, kadastra Nr. 1700 902 6158. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība 5000,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena 3750,00 EUR. Izsoles solis 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 24.oktobrim izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma –500,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 4.oktobris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 3.novembris plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 05.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203431600
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baulain "Mini"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Baltijas iela 9 – 53, Liepāja, LV–3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203431070
Firma: SIA Cardana
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Baznīcas iela 18 – 12, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 07.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203432343
Firma: SIA "Power Work"
Pamatkapitāls: 200 EUR
Adrese: Mirdzas Ķempes iela 3 – 54, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203431564
Firma: MPETA SIA
Pamatkapitāls: 2000 EUR
Adrese: Piltenes iela 2 – 32, Liepāja, LV–3405

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203431422
Firma: SIA Anyhunt.lv
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Sūnu iela 2, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 03.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203430910
Firma: SIA "WYSDY"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Toma iela 71 – 2, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40203431530
Firma: SIA "ApollonsFizio"
Pamatkapitāls: 2400 EUR
Adrese: Uliha iela 77 – 15, Liepāja, LV–3401

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 06.10.2022
Reģistrācijas numurs: 40002198450
Firma: IK "Midwest Resources"
Adrese: Bāriņu iela 29B – 2, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS OSMOLOVSKIS, personas kods 211142–XXXXX, miršanas datums 02.10.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS BIRZNIEKS, personas kods 181130–XXXXX, miršanas datums 20.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA FOMIŅENKOVA, personas kods 010539–XXXXX, miršanas datums 12.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIJA JEFANOVA, personas kods 250941–XXXXX, miršanas datums 06.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA KOLPAKOVA (VALENTINA KOLPAKOVA), personas kods 150528–XXXXX, miršanas datums 31.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGVARS BRŪNS, personas kods 010648–XXXXX miršanas datums 05.09.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA VĪTOLA, personas kods 050445–XXXXX, miršanas datums 23.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: Ļubova FILATOVA (LIUBOV FILATOVA), personas kods 060137–XXXXX, miršanas datums 02.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 05.06.2023.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONARDS INTENBERGS, personas kods 020937–12962, miršanas datums 16.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LAIMONIS JAUNZEMIS, personas kods 120732–XXXXX, miršanas datums 06.08.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69360522, Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotās procedūras prasībā pret Aigaru Māri Šteinbergu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājam AIGARAM MĀRIM ŠTEINBERGAM, dzim. 1998.gada 9.martā, pēdējā dzīvesvieta – Lēņu ielā 2–32, Liepājā, ka 2022.gada 15.novembrī tiesnese I.Pelnēna minēto Liepājas valstspilsētas pašvaldības vienkāršotās procedūras prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtais saīsinātais spriedums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 15.novembrī. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētājs Aigars Māris Šteinbergs ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem un izgatavot to atvasinājumus, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, saņemt spriedumu, lēmumu un citus lietā esošos dokumentus vai to atvasinājumus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājam Aigaram Mārim Šteinbergam ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.manastiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi" vai vietnē www.elieta.lv. Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.

KĀRLIS PĒRKONS, dzim. 1996.gada 17.jūlijā, tiek aicināts ierasties uz tiesas sēdi 2023.gada 15.februārī plkst.10.00 Kurzemes rajona tiesā, Liepājā, Republikas ielā 14, 2.stāvā, 12.zālē, kā atbildētājs civillietā Nr.C69292622 Baibas Lībietes prasībā par paternitātes noteikšanu un uzturlīdzekļu piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks skatīta bez atbildētāja klātbūtnes.