Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Uzskatīt par nederīgu KRISTĪNES ZBOŽNAJAS Liepājas 15. vidusskolas atestātu AC Nr. 047837 par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu, kas izsniegts 2006. gada 12.jūlijā.

Uzskatīt par nederīgu Liepājas Raiņa 6. vidusskolas apliecību par pamatizglītību Nr. 049544, izsniegtu 2004. gada 13. jūnijā DAINAI MAUREI (pers. kods 2302XX–XXXXX).

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 2 zvērināta tiesu izpildītāja Inese Beitāne, prakses vieta: Lielais prospekts 54–3, Ventspils, rīko pirmo izsoli Sergejam Korelovam piederošajam nekustamajam īpašumam Dārza iela 13, Liepāja, ar kadastra numuru 1700 033 0141. Nekustamā īpašuma sastāvs sastāv no zemes gabala 581 kv.m platībā. Piedzinējs: SIA Liepājas namu apsaimniekotājs , adrese: Tukuma iela 1A, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums un sākumcena – 12 100,00 EUR. Izsoles solis – 1210,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2021.gada 22.septembrim ir jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas depozīta kontā Nr. LV44TREL9199001002000, saņēmēja – Inese Beitāne, reģ. Nr. LV32674811093, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 580,00 EUR apmērā, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 2.septembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 4.oktobris plkst. 13.00. Tālr. uzziņām 63622289. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas–noteikumi.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Ģenerāļa Baloža ielā 53, Liepājā, kadastra Nr. 17000020150, kas sastāv no zemesgabala 2694 kv.m platībā, uz kura atrodas būve ar kopējo platību 733,6 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 15060 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 1.septembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 1.oktobris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 1510 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko ceturto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Graudu ielā 43–86N, Liepājā, kadastra Nr.17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas piecstāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. (pagraba) stāvā un zemes 10/1000 kopīpašuma domājamām daļām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 13 800 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 1.septembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 1.oktobris plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 1470 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli zemes vienībai "Ziemupes iela 10A", Liepājā, kadastra Nr. 17000120826, kadastra apzīmējums 17000120825, ar kopējo platību 391 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2800 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 1.septembris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 1.oktobris plkst.13.00. Pirmpirkuma tiesīgajai personai ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.septembrim jāiemaksā nodrošinājums 280 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.12 zvērināta tiesu izpildītāja Ilona Kalniņa, prakses vieta: Lielais prospekts 54–2 ,Ventspils, pārdod atkārtoti pirmajā izsolē Marekam Pukinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zāļu ielā 3A–2, Liepājā, piedzinējs un hipotekārais kreditors – AS "ERST Finance", reģistrācijas numurs 41203048956, Kuldīgas iela 51, Ventspils, SIA "KAUGURU NAMS" reģistrācijas numurs 40003872760, Matīsa iela 83–22, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 60,9 m2, ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar kadastra numuru 1700 903 2845, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 609/13529 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 001, no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 002, no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 003, un zemes , kadastra apzīmējums 1700 033 0026. Nekustamā īpašuma novērtējums 7800,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena 7800,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 2021.gada 21.septembrim zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas, reģ. Nr. 10045911633, depozītu kontā Nr. LV69TREL9199007001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2021.gada 1.septembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2021.gada 1.oktobris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63628036, mob. tel. 29696692.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 12 zvērināta tiesu izpildītāja Ilona Kalniņa, prakses vieta: Lielais prospekts 54–2 ,Ventspils, pārdod atkārtoti pirmajā izsolē Marekam Pukinskim piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zāļu ielā 3A–15, Liepājā, piedzinējs un hipotekārais kreditors – AS "ERST Finance", reģistrācijas numurs 41203048956, Kuldīgas iela 51, Ventspils, SIA "KAUGURU NAMS" reģistrācijas numurs 40003872760, Matīsa iela 83–22, Rīga, Liepājas valstspilsētas pašvaldība reģistrācijas numurs 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 51,1 m2, ir reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā ar kadastra numuru 1700 903 2846, kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 511/13529 domājamo daļu no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 001, no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 002, no būves, kadastra apzīmējums 1700 033 0026 003, un zemes , kadastra apzīmējums 1700 033 0026. Nekustamā īpašuma novērtējums 6800,00 EUR. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākumcena 6800,00 EUR. Izsoles solis 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā līdz 2021.gada 21.septembrim zvērinātas tiesu izpildītājas Ilonas Kalniņas, reģ. Nr. 10045911633, depozītu kontā Nr. LV69TREL9199007001000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma summas un jālūdz tiesu izpildītāja autorizēt dalību izsolē. Izsoles sākuma datums 2021.gada 1.septembris plkst. 13.00, izsoles noslēguma datums 2021.gada 1.oktobris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63628036, mob. tel. 29696692.

Uzņēmumu reģistra ziņas

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 25.08.2021
Reģistrācijas numurs: 40203340621
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rabbitsoft"
Pamatkapitāls: 2800 EUR
Adrese: Liepāja, Strautu iela 4, LV–3401

Mantojumu ziņas


Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA KURPA, personas kods 071046–XXXXX, miršanas datums 20.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EGITA KURME, personas kods 110660–XXXXX, miršanas datums 05.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDGARS PLĒSUMS, personas kods 070137–XXXXX, miršanas datums 06.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS PETERLEVICS, personas kods 170646–XXXXX, miršanas datums 19.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS PURMALIS, personas kods 200776–XXXXX, miršanas datums 05.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA KRŪMIŅA, personas kods 130549–XXXXX, miršanas datums 12.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA GROZDOVA, personas kods 010934–XXXXX, miršanas datums 18.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS VISOCKIS, personas kods 020494–XXXXX, miršanas datums 14.08.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VĒRA ZVAIGZNESKALNA, personas kods 181125–XXXXX, miršanas datums 09.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATĀLIJA AĻEHNOVIČA, personas kods 161282–XXXXX, miršanas datums 27.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: BIRUTA VELTA MAĻINOVSKA, personas kods 030133–XXXXX, miršanas datums 17.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS MANNAPOVS, personas kods 010435–XXXXX, miršanas datums 20.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA ZARIŅA, personas kods 291237–XXXXX, miršanas datums 28.07.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.