Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Izsole

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr. 5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod pirmajā izsolē parādniekam Arvīdam Reinfeldam piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Zirņu ielā 91, Liepājā. Piedzinēji: Valsts ieņēmumu dienests, adrese: Talejas iela 1, Rīga, un Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums ir ēku (būvju) nekustams īpašums un sastāv no divām jaunbūvēm, reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000382601, kadastra Nr. 1700 537 0240. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 22 300,00 EUR. Izsoles solis 1 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 31. martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgums autorizēt dalību izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 2230,00 EUR zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģ. Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums – 2020. gada 11. marts, izsoles noslēguma datums un laiks – 2020. gada 14. aprīlis plkst.13.00. Tālrunis uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 42103098235
Firma: SIA "KLEER"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 78 – 13
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Elvijs Lankovskis–Ķeķis, personas kods 0803XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 10.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 52103064141
Firma: SIA "Alpha Tehnika"
Adrese: Liepāja, Cieceres iela 43 – 100
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Vladimirs Sidorenkovs, personas kods 2102XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Aleksejs Ivaņugins, personas kods 060483–10858, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 10.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 40103111696
Firma: ZĪMOLS PLUS SIA
Adrese: Liepāja, Aldaru iela 36/38 – 22
Ieceltas amatpersonas: Mārtiņš Krūms, personas kods 2702XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz Sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas 05.03.2020. pieteikumu par likvidatora iecelšanu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.03.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Vīlandes iela 1 – 9, Rīga, LV–1010

Reģistrācijas numurs: 42103082709
Firma: SIA "E.G.Saldējums"
Adrese: Liepāja, Zirņu iela 115
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 10.03.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107491
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV34ZZZ42103107491
Firma: SIA "SOL 51"
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 10 – 3
Parakstītais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1.00 EUR
Valde: Svetlana Kukle, personas kods 1109XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107472
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV62ZZZ42103107472
Firma: SIA "Libava international consulting"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 15
Parakstītais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2700.00 EUR
Valde: Vitālijs Pļešivcevs, personas kods 0211XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 42103039759
Firma: SIA "KSENIJA D"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 32 – 61
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 05.03.2020. lēmums lietā Nr. C69232018
Izdarīts ieraksts: 06.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103057716
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arats"
Adrese: Liepāja, Strautu iela 41 – 1A
Ieceltas amatpersonas: Artis Rāts, personas kods 0911XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz: Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 09.03.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Ezera iela 69

Reģistrācijas numurs: 42103075069
Firma: SIA "AdGuru media"
Adrese: Liepāja, Jaunā iela 6
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.03.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/37371
Izdarīts ieraksts: 09.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 41203060342
Firma: SIA UpIT
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 78 – 13
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ineta Eglīte, personas kods 110363–11761, valdes priekšsēdētājs, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Juris Eglītis, personas kods 2107XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Raivis Eglītis, personas kods 3003XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi;
Dace Kupce–Krieviņa, personas kods 1109XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 06.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 40003852497
Firma: SIA "Kroņu Nami"
Adrese: Liepāja, Kroņu iela 17 – 7
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ivo Bergmanis, personas kods 0402XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Sanita Atiķe, personas kods 0907XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 06.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 43603058426
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veido vidi"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 21 – 26
Parakstītais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2.00 EUR
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Janeks Dreija, personas kods 2102XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 09.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103032958
Firma: SIA "AGGA kompānija"
Adrese: Liepāja, Toma iela 1
Parakstītais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Ieceltas amatpersonas: valde: Gatis Svistunovs, personas kods 0412XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, izmaiņas pamatkapitālā, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 09.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103060345
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "reset–chips"
Adrese: Liepāja, Flotes iela 16
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Gita Eglīte, personas kods 1511XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Gita Ansule, personas kods 1511XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.03.2020. dalībnieka lēmumu Nr. 2/2020, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.03.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Flotes iela 16

Reģistrācijas numurs: 50003328011
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BYGG SERVICE GRUPPEN"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 14 – 9
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2020. lēmumu Nr. 30.1–8.59.2/35211
Izdarīts ieraksts: 06.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103080375
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAZDA.LV"
Adrese: Liepāja, Krūmu iela 32 – 13
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Alexandra Kochueva, personas kods 1307XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 13.12.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/383090, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 06.03.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103631324
Firma: SIA "L–MODE"
Adrese: Liepāja, Virsnieku iela 13 – 40
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 28.02.2020. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/35208
Izdarīts ieraksts: 05.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 52103081071
Firma: SIA "FENNEC"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 118A – 30
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ilze Jonaite, personas kods 2402XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Mārtiņš Brensons, personas kods 0908XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē, nosaukuma maiņa, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 06.03.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 06.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102042997
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV78ZZZ42102042997
Firma: IK "I. Sereda"
Adrese: Liepāja, Turaidas iela 10 – 11
Komersants: Irina Sereda, personas kods 0606XX–XXXXX

Reģistrācijas numurs: 42103065338
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evrihānija"
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 15 – 1
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 06.12.2019. lēmumu Nr.30.1–8.59.2/370111
Izdarīts ieraksts: 05.03.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103084235
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAST M"
Adrese: Liepāja, Ploču iela 22
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Anastasija Smoļņikova, personas kods 0511XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Rafiks Abasovs, personas kods 0301XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 04.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 40203130585
Firma: Baltic States Holding SIA
Adrese: Liepāja, Rietumkrasta iela 4 – 29
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 05.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103031774
Firma: SIA "Hansa Invest"
Adrese: Liepāja, Graudu iela 27/29
Ieceltas amatpersonas: valde: Juris Aizezers, personas kods 2901XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, statūtu grozījumi
Izdarīts ieraksts: 05.03.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 05.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203243557
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV67ZZZ40203243557
Firma: SIA "JŪRĀTE"
Adrese: Liepāja, Daugavas iela 3 – 33
Parakstītais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 500.00 EUR
Valde: Vasilijus Lagnas, dzimšanas datums: 24.02.1963., personu apliecinošā dokumenta dati: Identifikācijas karte, Nr. 14814819, izdošanas datums: 12.03.2018., Lietuvas Republika, izdevējs: Telšiai (73), valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Reģistrācijas numurs: 40103931577
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DE PAPILIO"
Adrese: Liepāja, Uliha iela 89 – 5
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 21.01.2020. lēmumu Nr.6–12/7283
Izdarīts ieraksts: 04.03.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 40103719727
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT Composites"
Adrese: Liepāja, Ceriņu iela 7
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāra 08.11.2019. lēmumu Nr.6–12/134900
Izdarīts ieraksts: 04.03.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107203
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV50ZZZ42103107203
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SR Music"
Adrese: Liepāja, Mazā iela 8
Parakstītais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 100.00 EUR
Valde: Jānis Gūža, personas kods 0703XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 04.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103107186
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV24ZZZ42103107186
Firma: SIA "KARUN"
Adrese: Liepāja, Zāļu iela 3A – 1
Parakstītais pamatkapitāls: 5.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 5.00 EUR
Valde: Jekaterina Kušnire–Narbute, personas kods 1209XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: DAINA NARBUTA, personas kods 280240–XXXXX, miršanas datums 26.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDERS MARTIN BENGS, dzimšanas datums 07.03.1939., miršanas datums 05.03.2015.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: AINA ASTRĪDA KOSILO, personas kods 150248–XXXXX, miršanas datums 15.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JURIJS SKRIPKO, personas kods 110564–XXXXX, miršanas datums 24.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 6 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALEKSANDRA BUNCE, personas kods 180823–XXXXX, miršanas datums 24.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: EDMUNDS JIRGENS–GIRGENS, personas kods 030835–XXXXX, miršanas datums 11.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDREJS TAPIŅŠ, personas kods 280342–XXXXX, miršanas datums 20.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: INDRA ĻAUDAMA, personas kods 300583–XXXXX, miršanas datums 10.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MARGARITA SPICINA, personas kods 201222–XXXXX, miršanas datums 26.09.2018.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALDA EGLĪTE–TARVIDA, personas kods 221070–XXXXX, miršanas datums 16.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: FELIKSS SITŅIKOVS, personas kods 250758–XXXXX, miršanas datums 04.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VELTA SKAPSTE, personas kods 250426–XXXXX, miršanas datums 28.07.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: IRĒNA ILONA AIZKALNE, personas kods 020644–XXXXX, miršanas datums 03.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi nokārtot saistības

SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" brīdina par dzīvokļa īres un pakalpojumu maksas parādu, kas pārsniedz trīs mēnešu maksājumu apmēru:

1. INGU JANSONI, dzim. 25.09.1985., adrese: Oskara Kalpaka iela 52/56 – 82, Liepāja;

2. INU DAŅIĻČENKO, dzim. 13.05.1974., adrese: Atmodas bulvāris 8A – 55, Liepāja;

3. HELENU BEZRUČKO, dzim. 05.08.1972., adrese: Ferdinanda Grīniņa iela 1 – 9, Liepāja;

4. ĻEVU KOMAROVU, dzim. 01.04.1947., adrese: Pāvilostas iela 3 – 11, Liepāja;

5. ZANI TAIMIŅU, dzim. 10.09.1992., EDGARU GRIŠINU, dzim. 02.10.1989., adrese: Mežmalas iela 3 – 4, Liepāja;

6. JEĻENU MERKALO (ELENA MERKALO), dzim. 11.05.1964., ANDREJU VETROVU, dzim. 31.01.1985., ALEKSEJU BEĻAJEVU, dzim. 30.08.1988., SERGEJU VETROVU, dzim. 23.07.1983., adrese: Pāvilostas iela 5 – 61, Liepāja;

7. SANDRU TROFIMOVU-LESNIECI, dzim. 29.04.1968., JĀNI LESNIEKU, dzim. 13.05.1973., MELITU LESNIECI, dzim. 23.11.1995., LAURU PETRUTI, dzim.17.01.1993., adrese: Atmodas bulvāris 8V – 35, Liepāja;

8. JEĻENU MUSKATI-MUSKARATI, dzim. 12.10.1972., GATI KAMINSKI, dzim. 13.12.1974., GUNTI MUSKATU-MUSKARATU, dzim. 05.08.1999., LITU MUSKATI-MUSKARATI, dzim. 22.11.2000., RIČARDU ALUTI, dzim. 30.05.1983., adrese: Egļu iela 18 – 1, Liepāja.

Lūdzam samaksāt parādu viena mēneša laikā no brīdinājuma publicēšanas dienas. Pretējā gadījumā atbilstoši likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2 pantam, pret jums tiks iesniegta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvokļa bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas un parāda piedziņu.

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesas lietvedībā atrodas civillieta Nr. C69205820, SIA "LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS" vienkāršotās procedūras prasībā pret SOLVITU MEIERI, dzim. 1993. gada 23. jūnijā. Paziņojam, ka civillieta SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" prasības pieteikumu vienkāršotās procedūras prasībā pret Solvitu Meieri par komunālo pakalpojumu maksas parāda un zaudējumu piedziņu tiks izskatīta rakstveida procesā, uz kuru lietas dalībniekiem nav jāierodas. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 1. daļu informējam, ka lietu izskatīs Kurzemes rajona tiesas tiesnese Indra Pelnēna, un izskaidrojam, ka jums ir tiesības pieteikt noraidījumu tiesnesim. Saīsinātā sprieduma norakstu varēs saņemt Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, no 2020. gada 5. maija, kas uzskatāms par saīsinātā sprieduma sastādīšanas datumu. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.25 panta 2.1 daļu tiesa sastāda spriedumu atbilstoši šā likuma 193. pantā noteiktajam sprieduma saturam, ja puse tai rakstveidā iesniedz sprieduma sastādīšanas lūgumu. Jums ir tiesības iesniegt sprieduma sastādīšanas lūgumu tiesai 10 dienu laikā no saīsinātā sprieduma sastādīšanas dienas, un uz šo termiņu neattiecas Civilprocesa likuma 48. panta ceturtās daļas otrajā teikumā noteiktais. Saīsinātais spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad izbeidzies termiņš sprieduma sastādīšanas lūguma iesniegšanai un neviena no pusēm nav iesniegusi sprieduma sastādīšanas lūgumu. Informējam, ka saskaņā ar Civilprocesa 250.26 panta trešo daļu pēc lietas dalībnieka rakstveida lūguma sprieduma norakstu var nosūtīt pa pastu.