Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, saskaņā ar Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem Nr.364 "Par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieka mantu", pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu (223/17261 domājamās daļas, garāža Nr.56), kas atrodas Laboratorijas ielā 12, Liepājā. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese – Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no garāžas Nr.56, Laboratorijas ielā 12, Liepājā, garāžas ēkā ar kadastra apzīmējumu 1700 002 0263 002. Garāžas Nr.56 platība 22,3 kv.m. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 2100,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles paziņojumā norādītā izsoles sākuma datuma. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 30.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 210,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 10.augusts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 9.septembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 08.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203418443
Firma: SIA "ES ŪDENSVĪRS"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Dorupes iela 6 – 14, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203418481
Firma: SIA BuildTex
Pamatkapitāls: 2 600 EUR
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 28 – 6, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203418392
Firma: SIA "AMI Beauty"
Pamatkapitāls: 100 EUR
Adrese: Klāva Ukstiņa iela 5A – 1A, Liepāja, LV-3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203419275
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EmiBru design"
Pamatkapitāls: 10 000 EUR
Adrese: Ozolu iela 40, Liepāja, LV-3411

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203419400
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVSolutions"
Pamatkapitāls: 20 EUR
Adrese: Turaidas iela 10 – 14, Liepāja, LV-3414

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40203419519
Firma: SIA "Mono&Art"
Pamatkapitāls: 1 EUR
Adrese: Ugāles iela 9 – 31, Liepāja, LV-3407

Individuālais komersants
Reģistrācijas datums: 08.08.2022
Reģistrācijas numurs: 40002196746
Firma: Zīles konditoreja IK
Adrese: Klaipēdas iela 88 – 22, Liepāja, LV-3416

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGENIJS SITŅIKOVS, personas kods 050347–XXXXX, miršanas datums 24.11.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS PAŠKOVS, personas kods 070754–XXXXX, miršanas datums 31.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS BAĻUKA, personas kods 170658–XXXXX, miršanas datums 30.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 226740.
Andreja Baļuka pēdējās gribas akts–testaments tiks nolasīts zvērinātas notāres Vinetas Novickas birojā Zivju ielā 3, Liepājā 24.08.2022. plkst. 16.00.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUGUSTS VALDMANIS, personas kods 060835–XXXXX, miršanas datums 21.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS VEISBUKS, personas kods 100937–XXXXX, miršanas datums 31.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VAIRA DREKSLERE, personas kods 041264–XXXXX, miršanas datums 24.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĒRIKA ZAKŠEVSKA, personas kods 281168–XXXXX, miršanas datums 30.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERA ANCUPOVA, personas kods 200327–XXXXX, miršanas datums 27.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GATIS LEJIŅŠ, personas kods 131049–XXXXX, miršanas datums 10.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Testaments tiks nolasīts 2022.gada 25.augustā plkst. 10.00 notāres prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRĒJS TAURIŅŠ, personas kods 030175–XXXXX, miršanas datums 18.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA BALANDE, personas kods 220932–XXXXX, miršanas datums 09.11.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INITA SPRŪDE, personas kods 280465–XXXXX, miršanas datums 05.05.2017.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BRUNO PLOTNIEKS, personas kods 140732–XXXXX, miršanas datums 23.03.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVARS DRAVENIEKS, personas kods 120472–XXXXX, miršanas datums 31.05.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2022. gada 16. septembrī plkst. 12.00 Liepājas Universitātē (Liepāja, Lielā iela 14, 227. telpa) notiks Liepājas Universitātes Izglītības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā KRISTĪNE BĀRDULE aizstāvēs promocijas darbu "Apvērstās mācīšanās pieejas īstenošanas dizains mācību diferenciācijai skolēnu centrētā mācību procesā sākumskolā" zinātniskā doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai izglītības zinātņu nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē.
Recenzenti: Dr.paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte), Dr.paed. Jānis Kapenieks (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.paed. Linda Pavītola (Liepājas Universitāte).
Ar promocijas darbu no 2022. gada 1. septembra var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un Liepājas Universitātes interneta vietnē (www.liepu.lv > zinātne, pētniecība, inovācijas > promocijas darbi > aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina 1975. gada 19. novembrī dzimušo ULDI SPRŪDU, pēdējā zināmā dzīvesvieta: K. Ukstiņa iela 24–3, Liepāja, iesniegt tiesā paskaidrojumus par prasību 15 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas un ierasties uz slēgtu tiesas sēdi 2022.gada 28.septembrī plkst. 10.00 Kurzemes rajona tiesā, Katrīnas ielā 14, Ventspilī, 1. stāvā, 1.42. zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69334922 Liepājas pilsētas bāriņtiesas prasībā pret Uldi Sprūdu par aizgādības tiesību atņemšanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.