Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi

Atzīt par nederīgu RAIMONDAS PONOMARJOVAS atestātu par vispārējas vidējās izglītības iegūšanu AC Nr. 045442, kas izsniegts Liepājas 8.vidusskolā 2005.gada 19.jūlijā.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta; Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādnieces Svetlanas Reinfeldes daļu laulāto kopmantā – nekustamā īpašuma ½ domājamo daļu –, kas atrodas Pāvilostas ielā 5 – 75, Liepājā. Piedzinējs: OU PlusPlus Baltic pilnvarotais pārstāvis Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, adrese: Akmeņu iela 14, Rīga. Viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 42,5 m2 un 425/51093 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 4857 75, kadastra Nr. 1700 902 6638. Nekustamā īpašuma (½ domājamās daļas) piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 3400,00 EUR. Izsoles solis 170,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 10.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 340,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 21.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 21.jūnijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē nekustamo īpašumu Mežu ielā 55 – 7, Liepājā, kas pieder kopīpašniekiem. Nekustamā īpašuma ½ domājamā daļa pieder Valerijam Potockim un ½ domājamā daļa pieder Elitai Kosakai. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 49,4 m2 un 26/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2477 7, kadastra Nr. 1700 900 4208. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 11 300,00 EUR. Izsoles solis 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 10.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917 depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1130,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 21.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 21.jūnijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA Gederts un Partneri, juridiskā adrese: Smilšu iela 5–6, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 24–3, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas būvvalde, adrese: Rožu iela 6, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības policija, adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 32,1 kv.m un 321/3004 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3860 3, kadastra Nr. 1700 901 7483. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 800,00 EUR. Izsoles solis – 40,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 9.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 80,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 20.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 19.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA Gederts un Partneri, juridiskā adrese: Smilšu iela 5–6, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 24–3A, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas būvvalde, adrese: Rožu iela 6, Liepāja; Liepājas pilsētas pašvaldības policija, adrese: Jelgavas iela 48, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 23,1 kv.m un 231/3004 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3860 3a, kadastra Nr. 1700 901 7487. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 600,00 EUR. Izsoles solis – 30,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 9.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 60,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 20.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 19.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Andim Aizpuram piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 24–5, Liepājā. Piedzinēji: SIA Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga; SIA Vestabalt, adrese: Krišjāņa Barona iela 11–47, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 57,6 kv.m un 576/3004 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3860 5, kadastra Nr. 1700 900 8029. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 1200,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 9.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 120,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 20.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 19.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Romanam Nakipovam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Bāriņu ielā 24–5A, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga; Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja; Liepājas pilsētas būvvalde, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 27,5 kv.m un 275/3004 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3860 5a, kadastra Nr. 1700 902 0406. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 700,00 EUR. Izsoles solis – 30,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 9.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 70,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru, un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 20.maijs, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 19.jūnijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Iurii Korzhevskyi piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr.17000020498. Parādnieks – Iurii Korzhevskyi. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums – EUR 16 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5523 kv.m, piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000020093008. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17000020498. Otrās izsoles sākumcena – EUR 12 675,00. Izsoles solis – EUR 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 25.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 28.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 14.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1690,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Katerynai Korzhevskai piederošo 1/6 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ģenerāļa Baloža iela 17, Liepāja, kadastra Nr.17000020498. Parādniece – Kateryna Korzhevska. Piedzinējs – Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401. Novērtējums – EUR 16 900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 5523 kv.m, piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000020093008. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17000020498. Otrās izsoles sākumcena – EUR 12 675,00. Izsoles solis – EUR 900,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 25.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 28.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 14.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 1690,00. Tālr. 63232382.

SIA "Liepājas tramvajs", reģistrācijas numurs 42103005911, rīko kustamās mantas – "Tramvaju vagoni Tatra KT4D", vagona Nr. 237, rūpnīcas numurs 167712, izlaiduma gads 1979. un Tatra KT4D vagona Nr. 239, rūpnīcas numurs 173041, izlaiduma gads 1983. – izsoli. Sākumcena – 10 000,00 EUR, solis – 500,00 EUR, nodrošinājuma maksa – 1000,00 EUR Samaksa par pirkumu – pēc SIA "Liepājas tramvajs" paziņojuma saņemšanas līdz 10.06.2021. Izsolei pretendenti var reģistrēties no 20.05.2021. līdz 04.06.2021. plkst. 9.00 e–pasts: aigars.rauda@ltramvajs.lv. Izsole notiks 2021.gada 4.jūnijā SIA "Liepājas tramvajs" teritorijā, Rīgas ielā 54A, Liepājā, plkst. 10.00. Drošības nauda iemaksājama attiecīgi SIA "Liepājas tramvajs" norēķinu kontā LV05UNLA0050016261453, AS "SEB banka" kods:UNLALV2X. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties uzņēmuma mājaslapā interneta vietnē www.liepajas–tramvajs.lv sadaļā "Izsoles". Tālr. uzziņām 29406175.

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Modrim Strodam piederošās 7/48 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Buru iela 12, Liepāja. Parādnieks: Modris Strods. Piedzinēji: (a) AS LATVENERGO, reģistrācijas Nr. 40003032949, Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV–1010, (b) Valsts Ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr.90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, (c) SIA TELE2, reģistrācijas Nr. 40003272854, Dēļu iela 5, Rīga, LV–1004, (d) Liepājas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, LV–3401, (e) Nodarbinātības valsts aģentūra, reģistrācijas Nr. 90001634668, Krišjāņa Valdemāra iela 38, Rīga, LV–1010. Novērtējums: EUR 2300,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no dzīvojamās ēkas ar piebūvi ar kadastra apzīmējumu 170001103333001, un kopējo platību 148,0 kv.m, dzīvojamās ēkas ar jumta izbūvi ar kadastra apzīmējumu 17000110333002, un kopējo platību 86,5 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333003, un kopējo platību 46,2 kv.m, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333006, un kopējo platību 26,5 kv.m, un šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 17000110333007, un kopējo platību 27,6 kv.m. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr. 17005110333. Starp kopīpašniekiem nav noslēgts un zemesgrāmatā nav reģistrēts kopīpašuma dalītas lietošanas kārtības līgums. Nekustamā īpašuma sastāvā neietilpst zemes gabals ar kopējo platību 787 kv.m platībā un kadastra apzīmējumu 1700 011 0333. Otrās izsoles sākumcena EUR 1725,00. Izsoles solis EUR 150,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2021.gada 21.maijs plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 21.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 10.jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 230,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40103684497
Firma: AS ALPS Investments
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Parakstītais pamatkapitāls: 1042000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1042000.00 EUR
Pievienots: Firma: SIA "Bāriņu iela"
Reģistrācijas numurs: 42103067998
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana
Izdarīts ieraksts: 18.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103081807
Firma: SIA "Ģimenes kompānija "Soul""
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 8 – 97
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 12.05.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/70245
Izdarīts ieraksts: 18.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 40003564065
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLUMBIJA LTD"
Reģistrēts: izslēgšana no komercreģistra
Izdarīts ieraksts: 18.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103001587
Firma: Liepājas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "GUTTA"
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gatis Bensons, personas kods 0502XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Mārtiņš Biķis, personas kods 3004XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Mārtiņš Kreicburgs, personas kods 1709XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 17.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 40203076950
Firma: SIA "Max & Mark group"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Afanasy Yefimov, dzimšanas datums: 29.01.1989., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr.77 6523002, izdošanas datums: 16.07.2016., Krievijas Federācija, izdevējs: FMS 32002, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 16.03.2021. lēmumu Nr.6–12/29519, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103087814
Firma: SIA "Merkur Būve"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Jānis Markuns, personas kods 0202XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 16.03.2021. lēmumu Nr.6–12/29583, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 17.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 17.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203318442
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ40203318442
Firma: SIA "VO52"
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 27A – 5
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Juris Konstantinovs, personas kods 0502XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00137478919581.

Reģistrācijas numurs: 42103098235
Firma: SIA "KLEER"
Adrese: Liepāja, Skuju iela 4
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 14.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 52103082931
Firma: PRR SIA
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 21
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 26.02.2021. lēmumu Nr.6–12/22450
Izdarīts ieraksts: 14.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203317786
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV98ZZZ40203317786
Firma: SIA "New Brinki Energy"
Adrese: Liepāja, Strautu iela 4
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Axel Wilhelm Albin Kopp, personas kods 3254XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203317945
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ40203317945
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMOKTY FILMS"
Adrese: Liepāja, Arnolda iela 21
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Samanta Smoktija, personas kods 2304XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203317983
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV17ZZZ40203317983
Firma: SIA "Veselības skola"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 24 – 8
Parakstītais pamatkapitāls: 8.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 8.00 EUR
Valde: Sintija Dance, personas kods 2411XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203318071
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV66ZZZ40203318071
Firma: SIA "PinkOrange"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 24 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Agris Kozlovskis, personas kods 2910XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 14.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203317860
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ40203317860
Firma: SIA Dine–A–Meal
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 24
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Anastan Johnson, personas kods 3230XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 52103023321
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURA"
Adrese: Liepāja, 14. novembra bulvāris 99
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 41203060342
Firma: SIA UpIT
Adrese: Liepāja, Skuju iela 4
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 13.05.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 13.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203317771
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV18ZZZ40203317771
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MC Fashion"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 4B – 44
Parakstītais pamatkapitāls: 5000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 5000.00 EUR
Valde: Marina Čepulkovska, personas kods 2609XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103064525
Firma: SIA "srb2"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 14 – 25
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 22.02.2021. lēmumu Nr.6–12/19927
Izdarīts ieraksts: 12.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40003822365
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību US Holding
Adrese: Liepāja, Kuršu iela 27 – 15
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2021.gada 5.maija lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/65887
Izdarīts ieraksts: 11.05.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103066831
Firma: SIA "Liepajas SPA BAR"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 14 – 25
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 22.02.2021. lēmumu Nr.6–12/19929
Izdarīts ieraksts: 12.05.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 52103081141
Firma: SIA "NAVIGATOR OS"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 5 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 2021.gada 5.maija lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/65860
Izdarīts ieraksts: 11.05.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 12.05.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203317362
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV03ZZZ40203317362
Firma: SIA "PHOENIX CAPITAL"
Adrese: Liepāja, Celtnieku iela 4 – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2798.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2798.00 EUR
Valde: Tatjana Rinkeviciene, personas kods 3280XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGA KERENCEVA (INGA KERENTSEVA), personas kods 170641–XXXXX, miršanas datums 20.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILMĀRS DOBELIS, personas kods 060731–XXXXX, miršanas datums 05.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SARMĪTE NARŅICKA, personas kods 270357–XXXXX, miršanas datums 07.05.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS SILAVS, personas kods 261048–XXXXX, miršanas datums 14.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IGORS ĻITVIŅENKO, personas kods 031259–XXXXX, miršanas datums 23.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 25.04.2022.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TATJANA ĻEBEDEVA, personas kods 100537–XXXXX, miršanas datums 05.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VLADIMIRS GORDIJENKO, personas kods 220953–XXXXX, miršanas datums 08.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ZENTA GRIETA MEIRUPSKA, personas kods 010936–XXXXX, miršanas datums 05.12.2014.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSEJS DEJEVS, personas kods 300560–XXXXX, miršanas datums 21.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: NATAĻJA KRAĢE, personas kods 010343–XXXXX, miršanas datums 13.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LILIJA SŪNĀKSLE, personas kods 240924–XXXXX, miršanas datums 25.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AGRIS SEGLIŅŠ, personas kods 220350–XXXXX, miršanas datums 10.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA LĀKUTE, personas kods 251127–XXXXX, miršanas datums 26.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 26.03.2022.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS ČAČE, personas kods 280464–XXXXX, miršanas datums 04.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu


Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69212021, SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" vienkāršotās procedūras prasībā pret Anastasiju Kozubu par naudas piedziņu. Paziņojam atbildētājai ANASTASIJAI KOZUBAI, dzim. 1989.gada 16.septembrī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: Mežmalas ielā 3–10, Liepājā, ka 2021.gada 30.augustā tiesnese M. Jansone minēto SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasību izskatīs rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku piedalīšanās) un lietā pieņemtā saīsinātā sprieduma noraksts būs saņemams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 5. kab., Republikas ielā 14, Liepājā, no 2021.gada 30.augusta. Atbilstoši Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļā noteiktajam pusēm ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas. Atbildētāja Anastasija Kozuba ne vēlāk kā 7 dienas pirms lietas izskatīšanas laika var izmantot šādas procesuālās tiesības: pilnīgi vai daļēji atzīt prasību, celt iebildumus pret prasību, iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, izgatavot kopijas, iesniegt pierādījumus, pieteikt lūgumus, izteikt savus argumentus un apsvērumus, celt iebildumus pret citu lietas dalībnieku lūgumiem, argumentiem, apsvērumiem, noslēgt izlīgumu, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē, pieteikt noraidījumu tiesnesei. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.21 pantu atbildētājai Anastasijai Kozubai ir tiesības iesniegt tiesā paskaidrojumus – paskaidrojumu veidlapa pieejama tiesā vai internetā vietnē www.tiesas.lv, sadaļā "Dokumentu paraugi". Paskaidrojumu neiesniegšana nav šķērslis sprieduma sastādīšanai lietā.