Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andrim Ķudim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Pāvilostas ielā 3–46, Liepājā. Piedzinējs: AS Luminor Bank, kuru pārstāv AS Luminor Bank Latvijas filiāle, adrese – Skanstes iela 12, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 46,2 kv.m un 462/25838 kopīpašuma domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4914 46, kadastra Nr. 1700 901 7497. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 9700,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 17.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 970,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2022.gada 28.jūlijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2022.gada 29.augusts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņa

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203415362
Firma: SIA "LZ Invest"
Pamatkapitāls: 2 800 EUR
Adrese: Avotu iela 6, Liepāja, LV–3401

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203415502
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vandes"
Pamatkapitāls: 10 EUR
Adrese: Daugavas iela 4 – 49, Liepāja, LV–3407

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.07.2022
Reģistrācijas numurs: 40203416230
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I.B labratory"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Pīlādžu iela 34 – 4A, Liepāja, LV–3401

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DACE PETROVA, personas kods 140167–XXXXX, miršanas datums 17.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VJAČESLAVS POPOVS, personas kods 210460–XXXXX, miršanas datums 06.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGNESE MACKEVIČA, personas kods 290658–XXXXX, miršanas datums 24.04.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAMĀRA BEZMENOVA, dzimšanas datums 25.07.1947., miršanas datums 10.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS KOŅEVS (VASILY KONEV), personas kods 050135–XXXXX, miršanas datums 01.07.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ERNA KŪLBERGA, personas kods 100941–XXXXX, miršanas datums 19.02.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS MOSEIČUKS, personas kods 011054–XXXXX, miršanas datums 27.06.2022.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA MERKULOVA (NADEZDA MERKULOVA), personas kods 130339–XXXXX, miršanas datums 17.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas (Liepājā) lietvedībā atrodas SIA "Intrum Latvia" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 1396 08 Lindorff Oy Latvijas filiāles prasībā pret Sintiju Koškinu par parāda piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai SINTIJAI KOŠKINAI, dzim. 1981.gada 23.septembrī, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā (Liepājā) 2022.gada 30.augustā. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 30.augustā. Tiesa informē, ka atbildētājai Sintijai Koškinai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas vienkāršotās procedūras lieta Nr. C69283222 Liepājas valstspilsētas pašvalbības prasībā pret NIKOLAJU BONDARENKO par naudas piedziņu. Kurzemes rajona tiesa paziņo Nikolajam Bondarenko, dzim. 1972. gada 3. oktobrī, kura pēdējā zināmā dzīvesvieta ir Pāvilostas ielā 5–87, Liepājā, ka civillietu 2022. gada 2. septembrī rakstveida procesā izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Ilze Fišere, kurai atbildētājs var pieteikt noraidījumu, ja pastāv Civilprocesa likuma 19. pantā norādītie apstākļi. Atbildētājam ir Civilprocesa likuma 74. pantā un 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības. Procesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, ir jāizmanto ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā lietas izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums tiks sastādīts un būs pieejams tiešsaistes sistēmā no 2022. gada 2. septembra.

Kurzemes rajona tiesa uzaicina JĀNI STRAUTIŅU, dzim. 1985.gada 24.septembrī, ierasties uz tiesas sēdi 2022.gada 28.septembrī plkst.10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 9.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69168222 AS "SEB banka" prasībā pret Jāni Strautiņu par parāda piedziņu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.

Kurzemes rajona tiesas (Liepājā) lietvedībā atrodas Luminor Bank AS un SIA "PAUS KONSULTS" pieteikums par procesuālo tiesību pārņemšanu lietā Nr.C20 1560 14 Nordea Bank Finland Plc prasībā pret IRINU ŅIKERINU par naudas piedziņu, ko izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Maija Jansone. Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai Irinai Ņikerinai, dzim. 1964.gada 10.martā, ka minētais pieteikums tiks izskatīts rakstveida procesā Kurzemes rajona tiesā (Liepājā) 2022.gada 20.oktobrī. Nolēmums būs pieejams tiešsaistes sistēmā 2022.gada 20.oktobrī. Tiesa informē, ka atbildētājai Irinai Ņikerinai ir Civilprocesa likuma 74.pantā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu izskatīšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms lietas izskatīšanas.