Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dažādi sludinājumi

Paziņojums par LSEZ SIA "DG Termināls" rīkoto sabiedrisko apspriešanu
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG Termināls" (reģ. Nr. 40003522112, kas atrodas Pulvera ielā 33, Liepājā, LV–3405) paziņo, ka 2020.gada 6.martā plkst.17.30 Grīzupes ielā 2, 1.stāva zālē, notiks sabiedriskā apspriešana saistībā ar plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā: esošā pārkraušanas produktu sortimenta papildināšana ar jauniem produktiem un dažu esošo produktu pārkraušanas apjoma palielināšana, kā arī uzņēmuma iekārtu un tehnoloģisko shēmu precizēšana, ņemot vērā plānotās izmaiņas. Iesnieguma kopsavilkumu plānotajām izmaiņām A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā var saņemt:
– LSEZ SIA "DG Termināls" birojā, Pulvera ielā 33, Liepājā, LV–3405;
– Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, Liepājā, LV–3401.
Ar atļaujas iesniegumā sniegto informāciju (bez pielikumiem) elektroniski var iepazīties:
– VVD mājaslapā www.vvd.gov.lv/atlaujas-un-licences/a-b-atlauju-iesniegumi;
– LSEZ SIA "DG Termināls" mājaslapā www.dgterminals.lv.
Sabiedrība var iesniegt rakstiskus priekšlikumus Valsts vides dienesta Liepājas reģionālajā vides pārvaldē (adrese: Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV–3401) līdz 2020. gada 6. aprīlim.

Izsoles

VSIA "Piejūras slimnīca", reģistrācijas Nr. 4000334729, izsludina transportlīdzekļa izsoli. Izsole notiks 2020. gada 20. martā plkst. 11.00 VSIA "Piejūras slimnīca" Jūrmalas ielā 2, Liepājā. Autotransporta izsoles noteikumi pieejami slimnīcas mājaslapā www.piejurasslimnica sadaļā "Izsole". Dalībnieku pieteikuma reģistrācija notiek pa tālruni 29406175 līdz 2020. gada 20. martam plkst.10.00. Izsoles dalībniekam pirms izsoles pirmās kārtas jāpārskaita nodrošinājums 200,00 eiro apmērā VSIA "Piejūras slimnīca", reģistrācijas Nr. 4000334729, kontā SEB banka, SWIT (BIC) kods UNLALV2X, konta Nr. LV25UNLA0055000126913, norādot mērķi: "Kustamās mantas "Autotransports" izsoles nodrošinājuma nauda". Pieteikšanās izsolei tiek pārtraukta 2020. gada 20. martā plkst. 10.00.

VSIA "Piejūras slimnīca", reģistrācijas Nr. 4000334729, izsludina medicīnisko ierīču izsoli. Izsole notiks 2020. gada 20. martā plkst. 11.00 VSIA "Piejūras slimnīca" Jūrmalas ielā 2, Liepājā. Medicīnisko ierīču izsoles noteikumi un medicīnisko ierīču saraksts ar tirgus vērtību pieejami slimnīcas mājaslapā www.piejurasslimnica sadaļā "Izsole". Dalībnieku pieteikuma reģistrācija notiek pa tālruni 29406175 līdz 2020. gada 20. martam plkst. 10.00. Izsoles dalībniekam pirms izsoles pirmās kārtas jāpārskaita nodrošinājums 10% apmērā no kustamās mantas nosacītās cenas VSIA "Piejūras slimnīca", reģistrācijas Nr. 4000334729, kontā: SEB banka, SWIT (BIC) kods UNLALV2X, konta Nr. LV25UNLA0055000126913, norādot mērķi: "Kustamās mantas "Medicīniskās iekārtas" izsoles nodrošinājuma nauda". Pieteikšanās izsolei tiek pārtraukta 2020. gada 20. martā plkst. 10.00.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40003268651
Firma: SIA "LIEPĀJAS PĒRKONĪTE"
Reģistrēts: reģistrācijas lietai pievienots reorganizācijas līguma projekts
Izdarīts ieraksts: 03.03.2020.
Reģistrācijas numurs: 42103001445
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEREDZĪGO BIEDRĪBAS LIEPĀJAS UZŅĒMUMS"
Reģistrēts: reģistrācijas lietai pievienots reorganizācijas līguma projekts
Izdarīts ieraksts: 03.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103036112
Firma: Liepājas speciālās ekonomiskās zonas "LAUMA FABRICS" SIA
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Diāna Suprunoviča, personas kods 0105XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Ieceltas amatpersonas: valde: Indrek Rahumaa, dzimšanas datums: 17.02.1972., personu apliecinošā dokumenta dati: Pase, Nr. KE0241523, izdošanas datums: 18.06.2018., Igaunijas Republika, izdevējs: PPA, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību kopīgi ar vismaz 1 no valdes locekļiem
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 02.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103051573
Firma: SIA "ZĪMULIS"
Adrese: Liepāja, Siļķu iela 18 - 41
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Egils Rubenis, personas kods 2102XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 02.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103059384
Firma: SIA Kapriz
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 7 - 2
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 24.02.2020. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/31744
Izdarīts ieraksts: 02.03.2020.

Reģistrācijas numurs: 52103035621
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfa Energo"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 110 - 79
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 24.02.2020. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/31742
Izdarīts ieraksts: 02.03.2020.
Publikācijas Nr.: KMR0012889365378.

Firma: SIA "Construction AK"
Adrese: Liepāja, Kungu iela 59 - 4
Iecelts: Administrators: Kaspars Novicāns, personas kods 2509XX-XXXXX, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 25.02.2020. spriedums lietā Nr. C69191120
Reģistrēts: maksātnespējas procesa pasludināšana, apturēta pārvaldes institūcijas darbība un iecelts administrators
Izdarīts ieraksts: 02.03.2020.

Firma: SIA "SPORTS SERVICE"
Adrese: Liepāja, Rietumkrasta iela 2 - 19
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Georgy Chirkov, personas kods 080479-14659, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Darbības izbeigšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 04.12.2019. lēmumu Nr.30.1-8.59.2/362895, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.02.2020.
Vienlaikus tiek uzaicinātas sabiedrības likvidācijā ieinteresētās personas viena mēneša laikā pēc publicēšanas dienas iesniegt komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu

Reģistrācijas numurs: 42103079785
Firma: SIA "MIKANO"
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 25 – 1
Ieceltas amatpersonas: Oskars Liepiņš, personas kods 3112XX-XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz: Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.02.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Rīga, Neretas iela 6–7
Publikācijas Nr.: KMR0012886785177.

Reģistrācijas numurs: 42103082643
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALMAK"
Adrese: Liepāja, Bernātu iela 6/8 – 1
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Aleksandrs Maksimovs, personas kods 1306XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Aleksandrs Maksimovs, personas kods 1306XX-XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 25.02.2020. dalībnieka lēmumu Nr. 1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 28.02.2020.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Eduarda Tisē iela 56–33, Liepāja

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 28.02.2020.
Reģistrācijas numurs: 42102042944
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV54ZZZ42102042944
Firma: IK IVHH
Adrese: Liepāja, Pulkveža Brieža iela 22
Komersants: Irina Hudjakova, personas kods 140769–10842
Publikācijas Nr.: KMR00128868450571.

Reģistrācijas numurs: 42103019682
Firma: SIA "CTB"
Adrese: Liepāja, Cukura iela 38A
Parakstītais pamatkapitāls: 142000.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 142000.00 EUR
No komersanta nodalītas daļas:
Reģistrācijas numurs: 52103093371
Firma: SIA "CTB HOLDINGS"
Adrese: Liepāja, Cukura iela 38A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Reģistrācijas numurs: 52103096861
Firma: SIA "SEEBURG CENTRS"
Adrese: Liepāja, Cukura iela 38A
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – nodalīšana
Izdarīts ieraksts: 27.02.2020.

Reģistrācijas numurs: 42103065287
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Easy travel lv"
Adrese: Liepāja, Pļavu iela 63 – 1
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības atjaunošana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta 20.02.2020. lēmumu Nr. 30.3–23.3.4/4948
Izdarīts ieraksts: 26.02.2020.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 26.02.2020.
Reģistrācijas numurs: 40203242369
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV36ZZZ40203242369
Firma: SIA "SAN SK"
Adrese: Liepāja, Dzintaru iela 97/99 – 72
Parakstītais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 10.00 EUR
Valde: Santa Klagiša, personas kods 0903XX-XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00128801556722.

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVETLANA KUĻASOVA, personas kods 010852–XXXXX, miršanas datums 06.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SPULGA AIJA PETKUS, personas kods 230840–XXXXX, miršanas datums 25.01.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS MIRČENKO, personas kods 161055–XXXXX, miršanas datums 01.10.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALBERTS ROZENŠTEINS, personas kods 280942–XXXXX, miršanas datums 26.12.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ALIJA KĀRKLIŅA, personas kods 040228–XXXXX, miršanas datums 09.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 194837.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: LIUDMILA GUMBINA, personas kods 180747–XXXXX, miršanas datums 05.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VIKTORS TARASENKO, personas kods 211138–XXXXX, miršanas datums 07.11.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ULDIS VINTERS, personas kods 260545–XXXXX, miršanas datums 14.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ILGA PLŪMĪTE, personas kods 200939–XXXXX, miršanas datums 04.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: RAIMONDS KALNĪTIS, personas kods 200932–XXXXX, miršanas datums 22.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401
Testaments tiks nolasīts 2020. gada 13. martā plkst. 14.00, zvērinātas notāres prakses vietā Zivju ielā 3, Liepājā. Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VILNIS PUZIS, personas kods 100148–XXXXX, miršanas datums 13.05.2019.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Vineta Novicka
Prakses vietas adrese: Zivju iela 3, Liepāja, LV–3401

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa paziņo atbildētājai INGAI ŽGUNAI, dzim. 1977. gada 22. februārī, pēdējā zināmā dzīvesvieta: E.Veidenbauma iela 4A–10, Liepāja, ka 2020. gada 18. maijā Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Iļja Grigorjevs rakstveida procesā (lietas dalībniekiem tiesā nav jāierodas) izskatīs civillietu Nr.C69159820 MiniCredit AS vienkāršotās procedūras prasībā pret Ingu Žgunu par parāda piedziņu. Tiesa informē atbildētāju Ingu Žgunu, ka viņai ir Civilprocesa likuma 74. pantā un Civilprocesa likuma 30.3 nodaļā noteiktās procesuālās tiesības, tai skaitā pieteikt noraidījumu tiesnesim, lūgt lietas iztiesāšanu tiesas sēdē. Civilprocesa likumā minētās civilprocesuālās tiesības, kas saistītas ar lietas sagatavošanu iztiesāšanai, atbildētāja ir tiesīga izmantot ne vēlāk kā 7 dienas pirms noteiktā lietas izskatīšanas datuma. Saīsināts sprieduma noraksts būs pieejams Kurzemes rajona tiesas kancelejā Republikas ielā 14, Liepājā, 5. kabinetā, sākot no 2020. gada 18. maija.