Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Rasai Paulavičienei piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Turaidas ielā 9–6, Liepājā. Piedzinējs: SIA Livonijas Nami, adrese – Kuršu iela 32–1B, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 47,7 kv.m un 477/17985 kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes un divām palīgēkām, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000182345 6, kadastra Nr. 1700 902 9016. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 6600,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 6.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 660,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 17.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 16.aprīlis plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniecei Elitai Jurbergai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zāļu ielā 41–1, Liepājā. Piedzinējs: Valsts ieņēmumu dienests, adrese – Talejas iela 1, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 52,7 kv.m un 527/1938 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm un zemes, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 3654 1, kadastra Nr. 1700 902 6059. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena – 14 200,00 EUR. Izsoles solis – 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 6.aprīlim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1420,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 17.marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 16.aprīlis plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 52103048081
Firma: SIA "KURERE"
Adrese: Liepāja, Lāčplēša iela 55 – 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Žanna Meiere, personas kods 1410XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 23.12.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/213874, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 16.03.2021.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 50203300921
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV73ZZZ50203300921
Firma: SIA EKO VIDE
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 49 – 6
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Intars Iesalnieks, personas kods 0907XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00136144438905.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 50203301081
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV21ZZZ50203301081
Firma: SIA "Glamphouse"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 16/18
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Jānis Lagzdiņš, personas kods 1510XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Artis Rāts, personas kods 0911XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00136157238236.

Reģistrācijas numurs: 40203293717
Firma: SIA Dzelzbetons Prefab Būvnieks
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 4 – 49
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Irina Čumanova, personas kods 1001XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Aigars Jaunzemis, personas kods 0504XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Alexander Slepets, personas kods 0609XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 15.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103045238
Firma: SIA "ROIT.LV"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 20/22 – 15
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 9.marta lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/29558
Izdarīts ieraksts: 15.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103076717
Firma: SIA "LV–EU–SERVICE"
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 30/32 – 24
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Viktorija Prokopova, personas kods 2404XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Viktorija Prokopova, personas kods 2404XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 09.03.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 15.03.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Aldaru iela 30/32 – 24

Reģistrācijas numurs: 42103075340
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Denim Stripe"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 17
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 05.03.2021. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/8.59.2/28344
Izdarīts ieraksts: 12.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103060237
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Greids"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 124 – 5
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz VID Nodokļu pārvaldes 09.03.2021. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/29556
Izdarīts ieraksts: 15.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 40003834311
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NPK TERMINĀLIS"
Adrese: Liepāja, Grīzupes iela 8
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 12.03.2021. lēmums lietā Nr. C20106017
Izdarīts ieraksts: 15.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103047440
Firma: SIA "BIO EKO"
Adrese: Liepāja, Sūnu iela 21
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 12.03.2021. lēmums lietā Nr. C69438020
Izdarīts ieraksts: 15.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 52103074351
Firma: SIA Sustainable Investments
Adrese: Liepāja, Jūras iela 12
Parakstītais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3000.00 EUR
Pievienots: Firma: SIA LK Investments
Reģistrācijas numurs: 50103793331
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – pievienošana
Izdarīts ieraksts: 12.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103084714
Firma: SIA "PROELSERVISS"
Adrese: Liepāja, Peldu iela 42 – 1
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 12.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103634922
Firma: Baltic Masks SIA
Adrese: Liepāja, Ziemeļu iela 19
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ansis Birznieks, personas kods 2301XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Indrek Rahumaa, dzimšanas datums: 17.02.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. KE0240396, izdošanas datums: 15.06.2018., Igaunija, izdevējs: PPA, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 11.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 52103081461
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cusso AB"
Adrese: Liepāja, Ganību iela 77/79 – 18
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 5.marta lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/28879
Izdarīts ieraksts: 11.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203299796
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV52ZZZ40203299796
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3Dprintup"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 16 – 2
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Dainis Ledājs, personas kods 1305XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00136043622680.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203299809
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV89ZZZ40203299809
Firma: SIA "SALPA"
Adrese: Liepāja, Vecā ostmala 10
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Jānis Akerfelds, personas kods 2508XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jānis Siliņš, personas kods 2004XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00136044233163.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203299743
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV28ZZZ40203299743
Firma: SIA "Piksper"
Adrese: Liepāja, Dzērves iela 1A
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Kristiana Dzintare, personas kods 3001XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00136036849971.

Reģistrācijas numurs: 42103071809
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunais Liepājas teātris"
Reģistrēts: izslēgšana no komercreģistra
Izdarīts ieraksts: 11.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103057928
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medoks"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 1 – 1N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 10.03.2021.

Reģistrācijas numurs: 40103962806
Firma: SIA TOLEDO
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 36 – 35
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 10.03.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203299461
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV76ZZZ40203299461
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDGG PRO"
Adrese: Liepāja, Virsaiša iela 3 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 20.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 20.00 EUR
Valde: Sandra Mežvida, personas kods 1209XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 10.03.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203299527
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV40ZZZ40203299527
Firma: SIA AIGARA DARBNĪCA
Adrese: Liepāja, Kandavas iela 5
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Reinholds Miķelsons, personas kods 2008XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS ŠIROBOKOVS (VICTOR SHIROBOKOV), personas kods 280645–XXXXX, miršanas datums 02.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS TUMANKINS, personas kods 131072–XXXXX, miršanas datums 01.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JOZAPS STRAZDAUSKIS, personas kods 190828–XXXXX, miršanas datums 05.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401
Mirušā pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts zvērinātas notāres Mildas ANCĀNES prakses vietā Graudu ielā 50, Liepājā, 2021.gada 20.aprīlī plkst.10.30. Tiek uzaicinātas personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, kā arī tiek uzaicinātas personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GUNĀRS SEDOLS, personas kods 020542–XXXXX, miršanas datums 18.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRS PROTASOVS (ALEXANDER PROTASOV), personas kods 060646–XXXXX, miršanas datums 22.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDIS JĀNIS ASUMS, personas kods 060939–XXXXX, miršanas datums 28.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 206860.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JANĪNA MŪRNIECE, personas kods 280743–XXXXX, miršanas datums 07.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: TAISIJA BIRKENFELDE, personas kods 241241–XXXXX, miršanas datums 26.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JŪLIJA VĒBERE, personas kods 100773–XXXXX, miršanas datums 19.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LARISA JANKOVSKA, personas kods 140542–XXXXX, miršanas datums 02.03.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SILVIJA INTE, personas kods 140436–XXXXX, miršanas datums 28.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Tiesu nolēmumi


Ar Kurzemes rajona tiesas 2021. gada 17. februāra spriedumu C69 4614/20, saglabāt ar Liepājas tiesas 2013.gada 17.decembra spriedumu civillietā Nr.C20 2868 13 noteiktos personas rīcībspējas ierobežojumus, nosakot SVJATOSLAVAM JUDINAM (SVIATOSLAV IUDIN), pers.kods 2305XX–XXXXX, rīcībspējas ierobežojumus šādās jomās: pārstāvībai valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, apdrošināšanas sabiedrībās, medicīnas un ārstniecības iestādēs, maksājumu izdarīšanā un saņemšanā, darījumu slēgšanā, rīcībā ar mantu un tās pārvaldībā.
Noteikt, ka aizgādnis patstāvīgi rīkojas visās jomās, kurās Svjatoslavam Judinam (Sviatoslav Iudin) ierobežota rīcībspēja. Tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā 2021. gada 10. martā.