Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsoles

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā labprātīgajā izsolē tiesas ceļā Oksanai Savčukai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Koku ielā 3–38, Liepājā, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3733 38, kadastra Nr. 1700 902 5383. Nekustamā īpašuma labprātīgā izsole tiesas ceļā notiek SIA Intrum Latvia, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, labā. 1. Pārdodamā nekustamā īpašuma sastāvs. Oksanai Savčukai piederošais nekustamais īpašums Koku iela 3–38, Liepāja, kadastra numurs 17009025383, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma Nr.38, 33,5 kv.m platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 335/36632 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala. [..] 3. Izsoles sākumcena. Izsoles sākumcena – 6100,00 EUR (seši tūkstoši viens simts eiro un 00 centi). [..] Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 20.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 610,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 31.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 30.aprīlis plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta:  Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē Intai Tillerei piederošo nekustamo īpašumu Pāvilostas ielā 5–117, Liepājā, kadastra Nr.17009026385. Parādniece – Inta Tillere. Piedzinējs: SIA GelvoraSergel, reģistrācijas Nr.40103837691, Cēsu iela 31, k–3, Rīga, LV–1012. Novērtējums – EUR 7900,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts:  viss nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa, kas izvietots mazģimeņu projekta daudzdzīvokļu ēkas 5.stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kadastra apzīmējumu 17009026385, ar kopējo platību 42,2 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošas kopīpašuma 4220/510930 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020350001, un zemes ar kadastra apzīmējumu 17000020350. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā ar kadastra Nr.17009026385. Pirmās izsoles sākumcena – EUR 7900,00. Izsoles solis – EUR 500,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 6.aprīlis plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums – 2021.gada 6.maijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 26.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai par autorizāciju izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ.Nr.04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kasē, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 790,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103078309
Firma: SIA "VALART"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 191 – 50
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 23.03.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/38229
Izdarīts ieraksts: 29.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103077939
Firma: SIA "VRD ELVINS"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 86 – 12
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 23.03.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/38230
Izdarīts ieraksts: 29.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103066386
Firma: SIA "RES GERI"
Adrese: Liepāja, Rīgas iela 33 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Normunds Platačs, personas kods 2305XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 07.01.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/1543, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 26.03.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu
Publikācijas Nr.: KMR00136401851461.

Reģistrācijas numurs: 42103005911
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPĀJAS TRAMVAJS"
Parakstītais pamatkapitāls: 4829451.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 4829451.00 EUR
Ieceltas amatpersonas: valde: Aigars Puks, personas kods 2205XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 25.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 24.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203304048
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV96ZZZ40203304048
Firma: SIA "Lakeside Business Park"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Jānis Siliņš, personas kods 2004XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103068762
Firma: SIA "TERVAN"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 14A – 28
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 18.03.2021. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/8.59.2/35460
Izdarīts ieraksts: 24.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103074966
Firma: SIA "Juris un Co"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 24 – 3
Ieceltas amatpersonas: valde: Juris Gederts, personas kods 0512XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Galvenā valsts notāra 24.03.2021. lēmumu Nr.1–5n/274, atcelts valsts notāra 09.09.2020. lēmums Nr.6–12/90010 un atjaunota sabiedrības darbība, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 24.03.2021.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AUSMA LIDIJA GRĪNBERGA, personas kods 180535–XXXXX, miršanas datums 20.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LĪVIJA DRĀZNIECE, personas kods 191042–XXXXX, miršanas datums 06.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ARNIS RAIBIS, personas kods 220649–XXXXX, miršanas datums 17.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILMA KARZONE, personas kods 100635–XXXXX, miršanas datums 17.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA MELITA GRUNDULE, personas kods 061233–XXXXX, miršanas datums 24.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TALIVALDIS ANDRIS KOLBERGS, personas kods 070242–XXXXX, miršanas datums 22.05.2012.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INGA KRĒGERE, personas kods 260733–XXXXX, miršanas datums 15.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs", reģ.Nr.42103004583, brīdina KASPARU PAULĪTI, dzim. 25.04.1992., ka parāds par Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas Rīgas ielā 44–1, Liepājā, īri un komunālajiem pakalpojumiem ir EUR 208,74. Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres attiecības izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr.C69204821, SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotās procedūras prasībā pret Agiju Timoškinu par parāda piedziņu. Paziņojam atbildētājai AGIJAI TIMOŠKINAI, dzim. 1982.gada 28.decembrī, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Aija Pomerance rakstveida procesā (bez lietas dalībnieku klātbūtnes). Atbildētājai ir Civilprocesa likuma 74.pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.22 panta otro daļu lietas dalībnieki šajā likumā minētās civilprocesuālās tiesības ir tiesīgi izmantot ne vēlāk kā septiņas dienas pirms paziņotā izskatīšanas laika. Saīsināts spriedums būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā 2021.gada 31.maijā. Datums, kad saīsināts spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma sastādīšanas datumu. Saīsināta sprieduma gadījumā pusēm ir tiesības 10 dienu laikā no saīsināta sprieduma sastādīšanas dienas iesniegt tiesai pilna sprieduma sastādīšanas lūgumu. Tā neiesniegšanas gadījumā spriedums stājas likumīgā spēkā. Tā iesniegšanas gadījumā pilns spriedums tiek sagatavots 20 dienu laikā ar pārsūdzības tiesībām 20 dienu laikā no sastādīšanas dienas.