Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, pirmajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Sarmītei Ziediņai  piederošo nekustamo īpašumu Liepājā, Klaipēdas ielā 106–4. Nekustamais īpašums sastāv no  dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Liepājā, Klaipēdas ielā 106, 54,7 m² platībā, 28/1000 kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 17000430046001) un 28/1000 kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmējums 17000430046). Piedzinējs – AS Hipocredit, juridiskā adrese: Elizabetes iela 65–11, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums – 24 100 EUR, izsoles sākumcena – 24 100 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 2000,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 12.jūlijā un noslēgsies 2021. gada 11.augustā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 1.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2410,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē par bezmantinieka mantu atzītās mirušajai Rudītei Jaunzemei piederošās 229/500 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Siļķu iela 1A, Liepāja, kadastra Nr.17000110030. Parādniece – Rudīte Jaunzeme. Kreditors: Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums –  EUR 13 100,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 902 kv.m, dzīvojamās ēkas ar kadastra Nr.17000110030001 un kopējo platību 145,0 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110030007 un garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu17000110030008. Ir noteikta kopīpašnieku nekustamā īpašuma atsevišķā lietošanas kārtība, ar kuru Rudītes Jaunzemes atsevišķā lietošanā ir dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 17000110030001, 2.stāva telpu grupa Nr.002 un Nr.003; šķūnis Nr.4, Nr.9, pagraba Nr.3 kreisā puse no ieejas, siltumnīcas Nr.2 labās puses daļa un zemesgabala daļa. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17000110030. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 13 100,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 14.jūlijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 13.augusts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 3.augustam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1310,00. Tālr. 63232382.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS", reģistrācijas Nr.42103024397, informē, ka atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināta šāda kustamā manta: Mantas nosaukums: Stacionāra rentgendiagnostikas iekārta "Villa MOVIPLAN 800 SA" un radiogrāfijas datu apstrādes sistēma EXAMION X, Nosacītā cena (EUR), bez PVN: 15 000,00, Izsoles solis (EUR), bez PVN: 500,00. Ar izsoles nolikumu var iepazīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" mājaslapā: www.jpvac.lv, sadaļā "Sludinājumi". Rakstiskās izsoles piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2021. gada 15. jūlijā plkst.10.30 SIA "JAUNLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS", Aldaru ielā 20/24, Liepājā, pirmā stāvā, 11. kabinetā.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103093914
Firma: SIA "GOLDEN PELLET"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 8 – 2N
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 29.06.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/96415
Izdarīts ieraksts: 05.07.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203329592
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV78ZZZ40203329592
Firma: SIA Rubicon
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 43 – 4/6
Parakstītais pamatkapitāls: 2799.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2799.00 EUR
Valde: Ignacy, Jerzy Haertle, dzimšanas datums: 15.01.1980., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. 17FV12385, izdošanas datums: 08.11.2017., Francija, izdevējs: Francijas Republikas vēstniecība Ukrainā, Kijevā, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0013837179215.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203329501
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV13ZZZ40203329501
Firma: SIA "Vesela kūka"
Adrese: Liepāja, Dzelzceļnieku iela 16
Parakstītais pamatkapitāls: 4.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 4.00 EUR
Valde: Laura Beģe, personas kods 0302XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00138359813785.

Reģistrācijas numurs: 40203115285
Firma: SIA "Fortok"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 57 – 21
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Maruta Fonika, personas kods 2807XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Viktorija Korbuta, personas kods 2308XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 02.07.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103072838
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pelni"
Adrese: Liepāja, Salmu iela 48A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Inga Ģibiete, personas kods 2405XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Inga Ģibiete, personas kods 2405XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 22.06.2021. dalībnieka lēmumu Nr. 2021/1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 01.07.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Salmu iela 48A, LV–3411

Reģistrācijas numurs: 40203156048
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Džonijss"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3A
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 07.04.2021. lēmumu Nr.6–12/36476
Izdarīts ieraksts: 02.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 02.07.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203329431
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV60ZZZ40203329431
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK&RR"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 21 – 18
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Daiga Kairēna, personas kods 1810XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00138351719871.

Reģistrācijas numurs: 42103103288
Firma: SIA "BSR 1"
Adrese: Liepāja, Matīsa Gūtmaņa iela 17/19 – 7
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 01.04.2021. lēmumu Nr.6–12/36444
Izdarīts ieraksts: 01.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103084432
Firma: SIA "Grey"
Adrese: Liepāja, Matīsa Gūtmaņa iela 17/19 – 7
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 01.04.2021. lēmumu Nr.6–12/36440
Izdarīts ieraksts: 01.07.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 52103005171
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas akciju sabiedrība "KURSA"
Ieceltas amatpersonas: valde: Sergejs Aļehnovičs, personas kods 0205XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem;
Sergejs Aļehnovičs, personas kods 3005XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem;
Sandra Raituma, personas kods 1811XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 01.07.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 29.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203328489
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV80ZZZ40203328489
Firma: SIA LR GEMS
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 55 – 61
Parakstītais pamatkapitāls: 300.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 300.00 EUR
Valde: Sandra Ķempe, personas kods 2101XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS BRŪDERS, personas kods 070652–XXXXX, miršanas datums 01.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAISA KAPITONOVA, personas kods 090345–XXXXX, miršanas datums 21.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪGA MŪRNIECE, personas kods 191266–XXXXX, miršanas datums 26.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IMANTS ZUĻĢIS, personas kods 071269–XXXXX, miršanas datums 06.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS SKLIFASOVSKIS, personas kods 251152–XXXXX, miršanas datums 13.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KARĪNA GARMATA, personas kods 131071–XXXXX, miršanas datums 19.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS ZVONOVS, personas kods 060858–XXXXX, miršanas datums 13.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IVANS GRIGA (IVAN GRYGA), personas kods 290655–XXXXX, miršanas datums 26.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA ZVIRBULE, personas kods 270434–XXXXX, miršanas datums 21.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 211056.
Mirušās pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 23.septembrī plkst. 10.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA GRENOVSKA, personas kods 280436–XXXXX, miršanas datums 05.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NADEŽDA JUDINA, personas kods 160741–XXXXX, miršanas datums 02.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 209713.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AFANASIJA PRIGUNOVA, personas kods 101245–XXXXX, miršanas datums 16.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 211010.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ. Nr. 42103004583, brīdina: IMANTU RUICENU (Imants Ruicens), dzim. 31.12.1937., ka parāds par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Siļķu ielā 14 – 8, Liepājā, īres maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem maksājumiem ir EUR 494,27; parāda izveidošanas periods ir no 01.11.2020. līdz 31.05.2021. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.