Piektdien, 30.jūnijā, Liepājas Universitātes Izglītības zinātnes promocijas padomē promocijas darbu vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē par tēmu "Ekosistēmas darbības konceptuālās pamatnostādnes izglītības pārvaldības pilnveidē pašvaldībā" aizstāvēja Kristīne Niedre-Lathere un ieguva zinātnes doktora grādu (PH.D.) sociālajās zinātnēs, informē Liepājas Universitātes galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece.

Par tēmas izvēli Kristīne Niedre-Lathere saka: "Temata izvēli noteica ikdienas profesionālā darba pretrunas izglītības vadības un pārvaldībā pašvaldībā. Mana Izglītības pārvaldes vadītāja amatā uzkrātā pieredze atklāj pretrunu starp sabiedrībā notiekošajiem straujajiem attīstības procesiem un vajadzībām un izglītības pārvaldes līdzšinējo bieži vien ierobežoto reakciju un darbību, risinot reģionālās izglītības jomā konstatētās pretrunas."

Kā pētījuma novitāti autore uzsver definētu izglītības pārvaldības ekosistēmas darbības jēdzienu, identificētus izglītības priekšnosacījumus un principus un izstrādātu zinātniski pamatotu izglītības pārvaldības darbības modeli un tā struktūru.

Zinātniskā darba vadītāja ir profesore Alīda Samusēviča, bet darba recenzentes – Liepājas Universitātes profesore Dina Bethere, RSU profesore Tatjana Koķe un LU profesore Zanda Rubene.

Profesore Zanda Rubene akcentēja: "Kristīne Niedre-Lathere normai atbilstošā īsā laika posmā ir pabeigusi savu promocijas darbu, tas nozīmē, ka pētījums nav zaudējis aktualitāti – pašvaldībai tas būs reāls ieguvums. Priecājos par promocijas darba ideju, tie ir centieni zinātniski pamatot izglītības pārvalžu darbību."

Savukārt profesore Tatjana Koķe atzina: "Liepājas pilsēta var dižoties ar labi aizstāvētu darbu!"