Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumentu un zīmogu atsaukumi


Uzskatīt par nederīgu apliecību par pamatizglītību Nr. B144208, izsniegtu 2007. gada 6. jūnijā TOMAM MEŽAM (pers. kods 0709XX–XXXXX) Liepājas Raiņa 6. vidusskolā.

Izsoles

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Dorupes ielā 23–3, Liepājā, kadastra Nr. 17009030611, ar kopējo platību 21,9 kv.m, kas atrodas divstāvu 11 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2000 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 19.novembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 21.decembrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 9.decembrim jāiemaksā nodrošinājums 200 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Emīlijas ielā 12–3, Liepājā, kadastra Nr. 17009030845, ar kopējo platību 42,8 kv.m, kas atrodas divstāvu 8 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 1. stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2960 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 19.novembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 21.decembrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 9.decembrim jāiemaksā nodrošinājums 300 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašumam Lāčplēša ielā 55–5, Liepājā, kadastra Nr. 17009033160, ar kopējo platību 35,5 kv.m, kas atrodas divstāvu 6 dzīvokļu dzīvojamās ēkas 2.stāvā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2880 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 19.novembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 21.decembrī plkst.13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 9.decembrim jāiemaksā nodrošinājums 290 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Liepājas pilsētas pašvaldība rīko otro elektronisko izsoli ar augšupejošu soli neapdzīvojamām telpām Graudu ielā 43–86N, Liepājā, kadastra Nr. 17009022966, ar kopējo platību 175,1 kv.m, kas atrodas piecstāvu 112 dzīvokļu dzīvojamās ēkas – 1. (pagraba) stāvā un zemes 10/1000 kopīpašuma domājamām daļām. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 19 600 EUR, izsoles solis – 500 EUR. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnēs: https://www.liepaja.lv un https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 19.novembrī plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 21.decembrī plkst. 13.00. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 9.decembrim jāiemaksā nodrošinājums 1960 EUR izsoles noteikumos norādītajā kontā un jālūdz autorizācija izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Tālr. uzziņām 63404783.

Kurzemes apgabaltiesas 11. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod izsolē nekustamo īpašumu Oskara Kalpaka iela 66–24, Liepāja, kas pieder Sergejam Antipenko. Parādnieks: Sergejs Antipenko. Piedzinējs: Biedrība O. Kalpaka 66, reģistrācijas Nr.40008201523, Oskara Kalpaka iela 66–42, Liepāja, LV–3405. Novērtējums: EUR 5100,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: divistabu dzīvoklis Hruščova laika daudzdzīvokļu ēkas 4.stāvā Liepājas pilsētas Ziemeļu priekšpilsētas mikrorajonā, ar kopējo platību 42,0 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 17/1000 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas ar kadastra apzīmējumu 17000110084001. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009008297. Fiziskā persona, kurai par labu zemesgrāmatā nostiprināta mūža dzīvokļa tiesība ir mirusi 2012.gadā. Pirmās izsoles sākumcena EUR 5100,00. Izsoles solis EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 17.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 17.decembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 7.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV28TREL9199099001000, Valsts kase 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 510,00. Tālr. 63232382.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 9 zvērināts tiesu izpildītājs Normunds Korics, prakses vieta: Saldus, Lielā iela 9, 2. stāvs, 3. kabinets, rīko nekustamā īpašuma Katedrāles iela 9–5, Liepāja, kadastra numurs 1700 902 8375, pirmo izsoli. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 5 ar kopējo platību 33,1 m² un kopīpašuma 335/36718 domājamajām daļām no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0567). Nekustamā īpašuma īpašniece – Viktorija Knaca. Piedzinējs – SIA Intrum Latvia, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga. Nekustamā īpašuma novērtējums (izsoles sākumcena) – 4600,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 9. decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājuma summa EUR 460,00 apmērā zvērināta tiesu izpildītāja Normunda Korica, reģ. Nr. LV09128212653, depozīta kontā Nr. LV26TREL919911600100B, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Tālrunis uzziņām 26059128. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 19. novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 21. decembris plkst. 13.00.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam SIA MILLIO, juridiskā adrese: Ostas iela 3A – 12, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Aldaru ielā 26/28 – 16, Liepājā. Piedzinējs: Biedrība Aldaru 26/28, adrese: Aldaru iela 26/28 – 11, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 81,3 m2, un 813/12507 kopīpašuma domājamām daļām no būvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2772 16, kadastra Nr. 1700 901 5348. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 13 500,00 EUR. Izsoles solis 600,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 2.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr. LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 1350,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jālūdz zvērinātu tiesu izpildītāju autorizēt pretendentu dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums – 2020.gada 12.novembris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020.gada 14.decembris plkst. 13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Kurzemes apgabaltiesas 6. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Dace Cgojeva, prakses vieta: Lielā iela 1, Talsi, pārdod otrajā izsolē Dmitrijam Tuhvatuļinam piederošo ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Viršu iela 5A–34, Liepāja, kadastra Nr. 17009027771. Parādnieks: Dmitrijs Tuhvatuļins. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, reģistrācijas Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV–1978, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, reģistrācijas Nr. 90001870675, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV–1010. Novērtējums:  EUR 3500,00. Nekustamā īpašuma īss apraksts: viss nekustamais īpašums sastāv no divistabu dzīvokļa īpašuma individuāla projekta daudzdzīvokļu ēkas 2. stāvā Liepājas pilsētas Tosmares mikrorajonā, ar kopējo platību 49,9 kv.m, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 499/21998 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 17000020304001, un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 17000020304. Nekustamais īpašums reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatā, ar kadastra Nr. 17009027771. Otrās izsoles sākumcena EUR 2625,00. Izsoles solis EUR 250,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma datums: 2020.gada 13.novembris plkst. 13.00. Izsoles noslēguma datums: 2020.gada 14.decembris plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz pārdodamo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas tiesības tiesā līdz izsoles dienai. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 3.decembrim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta zvērinātai tiesu izpildītājai Dacei Cgojevai lūgums autorizēt dalību izsolei un jāiemaksā zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, reģ. Nr. 04077112501, depozīta kontā LV86TREL919909900300B, Valsts kase, 10% nodrošinājums no nekustamā īpašuma novērtējuma – EUR 350,00. Tālr. 63232382.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40003564065
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLUMBIJA LTD"
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes 2020.gada 5.novembra lēmumu Nr.30.4–17.22/NNVP/57076
Izdarīts ieraksts: 10.11.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103075181
Firma: SIA "Lauku Gaļsaimnieks"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 5 – 98N
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksejs Romaņko, personas kods: 1802XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.08.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/126614, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.11.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103043190
Firma: SIA "Piedziņas Birojs"
Adrese: Liepāja, Zivju iela 3
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Uldis Siksna, personas kods 2101XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.08.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/126613, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.11.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103002718
Firma: SIA "ROSME PLUSS"
Adrese: Liepāja, Atmodas bulvāris 16
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Dmitrijs Kozlovskis, personas kods: 2909XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 21.08.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/126616, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.11.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.11.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203272575
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV50ZZZ40203272575
Firma: SIA MASE
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 5A
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Mārtiņš Sērdienis, personas kods 0906XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00133425643320.

Reģistrācijas numurs: 42102021035
Firma: SIA "MAGNOLIJA L"
Adrese: Liepāja, Mastu iela 8
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Daina Sokolovska, personas kods 0605XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 19.08.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/125423, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.11.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103057735
Firma: SIA "XMatti"
Adrese: Liepāja, Republikas iela 10 – 2
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Agris Klēpis, personas kods 2209XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 19.08.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/NP/125424, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.11.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103051925
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Muni 27"
Adrese: Liepāja, Zāļu iela 59
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Uldis Jansons, personas kods 1905XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Uldis Jansons, personas kods 1905XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 03.11.2020. dalībnieka lēmumu Nr.2020–1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.11.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Ilūkstes iela 107 k–3–41, LV–1082

Reģistrācijas numurs: 42103064332
Firma: SIA "GJ Transports"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 65 – 1B
Atbrīvotas amatpersonas: Jānis Gmireks, personas kods 1809XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Jānis Gmireks, personas kods 1809XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības atjaunošana, pamatojoties uz 29.10.2020. dalībnieku sapulces protokolu Nr. 2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.11.2020.

Reģistrācijas numurs: 40003335882
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALODU VĒSTNIECĪBA"
Adrese: Liepāja, Ludviķa iela 18
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 09.11.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103080178
Firma: SIA "KREO–AG"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 14 – 11
Reģistrēts: Darbības apturēšana, pamatojoties uz 19.10.2020. sapulces protokolu Nr. 1/20
Izdarīts ieraksts: 05.11.2020.

Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lion Estate"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 11/11A – 1A
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Agnese Dambe, personas kods 0506XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Māris Dambis, personas kods 2605XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs precizē (papildina) Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 08.02.2017., Nr. 30, publicēto paziņojumu:
Reģistrācijas numurs: 42103042142
Firma: SIA "A–Priora"
Adrese: Jūrmalas iela 24/28–11, Liepāja
Reģistrēts: Darbības apturēšana, pamatojoties uz 20.12.2016. dalībnieka lēmumu Nr.10–07/3

Reģistrācijas numurs: 42103001445
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEREDZĪGO BIEDRĪBAS LIEPĀJAS UZŅĒMUMS"
Ieceltas amatpersonas: valde: Andis Dzērve, personas kods 0701XX–XXXXX, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 05.11.2020.

Reģistrācijas numurs: 40203227815
Firma: Sommarnojen SIA
Adrese: Liepāja, Krišjāņa Barona iela 11 – 1N
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 05.11.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103109473
Firma: SIA "House studio"
Adrese: Liepāja, Vānes iela 16
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 05.11.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103000420
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAIMONDA R"
Adrese: Liepāja, Eduarda Veidenbauma iela 4
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 30.10.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/NP/184352
Izdarīts ieraksts: 05.11.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103042142
Firma: SIA "A–Priora"
Adrese: Liepāja, Jūrmalas iela 24/28 – 11
Reģistrēts: Darbības atjaunošana, pamatojoties uz Komerclikuma 333.5 panta otro daļu
Izdarīts ieraksts: 05.11.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.11.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203271654
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV85ZZZ40203271654
Firma: SIA "Aeternal Mentis"
Adrese: Liepāja, Roņu iela 1 – 7
Parakstītais pamatkapitāls: 2600.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2600.00 EUR
Valde: Asier Felipe Garate, dzimšanas datums: 18.01.1971., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. PAA287321, izdošanas datums: 25.02.2015., Spānijas Karaliste, izdevējs: DGP–48191A6P1 471744, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Jorge Santiago Fernandez Murillo, dzimšanas datums: 25.07.1970., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. PAG138246, izdošanas datums: 16.01.2018., Spānijas Karaliste, izdevējs: DGP–48831L6P1 331904, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs precizē (papildina) Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 29.10.2020., Nr. 210, publicēto paziņojumu:
Reģistrācijas numurs: 42103031844
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BWC"
Adrese: Liepāja, Spīdolas iela 10 – 31
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.11.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.11.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203271230
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV87ZZZ40203271230
Firma: SIA "NATALEN"
Adrese: Liepāja, Strazdu iela 4 – 41
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Natālija Karimova, personas kods 1701XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANASTASIJA DEMIDOVA (ANASTASIA DEMIDOVA), personas kods 021042–XXXXX, miršanas datums 31.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RASMA SAULĪTE, personas kods 080333–XXXXX, miršanas datums 05.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBINA KARBANOVIČA (ALBINA KARBANOVICH), personas kods 160733–XXXXX, miršanas datums 30.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĒRIKS VILNIS JĀNAITIS, personas kods 230540–XXXXX, miršanas datums 02.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VISVALDS REŠĶIS, personas kods 180441–XXXXX, miršanas datums 18.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ĻEVS ZJABLOVS, personas kods 291046–XXXXX, miršanas datums 18.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: HELĒNA PUTRA, personas kods 180334–XXXXX, miršanas datums 26.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIS PIRKTIŅŠ, personas kods 130532–XXXXX, miršanas datums 27.03.2016.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALERIJS GORBAČS, personas kods 070847–XXXXX, miršanas datums 07.11.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS ZĪLE, personas kods 121048–XXXXX, miršanas datums 21.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 202473.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA PLŪKSNA, personas kods 140343–XXXXX, miršanas datums 12.09.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALFREDS POPE, personas kods 180714–XXXXX, miršanas datums 03.06.2010.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 202501.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos. Zvērināta notāre Aija Burbecka paziņo, ka pēdējās gribas rīkojuma akts tiks nolasīts 2020. gada 23. novembrī plkst. 12.00 zvērinātas notāres prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10, un uzaicina personas, kurām kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir kādas tiesības uz atstāto mantojumu, vai personas, kuras vēlas apstrīdēt testamentu, pieteikties 3 (trīs) mēnešu laikā pēc pēdējās gribas rīkojuma akta nolasīšanas zvērinātas notāres Aijas Burbeckas prakses vietā Liepājā, Kuršu ielā 10.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LEONTĪNE PETTERE, personas kods 110325–XXXXX, miršanas datums 30.06.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 202477.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EGILS GRINBERGS, personas kods 191161–XXXXX, miršanas datums 16.08.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 202451.