Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Ezera ielā 65–1, Liepājā, kadastra Nr.17009030870, ar kopējo platību 32,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 12 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 3.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 2.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 23.maijam jāiemaksā nodrošinājums 350 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Mālu ielā 14–12, Liepājā, kadastra Nr.17009033790, ar kopējo platību 28,2 kv.m, kas atrodas divstāvu 13 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2600 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 3.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2021.gada 2.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 23.maijam jāiemaksā nodrošinājums 260 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko ceturto elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Graudu ielā 43–86N, Liepājā, kadastra Nr.17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas piecstāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. (pagraba) stāvā un zemes 10/1000 kopīpašuma domājamām daļām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 14700 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 3.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 2.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 23.maijam jāiemaksā nodrošinājums 1470 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Spīdolas ielā 13–3, Liepājā, kadastra Nr.17009031390, ar kopējo platību 48,3 kv.m, kas atrodas vienstāva 4 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 3900 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 3.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 2.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 23.maijam jāiemaksā nodrošinājums 390 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Lāčplēša ielā 64–5N, Liepājā, kadastra Nr.17009031301, ar kopējo platību 58,9 kv.m, kas atrodas vienstāva būvē. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 3.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 2.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 23.maijam jāiemaksā nodrošinājums 450 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Vecajā ostmalā 56, Liepājā, kadastra Nr.17000300024, kurš sastāv no zemesgabala 769 kv.m platībā, uz kura atrodas noliktava ar kopējo platību 441,3 kv.m. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 47 800 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 3.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 2.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 23.maijam jāiemaksā nodrošinājums 4780 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam 1905.gada ielā 21–4, Liepājā, kadastra Nr.17009031701, ar kopējo platību 35,1 kv.m, kas atrodas trīsstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 4800 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 3.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 2.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 23.maijam jāiemaksā nodrošinājums 480 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūa lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Baidzeles ielā 4–6, Liepājā, kadastra Nr.17009030586, ar kopējo platību 25,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 7 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums un laiks: 2021.gada 3.maijs plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 2021.gada 2.jūnijs plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 23.maijam jāiemaksā nodrošinājums 220 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs, Liepājā, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Arvīdam Reinfeldam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zirņu ielā 91, Liepājā. Piedzinēji: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, Liepājas pilsētas būvvalde, adrese: Rožu iela 6, Liepāja, un Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums ir ēku (būvju) nekustams īpašums un sastāv no divām jaunbūvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000382601, kadastra Nr. 1700 537 0240. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 15 000,00 EUR. Izsoles solis 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 18.maijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1500,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22 maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 28.aprīlis, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 28.maijs plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103041950
Firma: SIA "SAULES 8"
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Valdemāra iela 56/58 – 11
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Uģis Atiķis, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Uģis Atiķis, personas kods 0103XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Aleksejs Kirnosovs, personas kods 150775–10802, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 27.04.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 27.04.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203313426
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV60ZZZ40203313426
Firma: SIA "Forful"
Adrese: Liepāja, Gaujas prospekts 4
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Natālija Lilienfelde, personas kods 1204XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.04.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203313182
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV52ZZZ40203313182
Firma: SIA "JK RENT"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 1A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Svetlana Konstantinova, personas kods 0802XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Juris Konstantinovs, personas kods 0502XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103045986
Firma: SIA "Būvsistēma"
Adrese: Liepāja, Lielā iela 4 – 12
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksandrs Frēlihs, personas kods 1601XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Kristaps Narvils, personas kods 2508XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Valde: Mārcis Kātiņš, personas kods 2010XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas informācijā par amatpersonu (amats), izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 23.04.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103064347
Firma: SIA "VKV LIBAVA"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 24/24A
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.02.2021. lēmumu Nr.6–12/17063
Izdarīts ieraksts: 23.04.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 23.04.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203312581
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV80ZZZ40203312581
Firma: SIA "EZpipes"
Adrese: Liepāja, Eduarda Tisē iela 48 – 29
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Pāvels Pavlovs, personas kods 2910XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103081370
Firma: SIA "ARMAT"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 20
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 25.01.2021. lēmumu Nr.6–12/8275
Izdarīts ieraksts: 22.04.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103028596
Firma: SIA "LINOLET"
Adrese: Liepāja, Stūrmaņu iela 10
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 25.01.2021. lēmumu Nr.6–12/8298
Izdarīts ieraksts: 22.04.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103101658
Firma: SIA "MAESTRO AUTO"
Adrese: Liepāja, Ventspils iela 40
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Viesturs Eglītis, personas kods 0904XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Viesturs Eglītis, personas kods 0904XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 08.04.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 21.04.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ventspils iela 40, LV–3405

Reģistrācijas numurs: 42103036413
Firma: SIA "WESTWOOD"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 36 – 57
Iecelts: Administrators: Normans Karlsons, personas kods 2108XX–XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 20.04.2021. spriedums lietā Nr. C69231721
Izdarīts ieraksts: 21.04.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103347534
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L.R.M."
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3A
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 18.01.2021. lēmumu Nr.6–12/5837
Izdarīts ieraksts: 21.04.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103048200
Firma: SIA "Memel"
Adrese: Liepāja, Cukura iela 1
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 15.01.2021. lēmumu Nr.6–12/5155
Izdarīts ieraksts: 21.04.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GAĻINA BARTAŠEVIČA, personas kods 110340–XXXXX, miršanas datums 21.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MIRDZA ZOMMERE, personas kods 180249–XXXXX, miršanas datums 25.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS KIRŠTEINS, personas kods 250630–XXXXX, miršanas datums 03.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA JĀCE, personas kods 150935–XXXXX, miršanas datums 18.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MODRIS ZIHMANIS, personas kods 011227–XXXXX, miršanas datums 08.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 25.maijā plkst.16.00. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas visas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SARMĪTE GRAIKSTE, personas kods 170542–XXXXX, miršanas datums 01.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2021. gada 18. maijā plkst.15.00 zvērinātas notāres prakses vietā – Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGA POKROVSKA (INGA POKROVSKAYA), personas kods 110131–XXXXX, miršanas datums 06.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS SISENIS, personas kods 211255–XXXXX, miršanas datums 17.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDRA EIZENGRAUDIŅA, personas kods 200148–XXXXX, miršanas datums 10.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 10.08.2021.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARVĪDS EDGARS ULDRIĶIS, personas kods 120136–XXXXX, miršanas datums 14.10.2013.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONĪDS KUDRJAŠOVS, personas kods 130450–XXXXX, miršanas datums 21.04.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA JEFIMOVA (ANNA EFIMOVA), personas kods 110253–XXXXX, miršanas datums 21.07.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VOLDEMĀRS OSVALDS STAHOVSKIS, personas kods 060534–XXXXX, miršanas datums 28.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VASILIJS ZAHAROVS (VASILY ZAKHAROV), personas kods 251161–XXXXX, miršanas datums 27.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 27.03.2022.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401