Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Liepājas Valsts 1.ģimnāzija izsludina par nederīgu atestātu par vispārējo vidējo izglītību AC Nr. 044724, kas izsniegts MADARAI MATĪSAI (pers. kods 0805XX–XXXXX) Liepājas 1.vidusskolā 2005.gada 19.jūlijā.

Izsoles


Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.8 zvērināts tiesu izpildītājs Juris Kalniņš, prakses vieta Liepājā, Klaipēdas ielā 19/21–305, otrajā izsolē Elektronisko izsoļu vietnē (https://izsoles.ta.gov.lv) pārdod Mārtiņam Ķipstam piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājā, Siguldas ielā 27–4. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr. 4 Liepājā, Siguldas ielā 27, 35,8 m² platībā, 358/22372 kopīpašuma domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 17000400404001) un 358/22372 kopīpašuma domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 17000400404). Piedzinēji: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga; Egita Ķipste; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, juridiskā adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamā īpašuma novērtējums – 6100 EUR, izsoles sākumcena – 4575 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsole sāksies 2021. gada 21.jūnijā un noslēgsies 2021. gada 21. jūlijā plkst. 13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 11.jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātam tiesu izpildītājam par autorizāciju izsolei un jāieskaita nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 610,00 EUR, zvērināta tiesu izpildītāja Jura Kalniņa, reģ. Nr. 08087510616, depozīta kontā Nr. LV11TREL919911700100B, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālr. informācijai 63451351, 20176868.

SIA "Liepājas tramvajs", reģistrācijas numurs 42103005911, rīko kustamās mantas – "Tramvaju vagoni Tatra KT4D", Vagona Nr. 237, rūpnīcas numurs 167712, izlaiduma gads 1979. un Tatra KT4D vagona Nr. 239, rūpnīcas numurs 173041, izlaiduma gads 1983. – atkārtotu izsoli. Sākumcena – 8000,00 EUR, solis – 400,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 800,00 EUR. Samaksa par pirkumu – pēc SIA "Liepājas tramvajs" paziņojuma saņemšanas līdz 20.07.2021. plkst. 9.00. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 18.06.2021. līdz 20.07.2021. plkst. 9.00 e–pasts: ltramvajs@ltramvajs.lv. Izsole notiks 2021.gada 20.jūlijā SIA "Liepājas tramvajs" teritorijā, Rīgas ielā 54A, Liepājā, plkst. 10.00. Drošības nauda iemaksājama attiecīgi SIA "Liepājas tramvajs" norēķinu kontā LV05UNLA0050016261453, AS "SEB banka" kods UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties uzņēmuma mājaslapā interneta vietnē www.liepajas–tramvajs.lv sadaļā "Izsoles". Tālr. uzziņām 29406175.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2. stāvs, 3. kabinets, rīko nekustamā īpašuma Viršu iela 8 – 73, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 5308, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 73 ar kopējo platību 48,9 m², kopīpašuma 489/36315 domājamajām daļām no būves (kadastra apzīmējums 17000020355001), kopīpašuma 489/36315 domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 17000020355). Nekustamā īpašuma īpašnieks – Edgars Stonkus. Piedzinējs – PlusPlus Baltic OU, juridiskā adrese – Tartu mnt 83, Tallinn, Igaunija. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 9300,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 7. jūlijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 930,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr. LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2021. gada 16. jūnijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 16.jūlijs plkst. 13.00.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103012557
Firma: SIA "TRANSPORTA EKSPEDĪCIJA"
Adrese: Liepāja, Šķēdes iela 11 – 6
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 01.04.2021. lēmumu Nr.6–12/37249
Izdarīts ieraksts: 14.06.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103056481
Firma: SIA "BRAVO 1"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 77 – 12
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Filips Daģis, personas kods 2405XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Filips Daģis, personas kods 2405XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz Sabiedrības dalībnieka 2021.gada 9.jūnija lēmumu Nr.2021/02, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.06.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Uliha iela 77 – 12, LV–3401

Reģistrācijas numurs: 42103046021
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MICP"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Barona iela 11 – 3N
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 09.06.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/86688
Izdarīts ieraksts: 15.06.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103088078
Firma: SIA JP13
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Atbrīvotas amatpersonas: Inese Šmite, personas kods 0103XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Inese Šmite, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības atjaunošana, pamatojoties uz Vienīgā dalībnieka 2021. gada 11. jūnija lēmumu Nr.11/06/2021, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 14.06.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203325764
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV32ZZZ40203325764
Firma: SIA "Letonija & M"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 9 – 32
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Kristīne Stebļinska, personas kods 2711XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00138066963306.

Reģistrācijas numurs: 42103078506
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miko Liepāja"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 9 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Solvita Gertsone, personas kods 1503XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Solvita Gertsone, personas kods 1503XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 30.03.2021. Dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.06.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Brīvības iela 9 – 1

Reģistrācijas numurs: 42103083672
Firma: SIA "JŪRMALAS PARKS"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 42
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ivars Tīls, personas kods 1001XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Toms Zukulis, personas kods 0803XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 09.06.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103497644
Firma: SIA "Krika"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 20
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.01.2021. lēmumu Nr.6–12/5177
Izdarīts ieraksts: 10.06.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103080464
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Keraen"
Adrese: Liepāja, Ezera iela 86
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Raivis Liepa, personas kods 1409XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 22.03.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/36719, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.06.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40002190283
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV14ZZZ40002190283
Firma: "Topi Dizains" IK
Adrese: Liepāja, Matrožu iela 2 – 79
Komersants: Aija Lizandere, personas kods 1608XX–XXXXX

Reģistrācijas numurs: 42103108069
Firma: SIA "CRTR"
Adrese: Rīga, Liepājas iela 48A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Daniels Mitrofanovs, personas kods 2101XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Daniels Mitrofanovs, personas kods 2101XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz Sabiedrības dalībnieka 07.06.2021. lēmumu Nr.01/2021, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.06.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Liepājas iela 48A, LV–1002

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 09.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40002190245
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV70ZZZ40002190245
Firma: IK "Pirouette"
Adrese: Liepāja, Imantas iela 25
Komersants: Santa Marija Solomonova, personas kods 261298–10801

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 08.06.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203324561
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV18ZZZ40203324561
Firma: SIA "MUUN FIT"
Adrese: Liepāja, Rudzu iela 4A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Rolita Vaidila, personas kods 3004XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZIEDONIS PORIŅŠ, personas kods 210149–XXXXX, miršanas datums 31.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JEVGEŅIJS IVANKOVS, personas kods 180672–XXXXX, miršanas datums 05.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNDARS KAPRĀNOVS, personas kods 071073–XXXXX, miršanas datums 29.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS LUCENKO (ALEKSANDR LUTSENKO), personas kods 200764–XXXXX, miršanas datums 22.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NIKOLAJS ANTONOVS, personas kods 250823–XXXXX, miršanas datums 03.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 209449.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA ANCĀNE, personas kods 030538–XXXXX, miršanas datums 06.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VENIAMIN PUCHKOV, personas kods 100242–XXXXX, miršanas datums 16.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARIJA BRŪVERE, personas kods 050240–XXXXX, miršanas datums 04.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EMĪLIJA MEDNE, personas kods 010429–XXXXX, miršanas datums 14.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 209195.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS SĪMANIS, personas kods 240174–XXXXX, miršanas datums 06.06.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MĀRTIŅŠ BARISS, personas kods 090947–XXXXX, miršanas datums 22.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUGUSTS TĀLBERGS, personas kods 060238–XXXXX, miršanas datums 09.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VJAČESLAVS NIKOLAJEVS, personas kods 260462–XXXXX, miršanas datums 18.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĀRIJA BUKA, personas kods 210933–XXXXX, miršanas datums 29.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 210546.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS LĪBEKS, personas kods 090658–XXXXX, miršanas datums 23.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: KLAUDIJS LĪBEKS, personas kods 031031–XXXXX, miršanas datums 28.09.2015.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS REINKOPS, personas kods 120247–XXXXX, miršanas datums 10.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AIVARS PUSAUDZIS, personas kods 100333–XXXXX, miršanas datums 25.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS SOLODKOVS (ALEXANDER SOLODKOV), personas kods 050638–XXXXX, miršanas datums 31.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesā saņemts Igora Tisecka, dzim. 1966.gada 10.janvārī, pieteikums par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā, kurā, ņemot vērā, ka visas saistības saskaņā ar 2005.gada 20.septembrī starp Igoru Tisecki un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "INSERVISS GROUP", reģistrācijas Nr. 40003251091, noslēgto kredīta līgumu Nr. 20090515LF1 no I. Tisecka puses izpildītas, lūgts atzīt par spēkā neesošām noteiktajā termiņā nepieteiktās hipotēkas un aizlieguma atzīmes tiesības uz pieteicējam piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu Nr. 29 un 14/1000 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, būves (kadastra apzīmējums 17000110163001) un zemes (kadastra apzīmējums 17000110163), adresē: Šķēdes ielā 1, Liepājā, kadastra Nr. 1700 900 5419, kas uz pieteicēja vārda ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2677 29, kā arī dzēst Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2677 29 ar 2005.gada 20.septembra Hipotēkas līgumu Nr. 20090515HL/LF1, kas noslēgts starp Igoru Tisecki un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "INSERVISS GROUP" uzliktos aizliegumu un hipotēku. Personām, kas būtu ieinteresētas aizlieguma atzīmes saglabāšanā Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2677–29, ir jāpiesaka savas tiesības un prasības Kurzemes rajona tiesā trīs mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. Ja personas uzaicinājuma termiņā nepieteiks savas tiesības un prasības, kas saistītas ar minēto nekustamo īpašumu, nepieteiktās tiesības tiks atzītas par spēkā neesošām un dzēstas.

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C20266710 "Swedbank" AS prasībā pret Svetlanu Jarmutu par parāda piedziņu. 2021.gada 29.aprīlī saņemts SIA "Intrum Latvia" un "Swedbank" AS pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu. Paziņojam atbildētājai SVETLANAI JARMUTAI, dzim. 1971.gada 4.aprīlī, pēdējā zināmā dzīvesvieta Reiņu Meža ielā 16–37, Liepājā, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 77. pantu, pieteikums par puses procesuālo tiesību pārņemšanu tiks izskatīts 2021.gada 10.augustā rakstveida procesā. Lēmuma noraksts pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 2021.gada 10.augustā.